Jamie
Murphy

Primary Department
DCU Alumni
Role
Taighdeoir Iardhochtúireachta
Phone number:
01 700
5909
Campus
All Hallows
Room Number
AHC S131

Academic biography

Tá bunchéim sa Fhraincis agus sa Ghaeilge aige ó Choláiste na hOllscoile Corcaigh chomh maith le M.A. i Staidéar an Aistriúcháin ó Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath. Rinne sé a thráchtas M.A. ar theoiric an aistriúcháin i Litríocht na nÓg. Chomh maith leis seo, chaith sé seal san aonad aistriúcháin GA i bParlaimint na hEorpa i Lucsamburg. Tá spéis aige i réimse na drámaíochta, na téarmeolaíochta agus an aistriúcháin trí chéile. Tá dochtúireacht idir lámha aige faoi láthair i réimse an aistriúcháin drámaíochta.

Jamie has a BA International degree in Irish an French from University College, Cork as well as an MA in Translation Studies from Dublin City University. He completed his MA thesis on translation theory in children's literature. As well as this, he spent some time in the Irish translation unit in the European Parliament in Luxembourg. His interests include drama studies, terminology agus translation. He is currently undertaking a PhD in the field of drama translation.

Research interests

Tá spéis aige i réimse na drámaíochta, na téarmeolaíochta agus an aistriúcháin trí chéile.

His interests include drama studies, terminology agus translation.