Prof
Pádraig
Ó Duibhir

Primary Department
DCU Institute of Education
Role
Deputy Dean
Phone number:
01 700
9100
Campus
St Patrick's Campus
Room Number
F333

Academic biography

Tá suim agam in oideachas múinteoirí agus i ngach gné de theagasc na Gaeilge agus de theagasc trí Ghaeilge sa bhunscoil. Cuirim suim chomh maith sa taighde ar dhátheangachas, ar thumoideachas agus ar mhúineadh an dara teanga i gcoitinne.

I am interested in teacher education and language teaching with a particular interest in the teaching of Irish as a subject and as a medium of instruction. This encompasses aspects of bilingualism, immersion education and second language teaching and learning.

Tá taighde curtha i gcrích agam ar Ghaeilge labhartha na bpáistí i scoileanna lán-Ghaeilge, ar mhúnlaí soláthar tumoideachais, ar chur chuige ionduchtach do mhúineadh na gramadaí.

 I have conducted studies on the spoken Irish of pupils in Irish immersion schools, an analysis of the Irish-medium education sector, an inductive approach to grammar in Irish immersion education and teachers' continuing professional development needs. My latest work focused on continuity and attrition in Irish immersion education.

Research interests

Tá suim agam in oideachas múinteoirí agus i ngach gné de theagasc na Gaeilge agus de theagasc trí Ghaeilge sa bhunscoil. Cuirim suim chomh maith sa taighde ar dhátheangachas, ar thumoideachas agus ar mhúineadh an dara teanga i gcoitinne. 

I am interested in teacher education and language teaching with a particular interest in the teaching of Irish as a subject and as a medium of instruction. This encompasses aspects of bilingualism, immersion education and second language teaching and learning.

Tá taighde curtha i gcrích agam ar Ghaeilge labhartha na bpáistí i scoileanna lán-Ghaeilge, ar mhúnlaí soláthar tumoideachais, ar chur chuige ionduchtach do mhúineadh na gramadaí.

 I have conducted studies on the spoken Irish of pupils in Irish immersion schools, an analysis of the Irish-medium education sector, an inductive approach to grammar in Irish immersion education and teachers' continuing professional development needs. My latest work focused on continuity and attrition in Irish immersion education.