☰       Department Menu

School of Language, Literacy & Early Childhood Education

Máire Ní Bhaoill

Language, Literacy & Early Childhood Education

Name: Máire Ní Bhaoill
Department: Language, Literacy & Early Childhood Education
Role: Academic Staff
Phone Number: Ext. 01 884 N/A
Email Address: maire.nibhaoill@dcu.ie

Biographical Details

Beathaisnéis 
Tá taithí ag Máire ar theagasc ag leibhéal na bunscolaíochta idir 1984-2002. Tá taithí leathan aici le teagasc na Gaeilge d’aoisghrúpaí áirithe i gcomhthéacsanna oideachasúla éagsúla le linn a tréimhse mar mhúinteoir bunscoile- scoileanna faoi mí-bhuntáiste agus scoileanna lán-Ghaeilge ina measc. Tá spéis mhór aici i ngach ghné de theagasc na Gaeilge agus teagasc trí Ghaeilge. Tá taighde déanta ag Máire ar Thús na Léitheoireachta i Scoileanna lán-Ghaeilge (2004, 2010) agus ar Fhorbairt na Scileanna luathlitearthachta i Naíonraí & i Suíomhanna lán-Ghaeilge (faoi chló 2017). Díríonn a cuid taighde dochtúireachta (Institiúid Elphinstone, Ollscoil Obair Dheathain, Alban) ar Iniúchadh ar Amhránaíocht Thraidisiúnta i measc Páistí in Éirinn. 
Máire has a wide range of teaching experience at Primary level (1984-2002). She has extensive experience in the teaching of Irish to different age groups and in various contexts at Primary level, (for example, in disadvantaged & Irish-medium settings), at Secondary level (in Gaeltacht Summer Course settings) and at third level (St Patrick’s College, Acadamh na hOllscolaíochta, Gaoth Dobhair and St Mary’s University College, Belfast). She is interested in all aspects of teaching Irish and teaching through Irish. Máire has conducted research on Emergent Literacy in Irish-medium contexts (2004, 20010) and The Development of Early Literacy Skills in Naíonra Settings (in press 2017). Her PhD (Elphinstone Institute, University of Aberdeen, Scotland) focuses on An Investigation of Traditional Singing among Children in Ireland.

Go to Maire Ni Bhaoill's full profile