School of Language, Literacy & Early Childhood Education header
School of Language, Literacy & Early Childhood Education

Welcome to the School of Language, Literacy and Early Childhood Education. We contribute to a wide range of education related degrees and courses at undergraduate and post-graduate levels.

Fáilte chuig suíomh gréasáin Scoil na Teanga, na Litearthachta agus an Oideachas Luath-Óige - scoil de chuid An Institiúid Oideachais, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath. Tairgeann an scoil cláir éagsúla fhochéime agus iarchéime thar an contanam oideachais ó leibhéal na luathóige go dtí an tríú leibhéal.