Seán Ó Cearnaigh agus Caoilfhionn Nic Pháidin le Antain Mac Lochlainn