Fiontar & Scoil na Gaeilge

Gnó agus Gaeilge

Gnó agus Gaeilge
CAO Code:
DC118
Course Type:
Undergraduate
NFQ Level:
8 - Please see www.qqi.ie for further information
Delivery Mode:
Full-time
Minimum Points
368
Duration
3 or 4 Years
telephone icon
+353 (0) 1
700 5614

Join us for our next Undergraduate Open Day taking place on Tuesday 28 June 2022. Click here for details on our next Undergraduate Open Day and to register >>

Níl aon chéim eile in Éirinn ar a múintear cúrsaí chomh sainiúil seo sa ghnó, sa bhainistíocht agus i dTeicneolaíocht na Faisnéise trí mheán na Gaeilge. Tá nasc idir an clár seo agus fostóirí náisiúnta agus idirnáisiúnta a thugann tús áite do chéimithe a bhfuil sárscileanna gnó agus IT acu agus ar ceannairí nuálacha iad.

Gheobhaidh tú oideachas leathan acadúil agus praiticiúil atá in oiriúint don saol comhaimseartha gnó. Beidh deis agat ina dhiaidh sin bliain a chaitheamh ar chlár INTRA nó dul ar aghaidh go dtí an bhliain dheireanach.

No other degree in Ireland offers such an advanced course of studies in business, management and information technology, taught through the Irish language. The programme is linked with national and international employers who favour graduates with superior business and IT skills who are also innovative leaders.  

This is a broad academic and practical education, suited to today's business environment. You’ll have the opportunity to test-drive your business skills with an optional one-year INTRA work placement before you enter your final year

Thaitin an cúrsa go mór liom, go háirithe na ranganna beaga. Ba dheis iontach í an taithí oibre agus d'fhoghlaim mé an-chuid i gcaitheamh na tréimhse sin. Tá meascán maith sa chéim idir cúrsaí Gaeilge, chúrsaí gnó agus Teicneolaíocht na Faisnéise. Bhain mé taitneamh agus tairbhe as an gcéim.

I really liked the course—the work experience was a great opportunity and I learned a lot during that period. There’s a good mix of Irish, business and information technology on the course. I enjoyed and benefited from the course in many ways - Caitríona Ní Mháille, BA GG

Caithfidh tú an Chéad agus an Dara bliain in DCU ag díriú ar na trí réimse seo go príomha:

 • Gnó agus Bainistíocht

 • Teicneolaíocht na Faisnéise sa Ghnó

 • Nua-Ghaeilge

Beidh deis agat ina dhiaidh sin bliain a chaitheamh ar chlár INTRA nó dul araghaidh go dtí an bhliain dheireanach.

Tá béim ar leith ar na réimsí seo a leanas: an gnó, an bhainistíocht, Teicneolaíocht na Faisnéise agus an Ghaeilge. Sa bhreise air sin bíonn modúil ar an mBainistíocht Straitéiseach, Bainistíocht Tionscadail agus Bainistíocht Acmhainní Daonna. Chomh maith leis sin forbróidh tú an tuiscint atá agat ar an nGaeilge agus cuirfidh tú le do chuid scileanna cumarsáide sa Ghaeilge labhartha agus scríofa.

Gheobhaidh tú taithí luachmhar ag obair ar thionscadail i ngrúpaí chomh maith le deis féinfhorbartha trí úsáid na samhlaíochta i gcomhthéacs cruthaitheach gnó.

You’ll spend Years One and Two of this course, in DCU, covering three main areas:

 • Business and Management

 • Business Information Technology

 • Modern Irish

You can then choose whether to either complete a one-year INTRA work placement or to go directly into your final year.

There’s particular emphasis on business, management, information technology and Irish, supported by modules in Strategic Management, Project Management and Human Resources Management. You’ll also develop your understanding of Irish and further your communication skills in written and spoken Irish.

You’ll gain valuable experience working on group projects while also developing personally by using your imagination in a creative business context.

Develop business, management and technology skills through the medium of Irish
Improve your written and spoken Irish
Give yourself an extra advantage by taking a novel and contemporary approach to the study of business and Irish
Build an interesting career, whether working with the Irish language or in a broad range of other sectors
Demonstrate your ability by acquiring valuable work experience and by forming your own business plan
View the current course structure

Life on Campus

We have three academic campuses close to Dublin City centre - they are located in Glasnevin and Drumcondra, and can be reached by public transport (Dublin Bus).

Each campus has libraries, study spaces, restaurants, and on-campus residencies. Sports facilities are located on two of the academic campuses. We also have a dedicated sports campus in the form of St Claire’s. 

Exceptional facilities

DCU students have access to exceptional teaching and learning facilities across our three academic campuses. 

These include modern learning theatres, research centres, new media and TV studio, radio/podcast studios, classrooms, computer suites and advanced labs in the areas of languages, engineering, physics, chemistry and biotechnology, as well as a sports performance centre and training hospital ward. In 2021, we opened our first virtual reality ‘Leadership Lab’, which is located in our Business School.

Construction on our FutureTech building on the Glasnevin campus will get underway in 2022. Once completed, this facility will advance DCU’s international reputation for excellence in science and health, computing and engineering disciplines. It will have the capacity to accommodate an additional 3,000 STEM students on the university’s Glasnevin campus.

Campus life

DCU student facilities boast a fully equipped sports complex with a 25-metre pool, three libraries and The Helix, our renowned performing arts centre.

