Courses at DCU
Fiontar & Scoil na Gaeilge

Gaeilge, Iriseoireacht agus na Meáin Dhigiteacha

BA Gaeilge, Iriseoireacht agus na Meáin Dhigiteacha
CAO Code:
DC239
Course Type:
Undergraduate
NFQ Level:
-
Delivery Modes
Full-Time
350
+353 (0) 1
700 5614

Déan forbairt ar do chuid scileanna Gaeilge, ar an eolas atá agat ar na meáin agus foghlaim conas na cumais sin a nascadh agus gairm a bhaint amach in earnáil na hiriseoireachta. Bain leas as áiseanna, foireann agus as treoir Fiontar & Scoil na Gaeilge, agus an Scoil Cumarsáide.

 

Cuideoidh an cúrsa Gaeilge agus Iriseoireacht leat forbairt a dhéanamh ar do chuid scileanna praiticiúla iriseoireachta agus cumarsáide; ar an tuiscint atá agat ar na meáin dhátheangacha; agus ar an líofacht agus cruinneas atá agat sa Ghaeilge.

 

Trí mheán na Gaeilge a mhúintear formhór na modúl ach freastalóidh tú ar mhodúl amháin gach seimeastar in éineacht leis na mic léinn ó DCU Journalism. Chomh maith leis sin beidh deis agat tabhairt faoi shocrúchán oibre trí mhí i ról cumarsáide / meáin in eagras poiblí nó príobháideach.

 

 

Cultivate your Irish-language skills and your media savvy, and learn how to unite your aptitudes in a career in communications. Avail of the facilities, staff and course guidance of both Fiontar agus Scoil na Gaeilge and the School of Communications.

 

The Irish, Journalism and Digital Media course will help you develop your practical journalistic and media skills; your knowledge and understanding of bilingual and Irish-language media; and your fluency and accuracy in Irish.

 

The majority of modules are taught in Irish, but you’ll also attend two modules per semester with DCU Journalism students. You’ll also have the opportunity for a three-month work placement in a communications/media role, in either a public or private organisation.

Gan amhras, bíonn na scileanna a fhoghlaimíonn tú i rith an chúrsa luachmhar nuair a chríochnaíonn tú in DCU - eiticí an iriseora, scileanna gramadaí agus scríbhneoireachta, srl. Cruthaíonn ardchaighdeán na mac léinn ar an gcúrsa dea-atmaisféar i rith na dtrí bliana. Tugann an cúrsa seo misneach agus féinmhuinín duit, agus is mór an buntáiste é seo nuair a fhágann tú an ollscoil.

 

"All the skills we learned during the course are really valuable when you finish in DCU—journalism ethics, writing and grammar skills. The high standard of students on the course created a great atmosphere for the three years. The course gave me courage and confidence, which is a great benefit when you leave university."

I gcaitheamh na dtrí bliana déanfaidh tú forbairt ar:

 • do chuid scileanna praiticiúla iriseoireachta agus cumarsáide.

 • an tuiscint atá agat ar an meáin dhátheangacha.

 • an líofacht agus cruinneas atá agat sa Ghaeilge.

Tabharfaidh modúil ar nós Nuachtlaethanta, Iriseoireacht ar Líne agus Scileanna Teanga an mhuinín duit feidhmiú go héifeachtúil sa réimse seo. Agus tú in DCU, faoi chúram Fiontar & Scoil na Gaeilge agus i bpáirt leis an Scoil Cumarsáide, beidh cleachtadh díreach agat ar thionscadail phraiticiúla oibre a chuirfidh le do chuid scileanna agus do chuid saineolais.

 

Le cinntiú go mbeidh tú in ann dul chun cinn a dhéanamh san earnáil, caithfidh tú trí mhí ag obair sna meáin le deis intéirneachta le RTÉ nó le heagras poiblí nó príobháideach i ról cumarsáide.

 

Gaeilge an teanga teagaisc ar an gcúrsa seo cé go mbíonn modúil na Scoile Cumarsáide á múineadh trí Bhéarla.

 

 

The structure of the course over three years will develop your:

 • Practical journalistic and media skills.

 • Knowledge and understanding of bilingual and Irish-language media.

 • Fluency and accuracy in Irish.

Modules such as Newsdays, Online Journalism and Language Skills will give you the confidence and capability to make a significant contribution to this dynamic sector. In DCU, staff in Fiontar & Scoil na Gaeilge, as well as in the School of Communications, will guide and support you. You’ll benefit from excellent facilities and practical project work, which you’ll use to develop your skills and knowledge.

 

To add to your employability and to help you develop personally, you’ll complete an invaluable three-month work placement in a communications/ media role in either a public or a private organisation with the opportunity of an internship in RTÉ.

 

Irish is the language of instruction on the course except on those modules taught by the School of Communications, which are delivered through English.

 

View the current course structure for Year 1

View the current course structure for Year 2

View the current course structure for Year 3

This information is provisional & subject to change.

Explanation of Terms/Frequently Asked Questions

Develop journalism and technology skills through Irish and English
Improve your written and spoken Irish
Give yourself an extra advantage by taking a novel and contemporary approach to the study of journalism and Irish
Develop an interesting career in the media or in public relations, through Irish, through English or bilingually
Demonstrate your ability by acquiring valuable work experience and by completing a major journalism project in your final year

We have a unique and vibrant culture on our modern campus close to Dublin city centre. We provide state-of-the-art study facilities for all our courses and everything else you need for a healthy, fun and active student life.

