Accessibility     Accessibility |
My DCU | Library | Loop |

☰       Department Menu

News

DCU welcome new Irish-Language Writer-in-Residence

DCU welcome new Irish-Language Writer-in-Residence

Dublin City University wishes to announce the appointment of poet, Dairena Ní Chinnéide, as Irish-Language Writer-in-Residence for the academic year 2017-2018.

The position is funded jointly by the Arts Council and DCU. Dairena holds a BA in Communication Studies from DCU and the Ard-Dioplóma i Staidéar an Aistriúcháin from NUI Galway.

She is a prodigious writer and has published the following collections: Fé Gheasa/ Spellbound (Arlen House, 2016), Labhraíonn Fungie - Fungie Speaks (Ponc Press, 2015), Cloithear - Aistear Anama (Coiscéim, 2013), Bleachtaire na Seirce (Coiscéim, 2010), Poll na mBabies (Coiscéim, 2008), Máthair an Fhiaigh/ The Raven’s Mother (Cló Iar-Chonnacht, 2008), An tEachtrannach/Das Fremde/The Stranger (Púca Press, 2008), An Trodaí & Dánta Eile/ The Warrior and Other Poems (Cló Iar-Chonnacht, 2006)

DCU is delighted to welcome Dairena to the University community and we congratulate her on her appointment. We wish her a successful and enjoyable year with us.

Scríbhneoir Cónaithe Gaeilge 2017-2018

Is mian le hOllscoil Chathair Bhaile Átha Cliath a fhógairt go bhfuiltear tar éis an file, Dairena Ní Chinnéide, a cheapadh mar Scríbhneoir Cónaithe Gaeilge don bhliain acadúil 2017-2018.

Post é seo atá á chómhaoiniú ag an gComhairle Ealaíon agus ag DCU.

Tá BA i Léann na Cumarsáide ó DCU ag Dairena agus Ard-Dioplóma i Staidéar an Aistriúcháin ó Ollscoil na hÉireann, Gaillimh aici, leis.

File bisiúil is ea í a bhfuil na cnuasaigh seo a leanas foilsithe aici: Fé Gheasa/ Spellbound (Arlen House, 2016), Labhraíonn Fungie - Fungie Speaks (Ponc Press, 2015), Cloithear - Aistear Anama (Coiscéim, 2013), Bleachtaire na Seirce (Coiscéim, 2010), Poll na mBabies (Coiscéim, 2008), Máthair an Fhiaigh/ The Raven’s Mother (Cló Iar-Chonnacht, 2008), An tEachtrannach/Das Fremde/The Stranger (Púca Press, 2008), An Trodaí & Dánta Eile/ The Warrior and Other Poems (Cló Iar-Chonnacht, 2006)

Ba mhaith le DCU a ceapachán a thréaslú le Dairena agus fáilte a chur roimpi i measc phobal na hOllscoile.

Guímid bliain bhisiúil, thaitneamhach di inár gcuideachta.


7th September, 2017
Share