Accessibility     Accessibility
My DCU | Library | Loop |

☰       Show/Hide Menu

☰       Department Menu

Fiontar & Scoil na Gaeilge

MSc i nGnó agus i dTeicneolaíocht an Eolais (DC627)

Ar an gcúrsa seo déanfaidh tú staidéar ar ghnó agus ar theicneolaíocht an eolais - ábhair atá riachtanach i ngach slí bheatha.  Is cúrsa páirtaimseartha dhá bhliain atá i gceist leis an MSc i nGnó agus i dTeicneolaíocht an Eolais a chuireann Fiontar ar fáil. Tá scoláireachtaí ar fáil ar an MSc i nGnó agus i dTeicneolaíocht an Eolais agus is féidir fiosruithe faoi scoláireachtaí a dhéanamh ag fiontar@dcu.ie. Déantar iarratais ar www.pac.ie ag úsáid an cód DC627. Is clár páirtaimseartha é a mhaireann thar dhá bhliain agus atá ag Leibhéal 9 ar an gCreat Náisiúnta Cáilíochtaí. Bíonn léachtaí ar siúl ar dheich Sathan sa bhliain acadúil i mBliain 1 agus cheithre Shathar déag i mBliaiin 2. Tá dhá sheimeastar i ngach bliain acadúil - ó dheireadh Mheán Fómhair go Nollaig agus ó thús Feabhra go deireadh mhí Aibreán. Chomh maith leis seo, cuirtear tacaíocht foghlama ar fáil trí chóras foghlama ar líne agus trí theagmháil ríomhphoist idir léachtóirí agus mic léinn.  Cuirtear béim ar mheasúnachtaí leanúnacha, rud a chiallaíonn nach gá do mhic léinn scrúduithe a dhéanamh. Tá deis ag mic léinn Dioplóma i nGnó agus i dTeicneolaíocht an Eolais a bhaint amach má éiríonn leo sna modúil mhúinte agus má roghnaíonn siad gan an tráchtas a dhéanamh i mBliain 2. Tá táille €3,600 in aghaidh na bliana. 
 

Réimsí Staidéir an Chláir

 • Bainistíocht Acmhainní Daonna
 • Bainistíocht Tionscadal
 • Bunachair Shonraí agus Bainistiú Acmhainní Digiteacha
 • Margaíocht
 • Modhanna Taighde
 • Bainistíocht Straitéiseach
 • Airgeadas agus Scairbhileoga
 • Líonraí agus Forbairt Gnó
 • Na hIlmheáin
 • Ceannaireacht
 • Ríomhthráchtáil agus Feidhmiúcháin Idirlín
 • Tráchtas

Sonraí Iontrála

 • Céim onóracha ar a laghad grád 2.2 in aon ábhar.
 • Glactar le cáilíochtaí eile agus le taithí ghairmiúil oriúnach i gcúinsí áirithe in ionad bunchéime.
 • Ní gá réamhcháilíocht sa teicneolaíocht, sa ghnó ná sa Ghaeilge.
 • Is gá líofacht sa Ghaeilge a bheith ag iarrthóirí agus fonn orthu í a úsáid.
 • Is féidir iarrthóirí a chur faoi agallamh sula dtugtar áit ar an gcúrsa dóibh.
 • Is féidir tástáil ghearr i scríobh na Gaeilge a chur ar iarrthóirí.

Ár gCuid Céimithe

"I ndiaidh dom bunchéim a bhaint amach i dteangacha, bhí sé mar sprioc agam obair san earnáil ghnó ach gan taithí ar bith agam ar a leithéid. Ba dheis iontach an MSc le tuiscint a fháil ar réimse leathan ábhar gnó agus ar theicneolaíocht an eolais. Anois tá mé ag obair le comhairleacht teicneolaíochta agus is cinnte, gan an cháilíocht sin  agus an taithí a fuair mé ar an chúrsa, nach mbeadh an post seo faighte agam" (Doireann McCombe, Accenture)

"Má thagann tú amach as DCU, tuigeann comhlachtaí go bhfuil céim mhaith agat agus obair mhór déanta agat. Thug an mháistreacht na bunscileanna gnó seo a leanas dom: conas tuairiscí a scríobh, conas cur i láthair a dhéanamh, agus conas do ghnó féin a bhainistiú go laethúil. Bhí na léachtóirí an-chabhrach agus bhí an cúrsa an-nuálaíoch. Bhain mé an-taitneamh as an gcúrsa agus thug sé scileanna iontacha dom le húsáid i mo shaol gnó agus i mo shaol féin" (Tomás Madigan, Múinteoir Meánscoile)

"Bhain mé an-taitneamh as mo chuid ama ar an gcúrsa; thug sé deis dom bualadh le daoine éagsúla, ábhair nua a fhoghlaim agus mo chuid scileanna gairmiúla a fhorbairt. D'fhreastail mé ar an MSc ar bhonn páirtaimseartha agus mé ag obair i gcomhlacht margaíochta ag an am. Ba bhuntáiste mór é an deis a bheith agam bheith ag staidéar agus ag obair ag an am céanna mar thug an cúrsa deis dom an fhoghlaim phraiticiúil ón gcúrsa a chur in oiriúint do mo shaol oibre laethúil" (Maria Ní Shúilleabháin, Stiúrthóir CCS)

Deiseanna Gairme

Poist bhainistíochta i réimsí éagsúla san earnáil phríobháideach nó phoiblí e.g. airgeadas, craoltóireacht, margaíocht, fiontraíocht, foilsitheoireacht, forbairt na Gaeilge, iriseoireacht, teicneolaíocht an eolais, agus oideachas (múinteoirí agus príomhoidí). Samplaí de na heagraíochtaí ina bhfuil céimithe an MSc ag obair ná:

 • An Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta
 • Coláiste na bhiann
 • Conradh na Gaeilge
 • Foras na Gaeilge
 • Gaelchultúr
 • Gael Linn
 • Gaillimh le Gaeilge
 • Google
 • Accenture
 • RTÉ
 • Irish Farmers Journal
 • Údarás Craolacháin na hÉireann
 • Múinteoirí agus Príomhoidí

Déan Teagmháil Linn

Cuirimid fáilte i gcónaí roimh fhiorúcháin ó dhaoine a bhfuil spéis acu sa chlár.  Déan teagmháil linn ar an nguthán nó ríomhphost ag 01 700 5614, fiontaragusscoilnagaeilge@dcu.ie

Tráchtais déanta ag mic léinn thar na blianta

Miontráchtais MA agus MSc

Breis Eolais: DCU Online Prospectus

MA i Léann na Gaeilge