Accessibility

Fiontar & Scoil na Gaeilge

Scoil idirdhisciplíneach is ea Fiontar atá aitheanta go hidirnáisiúnta ar chaighdeán na gclár a sholáthraítear inti agus ar nuálacht an teagaisc, an taighde agus an tsaothair atá ar bun ag an bhfoireann acadúil agus ag foireann na dtionscadal digiteach. Tá céimeanna Fiontar, ag leibhéal na bunchéime agus na hiarchéime, deartha i dtreo is go dtreiseofar scileanna praiticiúla agus acadúla na rannpháirtithe, agus le go gcuirfear lena bhforás leanúnach gairmiúil. Tá na cúrsaí mealltacha seo a leanas ar fáil sa Scoil:

Bunchéimeanna:
BA Gnó agus Gaeilge
BA Gaeilge agus Iriseoireacht

Iarchéimeanna:
MSc i nGnó agus i dTeicneolaíocht an Eolais
MA sa Ghaeilge - Sochaí agus Teanga
MA i Léann na Gaeilge