March Alumni Quiz


Please tick the boxes below to indicate what you would like to hear from us about:
Cuir tic leis na boscaí thíos chun a léiriú cén scéala ba mhaith leat a fháil uainn:

Please tick the boxes below to indicate the methods by which you are happy for us to keep in touch with you:
Cuir tic leis na boscaí thíos chun a léiriú cén dóigh ar mhaith leat go ndéanfaimis teagmháil leat:

Disclaimer
Data Protection: Please note that by providing your contact details and indicating your contact preferences you are consenting to the processing of your personal data by DCU and DCU Educational Trust as set out in our Privacy Policies (DCU / DCUET). You can withdraw your consent at any time through the contact details in the Privacy Policies.
Más rud é go dtugann tú do shonraí teagmhála dúinn agus go gcuireann tú do shainroghanna pearsanta teagmhála in iúl, beidh tú ag tabhairt cead do DCU agus d’Iontaobhas Oideachais DCU do shonraí pearsanta a phróiseáil mar atá leagtha amach inár mBeartais Phríobháideachta (DCU/DCUET).