 

Exceptional Facilities
DCU students enjoy exceptional teaching and learning facilities across our 3 academic campuses. These include modern learning theatres, research centres, television and sound studios, classrooms, computer suites and advanced laboratories in the areas of languages, engineering, physics, chemistry and biotechnology, as well as a sports performance centre and a virtual hospital ward.

 

A Vibrant, Dynamic Social Environment
Student facilities include a superb sports complex with a 25 metre pool, two libraries and The Helix, our renowned performing arts centre. In 2016 we announced plans to invest over €230m in developing new, world-class facilities across our three academic campuses. Already building has begun on an exciting, new €14m Student Centre that will be home to the more than one hundred and twenty student clubs and societies. This commitment to student facilities means that our world-class learning experiences are complemented by a vibrant, dynamic social environment.

Audrey Donoghue, BA GI

Gan amhras, bíonn na scileanna a fhoghlaimíonn tú i rith an chúrsa luachmhar nuair a chríochnaíonn tú in DCU - eiticí an iriseora, scileanna gramadaí agus scríbhneoireachta, srl. Cruthaíonn ardchaighdeán na mac léinn ar an gcúrsa dea-atmaisféar i rith na dtrí bliana. Tugann an cúrsa seo misneach agus féinmhuinín duit, agus is mór an buntáiste é seo nuair a fhágann tú an ollscoil.

 

"All the skills we learned during the course are really valuable when you finish in DCU—journalism ethics, writing and grammar skills. The high standard of students on the course created a great atmosphere for the three years. The course gave me courage and confidence, which is a great benefit when you leave university."

Career Areas
Bilingual and Irish language media
Cultural Sector
Enterprise
Gaeltacht
Private Sector
Public Service

A bhuí leis na meáin Ghaeilge agus dhátheangacha atá faoi bhláth san am i lathair, e.g. RTÉ, Raidió na Life, Tuairisc.ie agus Raidió na Gaeltachta, tá deiseanna den scoth ann do chéimithe atá ábalta feidhmiú trí Ghaeilge agus trí Bhéarla.

 

Tá deiseanna móra eile ann de bharr forbairtí sa chumarsáid idirlín, Acht na dTeangacha Oifigiúla, agus Stádas na Gaeilge san Aontas Eorpach. Bíonn céimithe ag obair in earnálacha éagsúla, mar shampla:

 • An tSeirbhís Phoiblí

 • Ealaíona agus Oidhreacht

 • Gnó (comhlachtaí deonacha, eagrais chultúir, cuideachtaí meán, caidreamh poiblí, comhairleoireacht)

 • Fiontraíocht Ghaeltachta

Beidh bonn agat tabhairt faoi staidéar iarchéime agus speisialtóireacht a dhéanamh i réimse na hiriseoireachta, na teanga, an chultúir agus i réimsí iarchéime eile sna Daonnachtaí.

 

Thanks to thriving Irish language and bilingual media like RTÉ, Raidió na Life, Tuairisc.ie and Raidió na Gaeltachta, there are many opportunities for graduates fluent in Irish and English. The Internet, the Official Languages Act and the granting of official status to Irish in the EU have opened up a number of job opportunities in varied fields. Graduates work in sectors as diverse as:

 • Public Service

 • Arts and Heritage

 • Business (including voluntary bodies, cultural organisations, media companies, public relations, consultancy)

 • Gaeltacht Enterprises

You’ll also have foundations for further postgraduate study and specialisation in the areas of journalism, language, culture and other humanities-based postgraduate programmes.

Fees

Requirements

Transfer Applications

Applications are welcomed from students who have studied at Level 6, Level 7 and Level 8 in relevant areas.

Transfer students may be exempt from certain modules.

Make an Application

Candidates required to apply through the CAO can apply online at www.cao.ie
Candidates required to apply directly to DCU can download, print and complete a direct application form by clicking here

FETAC Level 5

For details of QQI requirements and relevant codes please click here. Simply enter the DC code for the programme you are interested in or if you are not sure of the code enter DC in the Select by Institution option, then click on Go. 

GCE A Level

In addition to the general entry requirements for admission to the university the following entry requirements apply

GCE A Level C in English and in Irish

Leaving Cert

In addition to the general entry requirements for admission to the university the following entry requirements apply

Minimum of H4 in English and Irish

International Applications

International candidates are expected to have educational qualifications of a standard equivalent to those outlined above. In addition, where such candidates are non-native speakers of the English language they must satisfy the university of their competency in the English language. For further information on international applications click here.

EU Transfer Applicants

Apply directly to DCU by the 1st July

Next Steps

Mature Applicants

All mature applicants apply through the CAO by 1st February. For further information and for special application procedures for mature students, please click here

Applicants presenting EU school Leaving Examinations

Applicants presenting EU School Leaving/FETAC Level 5 examinations: Apply through the Central Applications Office (CAO) by 1st February or 1st May

Applicants presenting examinations from outside the EU

Candidates should apply directly to DCU. Applications are accepted on an ongoing basis up to 1st July. All Non-EU candidates are advised to apply early, as places are limited.

EU Transfer Applicants

Apply directly to DCU by the 1st July