DCU Oifig na Gaeilge header
Gaeilge

Eolas & Acmhainní | Gaeilge

Eolas & Acmhainní

Cúrsaí atá ar fáil i DCU

Tá cúrsaí éagsúla ar fáil trí Ghaeilge nó le heilimintí láidir den Ghaeilge ar fáil i DCU.

Bunchéimeanna

Cúrsa Iarchéime

Tá tuilleadh eolais ar fáil anseo:
Fiontar & Scoil na Gaeilge 

Faculty of Humanities and Social Sciences

Foclóirí agus Téarmaíocht

www.focal.ie 

www.tearma.ie

www.focloir.ie

www.acmhainn.ie