Michelle
Dunne

Primary Department
Fiontar & Scoil na Gaeilge
Role
Mac Léinn PhD
Phone number: 01 700
8440
Campus
Campas na Naomh Uile
Room Number
AHC S133

Academic biography

Is taighdeoir PhD í Michelle Dunne. Baineann a cuid taighde le heolas faoi mhná agus ó mhná sa chnuasach béaloidis a bhailigh Seán Mac Mathúna (1876-1949) in iarthuasiceart an Chláir.

Tá BA sa Bhéarla agus sa Nua-Ghaeilge aici ó Ollscoil Mhá Nuad agus rinne sí MA sa Nua-Ghaeilge san ollscoil chéanna sin. Scríobh sí miontráchtas ar mhionlogainmneacha agus ar bhéaloideas an pharoiste dlí, Rú Chonaill, i gContae na hIarmhí idir na blianta 2012-2013.

Bhuaigh sí Duais Ríocht na Midhe 2018 as alt a scríobh sí ar mhionlogainmneacha cuimhneacháin san Iarmhí agus sa Mhí.

Tá spéis aici i mbéaloideas, i gcanúineolaíocht, i litríocht agus i (mion)logainmníocht na hÉireann. 

Research interests

Tá spéis ag Michelle i mbéaloideas, i gcanúineolaíocht, i litríocht agus i (mion)logainmníocht na hÉireann.