Justin
Ó Gliasáin

Primary Department
Fiontar & Scoil na Gaeilge
Role
Taighdeoir Iardhochtúireachta
Phone number:
01 700
6552
Campus
All Hallows
Room Number
AHC S132

Academic biography

Tá Justin Ó Gliasáin (Taighdeoir iardhochtúireachta) ag críochnú taighde PhD ar mhionlogainmneacha i gContae Chill Dara i láthair na huaire. Tá bunchéim aige sa Nua-Ghaeilge agus sa Tíreolaíocht agus M.A. sa Nua-Ghaeilge ó Ollscoil Mhá Nuad, chomh maith le Dioplóma Iarchéime i nGaeilge Fheidhmeach agus Aistriúchán ó Institiúid Teicneolaíochta na Gaillimhe-Maigh Eo. Tá spéis aige sa logainmníocht, sa chanúineolaíocht agus sa bhéaloideas.

-------

Justin Ó Gliasáin (Postdoctoral researcher) is currently completing a PhD on minor placenames in County Kildare. He has a degree in Modern Irish and Geography and an M.A. in Modern Irish from Maynooth University as well as a Postgraduate Diploma in Applied Irish Language and Translation from GMIT. He is interested in toponymy, dialectology and folklore.