Fiontar & Scoil na Gaeilge

Gnó agus Gaeilge

Gnó agus Gaeilge
CAO Code:
DC118
Course Type:
Undergraduate
NFQ Level:
8
Delivery Mode:
Full-time
Minimum Points
368
Duration
3 or 4 Years
+353 (0) 1
700 5614

Níl aon chéim eile in Éirinn ar a múintear cúrsaí chomh sainiúil seo sa ghnó, sa bhainistíocht agus i dTeicneolaíocht na Faisnéise trí mheán na Gaeilge. Tá nasc idir an clár seo agus fostóirí náisiúnta agus idirnáisiúnta a thugann tús áite do chéimithe a bhfuil sárscileanna gnó agus IT acu agus ar ceannairí nuálacha iad.

 

Gheobhaidh tú oideachas leathan acadúil agus praiticiúil atá in oiriúint don saol comhaimseartha gnó. Beidh deis agat ina dhiaidh sin bliain a chaitheamh ar chlár INTRA nó dul ar aghaidh go dtí an bhliain dheireanach.

 

 

No other degree in Ireland offers such an advanced course of studies in business, management and information technology, taught through the Irish language. The programme is linked with national and international employers who favour graduates with superior business and IT skills who are also innovative leaders.  

 

This is a broad academic and practical education, suited to today's business environment. You’ll have the opportunity to test-drive your business skills with an optional one-year INTRA work placement before you enter your final year

Thaitin an cúrsa go mór liom, go háirithe na ranganna beaga. Ba dheis iontach í an taithí oibre agus d'fhoghlaim mé an-chuid i gcaitheamh na tréimhse sin. Tá meascán maith sa chéim idir cúrsaí Gaeilge, chúrsaí gnó agus Teicneolaíocht na Faisnéise. Bhain mé taitneamh agus tairbhe as an gcéim.

I really liked the course—the work experience was a great opportunity and I learned a lot during that period. There’s a good mix of Irish, business and information technology on the course. I enjoyed and benefited from the course in many ways.

Caithfidh tú an Chéad agus an Dara bliain in DCU ag díriú ar na trí réimse seo go príomha:

 • Gnó agus Bainistíocht

 • Teicneolaíocht na Faisnéise sa Ghnó

 • Nua-Ghaeilge

Beidh deis agat ina dhiaidh sin bliain a chaitheamh ar chlár INTRA nó dul ar

aghaidh go dtí an bhliain dheireanach.

 

Tá béim ar leith ar na réimsí seo a leanas: an gnó, an bhainistíocht, Teicneolaíocht na Faisnéise agus an Ghaeilge. Sa bhreise air sin bíonn modúil ar an mBainistíocht Straitéiseach, Bainistíocht Tionscadail agus Bainistíocht Acmhainní Daonna. Chomh maith leis sin forbróidh tú an tuiscint atá agat ar an nGaeilge agus cuirfidh tú le do chuid scileanna cumarsáide sa Ghaeilge labhartha agus scríofa.

 

Gheobhaidh tú taithí luachmhar ag obair ar thionscadail i ngrúpaí chomh maith le deis féinfhorbartha trí úsáid na samhlaíochta i gcomhthéacs cruthaitheach gnó.

 

You’ll spend Years One and Two of this course, in DCU, covering three main areas:

 • Business and Management

 • Business Information Technology

 • Modern Irish

You can then choose whether to either complete a one-year INTRA work placement or to go directly into your final year.

 

There’s particular emphasis on business, management, information technology and Irish, supported by modules in Strategic Management, Project Management and Human Resources Management. You’ll also develop your understanding of Irish and further your communication skills in written and spoken Irish.

 

You’ll gain valuable experience working on group projects while also developing personally by using your imagination in a creative business context.

Develop business, management and technology skills through the medium of Irish
Improve your written and spoken Irish
Give yourself an extra advantage by taking a novel and contemporary approach to the study of business and Irish
Build an interesting career, whether working with the Irish language or in a broad range of other sectors
Demonstrate your ability by acquiring valuable work experience and by forming your own business plan
View the current course structure

We have a unique and vibrant culture on our modern campus close to Dublin city centre. We provide state-of-the-art study facilities for all our courses and everything else you need for a healthy, fun and active student life.

 

Exceptional Facilities
DCU students enjoy exceptional teaching and learning facilities across our 3 academic campuses. These include modern learning theatres, research centres, television and sound studios, classrooms, computer suites and advanced laboratories in the areas of languages, engineering, physics, chemistry and biotechnology, as well as a sports performance centre and a virtual hospital ward.

