Fiontar

 

Alumni

Fiontar

July 2011


Scoláireachtaí €2,000 ar fáil do Mháistreachtaí Fiontar DCU


Tá scoláireachtaí dar luach €2,000 an ceann ar fáil do mhic léinn a chláraíonn ar chúrsaí iarchéime Fiontar - an MSc i nGnó agus i dTeicneolaíocht an Eolais agus ar an MA sa Ghaeilge (Sochaí agus Teanga). Bronnfar na scoláireachtaí ar an gcúigear mac léinn is fearr a n-éiríonn leo sa chéad bhliain den dá chúrsa. Clar páirtaimseartha thar dhá bhliain atá sa dá chúrsa. Freastalaíonn mic léinn ar champas DCU ar 10 – 12  deireadh seachtaine sa bhliain, rud a thugann deis do dhaoine nach bhfuil ina gcónaí i mBaile Átha Cliath tabhairt faoin gcúrsa. Gné tharraingteach den dá chúrsa ná go bhfuil an mheasúnacht ar fad bunaithe ar obair scríofa a dhéanann na mic léinn i rith na bliaina. Déan d'iarratas anois ar www.pac.ie. Breis Eolais: www.dcu.ie/fiontar