Faoi | Gaeilge

Faoi

Fáilte go suíomh gréasáin Oifig na Gaeilge. Anseo gheobhaidh tú eolas ar gach gné den obair atá ar bun ag an oifig seo chun an Ghaeilge a chur chun cinn in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath (DCU). 

Na príomh aidhm atá ag an Oifigeach Gaeilge ná iad seo a leanas:

  • An Ghaeilge a chur chun cinn ar an gcampas
  • Tacaíocht a thabhairt don fhoireann  agus mic léinn maidir leis an nGaeilge a chur chun cinn ar an gcampas
  • Tacaíocht a thabhairt d’fhoireann na hOllscoile na dualgais atá in Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 agus sa Scéim Teanga DCU a chur i gcrích

Tá an t-Oifigeach Gaeilge ar fáil chun teacht chuig do rannóg féin agus labhairt leat faoi na haidhmeanna thuas luaite.