Our purpose built, state-of-the-art new student centre known as 'The U' serves the needs of a rapidly growing student body of 18,500. It is home to the Student Leadership and Lifeskills Centre, performing arts and cultural spaces for students and the wider community, and the Entrepreneurship and Innovation Hub.

DCU Students' Union and the Office of Student Life are also based in the U.  The centre is a space for students where they can meet, with lots of charging points and isolation booths. Clubs and Socs avail of meeting rooms here and it's also home to DCUfm. NuBar, Londis and the Venue are also located here.

There are more than 140 clubs and societies for students in DCU, with ‘Clubs & Socs’ days taking place on both the Glasnevin and Drumcondra campuses at the start of the academic year.

Student Supports

We have a number of academic, professional and social supports for students.

Student Advice Centre: Offers a wide range of supports and services to students and advice 

The Writing Centre - drop-in writing workshops for students through the academic year 

Maths Learning Centre - provides maths support for students of all ability levels with maths modules 

Student Learning: facilitate the transition from passive to active learning for students at DCU, by teaching study skills, nurturing critical thinking and building student confidence. 

Careers work with students to help them on their professional journey into graduate employment.

Our student support team offers a comprehensive support programme, helping students make that all important transition into university life and focusing on building confidence and skills which are key to success at third level.

Caitríona Ní Mháille, BA GG

Thaitin an cúrsa go mór liom, go háirithe na ranganna beaga. Ba dheis iontach í an taithí oibre agus d'fhoghlaim mé an-chuid i gcaitheamh na tréimhse sin. Tá meascán maith sa chéim idir cúrsaí Gaeilge, chúrsaí gnó agus Teicneolaíocht na Faisnéise. Bhain mé taitneamh agus tairbhe as an gcéim.

I really liked the course—the work experience was a great opportunity and I learned a lot during that period. There’s a good mix of Irish, business and information technology on the course. I enjoyed and benefited from the course in many ways - Caitríona Ní Mháille, BA GG

DCU student Micheál Ó Nualláin talks about his experience in the Business and Irish undergraduate course.

Career Areas
Cultural Sector
Education
IT
Private Sector
Public Sector

Fostaítear na céimithe san earnáil phríobháideach agus phoiblí agus in earnáil an chultúir agus bíonn siad ag feidhmiú trí Ghaeilge agus Béarla. Beidh tú ullamh chun fiontar de do chuid féin a thosú nó chun dul le gairm sna réimsí seo:

 • Bainistíocht Gnó agus Tionscadal

 • Airgeadas agus Ríomhaireacht

 • Dearadh Bogearraí Gnó

 • Múinteoireacht

 • Taighde

 • An Státseirbhís

 • Na Meáin

 • Aistriúchán

 • An Earnáil Phoiblí

 • Earnálacha an Chulltúir, na hOidhreachta agus na Teanga

Beidh bonn agat tabhairt faoi staidéar iarchéime agus speisialtóireacht a dhéanamh i réimse an ghnó, na bainistíochta, na teanga, an chultúir agus i réimsí iarchéime eile sna Daonnachtaí.   

 

 

Graduates find work in the public, private and cultural sectors in English and in Irish. You will be equipped to consider starting your own entrepreneurial venture, or to pursue a career in:

 • Business and Project Management

 • Finance and Computing

 • Business Software Design

 • Teaching

 • Research

 • The Civil Service

 • The Media

 • Translation

 • The Public Sector

 • The Cultural, Heritage and Language Sectors

You will also have foundations for further postgraduate study and specialisation in the areas of business, management, language, culture and other humanities-based postgraduate programmes.

Requirements

Leaving Cert

In addition to the general entry requirements for admission to the university the following entry requirements apply

Minimum of O1 or H4 in Irish

GCE A Level

In addition to the general entry requirements for admission to the university the following entry requirements apply

GCE A Level C or GCE AS Level B or GCSE A in Irish

FET Level 5

For details of QQI requirements and relevant codes please click here. Simply enter the DC code for the programme you are interested in or if you are not sure of the code enter DC in the Select by Institution option, then click on Go. 

EU Transfer Applications

Applications are welcomed from students who have studied at Level 6, Level 7 and Level 8 in relevant areas. Transfer students may be exempt from certain modules.  Applications are made via the CAO Advanced Entry route which will open on the 1st Feb to the 1st May 2022.  

International Applications

International candidates are expected to have educational qualifications of a standard equivalent to those outlined above. In addition, where such candidates are non-native speakers of the English language they must satisfy the university of their competency in the English language. For further information on international applications click here.

Fees

Full time

Student Contribution
€3,043 per annum
EU Status Fee
€6,679 per annum
Non EU Fee
€15,000 per annum

Next Steps

Mature Applicants

All mature applicants apply through the CAO by 1st February. For further information and for special application procedures for mature students, please click here

Applicants presenting EU school Leaving Examinations

Applicants presenting EU School Leaving/FETAC Level 5 examinations: Apply through the Central Applications Office (CAO) by 1st February or 1st May

Applicants presenting examinations from outside the EU

Candidates should apply directly to DCU. Applications are accepted on an ongoing basis up to 1st July. All Non-EU candidates are advised to apply early, as places are limited.

EU Transfer Applicants

Applications are made via the CAO Advanced Entry route which will open on the 1st Feb to the 1st May 2022.  

Make an Application

Candidates required to apply through the CAO can apply online at www.cao.ie