☰       Department Menu

School of Language, Literacy & Early Childhood Education

Dr Aisling Ní Dhiorbháin

Language, Literacy & Early Childhood Education

Name: Dr Aisling Ní Dhiorbháin
Department: Language, Literacy & Early Childhood Education
Role: Academic Staff
Phone Number: 01 884 2086
Email Address: aisling.nidhiorbhain@dcu.ie
Room: F212
Campus: DCU St Patricks Campus

Biographical Details

Tá taithí leathan ag Aisling ar theagasc na Gaeilge d’ aoisghrúpaí éagsúla agus chaith sí cúig bliana déag ag obair mar mhúinteoir i mbunscoil lán-Ghaeilge. Tá spéis mhór aici i ngach gné de theagasc na Gaeilge agus teagasc trí Ghaeilge. Tá taighde déanta ag Aisling ar chur chuige ionduchtach do mhúineadh na gramadaí sna scoileanna lán-Ghaeilge.  Dhírigh a cuid taighde dochtúireachta ar oideolaíochtaí um theagasc an léireolais do bhunmhúinteoirí faoi oiliúint. 

Aisling has a wide range of experience of teaching Irish to various age groups and she taught in an Irish-medium primary school for fifteen years. She is interested in all aspects of teaching Irish and teaching through Irish. Aisling has conducted research into an inductive approach to grammar teaching in Irish-medium schools. Her doctoral research focused on pedagogies for teaching explicit knowledge of Irish to student primary teachers.

Go to Aisling Ni Dhiorbhain's full profile