An Dioplóma sa Ghaeilge | Diploma In Irish 2019/2020
A group with raised hands at a seminar or conference.

An Dioplóma sa Ghaeilge | Diploma In Irish 2019/2020

Fáilte | Welcome | An Dioplóma sa Ghaeilge | Dioplóma In Irish

English version below:

A chairde,

An bhfuil tú ag iarraidh:

 •  
  • Cur le do líofacht i scríobh & i labhairt na Gaeilge? 
  • tabhairt faoi chéim agus súil agat dul ar aghaidh agus cáilíocht múinteoireachta a bhaint amach?

I mbliana tá deis agat Dioplóma sa Ghaeilge agus cáilíocht bhreise a bhaint amach:

Spéis agat?

Seisiún eolais 12.00 – 15.00, Seomra Caidrimh, Campas Phádraig DCU (SPD.D110). Buail isteach.

 1.  
  1. Líon isteach an fhoirm iarratas ar líne roimh 16.00, Dé Luain, 23 Meán Fómhair http://www.nuigalway.ie/acadamh/cursai/foirmeacha/foirm_diop_gaeilge/ (Roghnaigh leibhéal B2 & ionad ‘Campas Phádraig DCU’)
  2. Déan an Triall Teanga ina dhiaidh sin
  3. Ceisteanna agus le híoc ar an gcúrsa déan teagmháil le Amanda Ní Fhlatharta (091) – 495248 andioplomasaghaeilge@oegaillimh.ie

Tuilleadh eolais ar an gcúrsa:

http://www.nuigalway.ie/acadamh/cursai/cursai_dioploma/diop_sa_ghaeilge_b2/

Leagan Gaeilge thuas:

Do you want to:

 •  
  • Add to your fluency in both written and spoken Irish? OR
  • Do want to do a Master’s in Education and a qualification in teaching?

This year we are offering students the opportunity to complete a Dioplóma in Irish:

Interested? 

Information session from 12.00 – 15.00, Seomra Caidrimh, DCU St. Patricks Campus (SPD.D110). Drop in.

 1.  
  1. Complete the online application before the 16.00, Monday 23 Meán Fómhair http://www.nuigalway.ie/acadamh/cursai/foirmeacha/foirm_diop_gaeilge/ (Select level B2 & location ‘Campas Phádraig DCU’)
  2. Do the Triall Teanga after making you application
  3. Questions and course payments please contact Amanda Ní Fhlatharta (091) – 495248 andioplomasaghaeilge@oegaillimh.ie

Additional information on the course:

http://www.nuigalway.ie/acadamh/cursai/cursai_dioploma/diop_sa_ghaeilge_b2/

Tuilleadh Eolais | Addtional Information

Siobhán Seoighe

Oifigeach Gaeilge DCU | DCU Irish Language Officer

Le tacaíocht ó – Oifigeach na Gaeilge SU & DCUSU