School of Language, Literacy & Early Childhood Education

Dr
Laoise
Ní Thuairisg

Primary Department
School of Language, Literacy & Early Childhood Education
Role
Academic Staff
Phone number:
01 700
9046
Campus
St Patrick's Campus
Room Number
F340

Academic biography

Laoise Ní Thuairisg is a lecturer in Teagasc na Gaeilge with the School of Language, Literacy and Early Childhood Education. Prior to joining faculty in 2017, she was a lecturer in language planning with Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge in the National University of Ireland, Galway. Laoise qualified as a post-primary teacher of Irish and spent time teaching in an Irish-medium post-primary school before beginning her post-graduate studies. Laoise has special interest in bilingual education, in particular native speaker bilingual education and Gaeltacht education. Her academic and research interests also include language planning in education, continuing professional development and minority language education.

Is léachtóir ar Theagasc na Gaeilge in Institiúid Oideachais, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath í Laoise. D’oibrigh sí mar Léachtóir sa Phleanáil Teanga in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh agus tá taithí ghairmiúil agus acadúil aici sa réimse sin, ag leibhéal áitiúil agus náisiúnta. Cháiligh sí mar mhúinteoir iar-bhunscoile agus chaith seal ag teagasc in iar-bhunscoil lán-Ghaeilge sular thug sí aghaidh ar réimse an oideachais ag an tríú leibhéal. I measc na réimsí a bhfuil suim acadúil aici iontu, tá: an t-oideachas dátheangach do chainteoirí dúchais; an t-oideachas dátheangach; an t-oideachas i dteangacha mionlaigh; modheolaíochtaí taighde; an t-oideachas Gaeltachta; an phleanáil teanga; an phleanáil teanga san oideachas.