DCU Oifig na Gaeilge header
Oifig Na Gaeilge

Gaeilge Expo

Beidh Gaeilge EXPO ar siúil Déardaoin, 18 Feabhra, ón 10.00 – 14.30 sa HUB, OCBÁC. Tabharfaidh an EXPO blaiseadh den Ghaeilge atá ar fáil anseo san Ollscoil & beidh grúpaí náisiúnta linn ag an EXPO chomh maith.Beidh deis ag mic léinn agus baill den fhoireann teacht ar eolas faoin nGaeilge i suíomh neamhfhoirmiúil agus fáilteach. Buail isteach agus bí páirteach! 

Gaeilge EXPO will take place on Thursday the 18th of February from 10.00 – 14.30 in the HUB, DCU. The EXPO will give a flavour of all the different Irish Language groups within DCU and there will also be a number of National organisations with us at the EXPO.  The EXPO gives students and staff the opportunity to check out information about the Irish Language, ask questions and get information in an informal and welcoming setting. Come along and get involved!

Más mian leat páirt a ghlacadh san EXPO déan teagmháil le: If you would like to get involved with Gaeilge EXPO contact: oifigeach.gaeilge@dcu.ie