 

A Vibrant, Dynamic Social Environment
Student facilities include a superb sports complex with a 25 metre pool, two libraries and The Helix, our renowned performing arts centre. In 2016 we announced plans to invest over €230m in developing new, world-class facilities across our three academic campuses. Already building has begun on an exciting, new €14m Student Centre that will be home to the more than one hundred and twenty student clubs and societies. This commitment to student facilities means that our world-class learning experiences are complemented by a vibrant, dynamic social environment.

Caitríona Ní Mháille, BA GG

Thaitin an cúrsa go mór liom, go háirithe na ranganna beaga. Ba dheis iontach í an taithí oibre agus d'fhoghlaim mé an-chuid i gcaitheamh na tréimhse sin. Tá meascán maith sa chéim idir cúrsaí Gaeilge, chúrsaí gnó agus Teicneolaíocht na Faisnéise. Bhain mé taitneamh agus tairbhe as an gcéim.

I really liked the course—the work experience was a great opportunity and I learned a lot during that period. There’s a good mix of Irish, business and information technology on the course. I enjoyed and benefited from the course in many ways.

DCU student Micheál Ó Nualláin talks about his experience in the Business and Irish undergraduate course.

Career Areas
Cultural Sector
Education
IT
Private Sector
Public Sector

Fostaítear na céimithe san earnáil phríobháideach agus phoiblí agus in earnáil an chultúir agus bíonn siad ag feidhmiú trí Ghaeilge agus Béarla. Beidh tú ullamh chun fiontar de do chuid féin a thosú nó chun dul le gairm sna réimsí seo:

 • Bainistíocht Gnó agus Tionscadal

 • Airgeadas agus Ríomhaireacht

 • Dearadh Bogearraí Gnó

 • Múinteoireacht

 • Taighde

 • An Státseirbhís

 • Na Meáin

 • Aistriúchán

 • An Earnáil Phoiblí

 • Earnálacha an Chulltúir, na hOidhreachta agus na Teanga

Beidh bonn agat tabhairt faoi staidéar iarchéime agus speisialtóireacht a dhéanamh i réimse an ghnó, na bainistíochta, na teanga, an chultúir agus i réimsí iarchéime eile sna Daonnachtaí.   

 

 

Graduates find work in the public, private and cultural sectors in English and in Irish. You will be equipped to consider starting your own entrepreneurial venture, or to pursue a career in:

 • Business and Project Management

 • Finance and Computing

 • Business Software Design

 • Teaching

 • Research

 • The Civil Service

 • The Media

 • Translation

 • The Public Sector

 • The Cultural, Heritage and Language Sectors

You will also have foundations for further postgraduate study and specialisation in the areas of business, management, language, culture and other humanities-based postgraduate programmes.

Requirements

Leaving Cert

In addition to the general entry requirements for admission to the university the following entry requirements apply

Minimum of O1 or H4 in Irish

GCE A Level

In addition to the general entry requirements for admission to the university the following entry requirements apply

GCE A Level C or GCE AS Level B or GCSE A in Irish

FET Level 5

For details of QQI requirements and relevant codes please click here. Simply enter the DC code for the programme you are interested in or if you are not sure of the code enter DC in the Select by Institution option, then click on Go. 

EU Transfer Applications

Applications are welcomed from students who have studied at Level 6, Level 7 and Level 8 in relevant areas. Transfer students may be exempt from certain modules. Please apply directly to DCU using the R10 form. Closing date for applications 1st July.

International Applications

International candidates are expected to have educational qualifications of a standard equivalent to those outlined above. In addition, where such candidates are non-native speakers of the English language they must satisfy the university of their competency in the English language. For further information on international applications click here.

Fees

Full time

Student Contribution
€3,043 per annum
EU Status Fee
€6,679 per annum
Non EU Fee
€15,000 per annum

Next Steps

Mature Applicants

All mature applicants apply through the CAO by 1st February. For further information and for special application procedures for mature students, please click here

Applicants presenting EU school Leaving Examinations

Applicants presenting EU School Leaving/FETAC Level 5 examinations: Apply through the Central Applications Office (CAO) by 1st February or 1st May

Applicants presenting examinations from outside the EU

Candidates should apply directly to DCU. Applications are accepted on an ongoing basis up to 1st July. All Non-EU candidates are advised to apply early, as places are limited.

EU Transfer Applicants

Apply directly to DCU by the 1st July

Make an Application

Candidates required to apply through the CAO can apply online at www.cao.ie
Candidates required to apply directly to DCU can download, print and complete a direct application form R10 by clicking here