School of Language, Literacy & Early Childhood Education

Máire
Ní Bhaoill

Primary Department
School of Language, Literacy & Early Childhood Education
Role
Academic Staff
Phone number:
01 700
N/A
Campus
St Patrick's Campus

Academic biography

Beathaisnéis 
Tá taithí ag Máire ar theagasc ag leibhéal na bunscolaíochta idir 1984-2002. Tá taithí leathan aici le teagasc na Gaeilge d’aoisghrúpaí áirithe i gcomhthéacsanna oideachasúla éagsúla le linn a tréimhse mar mhúinteoir bunscoile- scoileanna faoi mí-bhuntáiste agus scoileanna lán-Ghaeilge ina measc. Tá spéis mhór aici i ngach ghné de theagasc na Gaeilge agus teagasc trí Ghaeilge. Tá taighde déanta ag Máire ar Thús na Léitheoireachta i Scoileanna lán-Ghaeilge (2004, 2010) agus ar Fhorbairt na Scileanna luathlitearthachta i Naíonraí & i Suíomhanna lán-Ghaeilge (faoi chló 2017). Díríonn a cuid taighde dochtúireachta (Institiúid Elphinstone, Ollscoil Obair Dheathain, Alban) ar Iniúchadh ar Amhránaíocht Thraidisiúnta i measc Páistí in Éirinn. 
Máire has a wide range of teaching experience at Primary level (1984-2002). She has extensive experience in the teaching of Irish to different age groups and in various contexts at Primary level, (for example, in disadvantaged & Irish-medium settings), at Secondary level (in Gaeltacht Summer Course settings) and at third level (St Patrick’s College, Acadamh na hOllscolaíochta, Gaoth Dobhair and St Mary’s University College, Belfast). She is interested in all aspects of teaching Irish and teaching through Irish. Máire has conducted research on Emergent Literacy in Irish-medium contexts (2004, 20010) and The Development of Early Literacy Skills in Naíonra Settings (in press 2017). Her PhD (Elphinstone Institute, University of Aberdeen, Scotland) focuses on An Investigation of Traditional Singing among Children in Ireland.

Research interests

Taighde Tá Máire i mbun taighde ar na hábhair seo a leanas i láthair na huaireForbairt na Scileanna luathlitearthachta i Naíonraí & i Suíomhanna lán-GhaeilgeSpreagadh na Gaeilge sa bhunscoil leis an scéim ‘Gaelbhratach’ (i gcomhpháirt le Gael Linn)An Phunann Eorpach do mhúinteoirí teanga faoi oiliúint (European Portfolio for student teachers of languages (EPOSTL) (Faoin tionscadal taighde CREATE)An Fhoghlaim Chomhtháite Ábhar agus Teangacha (FCÁT) in oideachas múinteoirí (Faoin tionscadal taighde CREATE)Iniúchadh ar Amhránaíocht Thraidisiúnta i measc Páistí in Éirinn.