School of Language, Literacy & Early Childhood Education header
School of Language, Literacy & Early Childhood Education

Prof
Pádraig
Ó Duibhir

Primary Department
School of Language, Literacy & Early Childhood Education
Role
Academic Staff / Stiúrthóir SEALBHÚ
Phone number:
01 700
9100
Campus
St Patrick's Campus
Room Number
F338

Research interests

Tá suim agam in oideachas múinteoirí agus i ngach gné de theagasc na Gaeilge agus de theagasc trí Ghaeilge sa bhunscoil. Cuirim suim chomh maith sa taighde ar dhátheangachas, ar thumoideachas agus ar mhúineadh an dara teanga i gcoitinne. 

I am interested in teacher education and language teaching with a particular interest in the teaching of Irish as a subject and as a medium of instruction. This encompasses aspects of bilingualism, immersion education and second language teaching and learning.

Tá taighde curtha i gcrích agam ar Ghaeilge labhartha na bpáistí i scoileanna lán-Ghaeilge, ar mhúnlaí soláthar tumoideachais, ar chur chuige ionduchtach do mhúineadh na gramadaí.

 I have conducted studies on the spoken Irish of pupils in Irish immersion schools, an analysis of the Irish-medium education sector, an inductive approach to grammar in Irish immersion education and teachers' continuing professional development needs. My latest work focused on continuity and attrition in Irish immersion education.