Visual Arts Office

Arts Office

 Ciara Ní É
Ciara Ní É, Scríbhneoir Cónaithe Gaeilge 2020

Scríbhneoir Cónaithe Gaeilge

Fáilteofar roimh iarratais ó scríbhneoirí Gaeilge don phost seo.

Tá Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath agus Fiontar & Scoil na Gaeilge an-sásta bheith ag obair i gcomhpháirt leis an gComhairle Ealaíon arís i mbliana chun an deis seo a chur ar fáil.

Spriocdháta d'iarratais: 29/10/20

Tuilleadh sonraí:


Irish-Language Writer in Residence

Applications are now open for the position of Irish-Language Writer in Residence at DCU. 

As always, we are delighted to partner with The Arts Council to offer this opportunity. 

Application Deadline: 29/10/20

More details: