Dr
Uáitéar
Mac Gearailt

Primary Department
Fiontar & Scoil na Gaeilge
Role
Ollamh Comhlach
Uáitéar Mac Gearailt
Phone number:
01 700
6088
Room Number
AHC S124

Academic biography

Ollamh Comhlach. Príomhréimse taighde teanga agus litríocht na Gaeilge, ag obair go háirithe ar litríocht agus teanga na tréimhse 1000-1300. Páipéir foilsithe in irisí piarmheasúnaithe in Éirinn agus thar lear.

Associate Professor. Principal research focus on Irish language and literature, working particularly on the language and literature of the period 1000-1300. Papers published in peer-reviewed journals in Ireland and overseas, such as ÉriuZeitschrift für Celtische PhilologieStudia HibernicaApocryphaRevue internationale des littératures apocryphesCahiers de l'Institut de Linguistique et des Sciences du LangageProceedings of the Harvard Celtic ColloquiumLéachtaí Cholm Cille.  

Research interests

Teanga agus litríocht Ré na Meán-Ghaeilge; téacsanna a chur in eagar; critic théacsúil; aistriúcháin Mheán-Ghaeilge.

Middle Irish language and literature; text editing; textual criticism; Middle Irish translations.