running up steps

Faculty of Humanities & Social Sciences

PhD Scholarships on offer from Fiontar agus Scoil na Gaeilge

PhD Scholarships on offer from Fiontar agus Scoil na Gaeilge

Fáiltítear roimh iarratais ó iarrthóirí a bhfuil na cáilíochtaí cuí acu cur isteach ar dhá chomhaltacht PhD atá á dtairiscint faoi láthair ag an Scoil. Dlúthchuid de mhisean acadúil na Scoile is ea an taighde agus an nuálaíocht acadúil. Tá aitheantas forleathan tuillte ag an Scoil as a clár taighde agus tá saineolas acadúil ag baill foirne sna réimsí seo a leanas: teanga agus saíocht na Gaeilge ón ré is luaithe go dtí an litríocht chomhaimseartha; na daonnachtaí digiteacha; an bhainistíocht, an teicneolaíocht agus an fhiontraíocht. Is féidir teacht ar phróifíl agus réimsí taighde bhaill foirne uile na Scoile ag an nasc seo a leanas: https://www.dcu.ie/fiontar_scoilnagaeilge/people/index.shtml

Applications for two PhD fellowships currently being offered by the School are welcomed from Candidates who possess the relevant qualifications. A core part of the School's academic mission is research and academic innovation. The School is widely recognised for its research agenda and staff have academic expertise in the following areas: lrish language and literature from the early lrish period to contemporary literature; the digital humanities; management, technology and enterprise. The research profile of each member of staff in the School may be viewed at the following link: https://www.dcu.ie/fiontar_scoilnagaeilge/people/index.shtml

Tuilleadh Eolais Anseo / More Information

link


6th September, 2019
Share