Fáilte | Welcome
Prof Daire Keogh

I am proud to lead Dublin City University on the next phase of its remarkable journey. DCU is a beacon of excellence in research, innovation, engagement, and opportunity. Now with more than 18,000 students, we are recognised for providing life-changing educational opportunities, backed by world class expertise in teaching and learning. Our mission to ‘transform lives and societies’ is reflected in DCU’s many initiatives to broaden access to higher education, and in our impactful research addressing the challenges facing our world today. DCU ranks among the world's top young universities (QS and THE rankings) and was named Sunday Times University of the Year 2021. 

Prof Daire Keogh

Is mór an onóir é dom mar Uachtaráin, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath a threorúar an mbóthar go dtí an chéad chéim eile dá turas iontach. Is eiseamláirí feabhais Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath i dtaighde, nuálaíocht, rannpháirtíocht agus dar ndóigh deiseanna a thapú. Anois agus níos mó ná 18,000 mac léinn againn, tugtar aitheantas dúinn as deiseanna oideachais atá ag athrú saoil ar gcuid mic léinn, le tacaíocht ó shaineolas den scoth i dteagasc agus i bhfoghlaim. Tá ár misean ‘saol agus sochaithe a athrú’ le feiceáil go smior i go leor tionscnamh éagsúla de chuid DCU. Go háirithe chun rochtain ar ardoideachas a leathnú agus inár dtaighde atá ag tabhairt faoi na dúshláin atá sa saol faoi láthair. Tá DCU ar cheann de na Ollscoileanna óige is fearr sa domhain (QS agus an rangú) agus bhí Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath ainmnithe mar Ollscoil na mbliana 2021 de chuid an Sunday Times.

An tOllamh Daire Keogh

Who we are

The President is the highest ranking administrative and academic officer of the University. Reporting to the University’s Governing Authority, the President has full responsibility for the strategic planning, operation, management, and policies of DCU.

The President’s Office website contains information on the role and key responsibilities of the President, his staff and senior management. We also provide updates on the activities of the President, and offer practical support and information to staff who wish to invite the President to speak at an event, or to officially welcome dignitaries and international delegations to DCU.