Accessibility     Accessibility |
My DCU | Library | Loop |
DCU Alert Status:
Red
Last updated: Monday, March 30, 2020 - 14:06

Fiontar & Scoil na Gaeilge

COMHALTACHTAÍ PhD (x 2)

COMHALTACHTAÍ PhD / PhD SCHOLARSHIPS 

Fáiltítear roimh iarratais ó iarrthóirí a bhfuil na cáilíochtaí cuí acu cur isteach ar dhá chomhaltacht PhD atá á dtairiscint faoi láthair ag an Scoil. Dlúthchuid de mhisean acadúil na Scoile is ea an taighde agus an nuálaíocht acadúil. Tá aitheantas forleathan tuillte ag an Scoil as a clár taighde agus tá saineolas acadúil ag baill foirne sna réimsí seo a leanas: teanga agus saíocht na Gaeilge ón ré is luaithe go dtí an litríocht chomhaimseartha; na daonnachtaí digiteacha; an bhainistíocht, an teicneolaíocht agus an fhiontraíocht. Is féidir teacht ar phróifíl agus réimsí taighde bhaill foirne uile na Scoile ag an nasc seo a leanas. https://www.dcu.ie/fiontar_scoilnagaeilge/people/index.shtml

 Applications for two PhD fellowships currently being offered by the School are welcomed from Candidates who possess the relevant qualifications. A core part of the School's academic mission is research and academic innovation. The School is widely recognised for its research agenda and staff have academic expertise in the following areas: lrish language and literature from the early lrish period to contemporary literature; the digital humanities; management, technology and enterprise. The research profile of each member of staff in the School may be viewed at the following link. https://www.dcu.ie/fiontar_scoilnagaeilge/people/index.shtml

 

Tuilleadh Eolais Anseo/More Information  


6th September, 2019
Share