School of Language, Literacy & Early Childhood Education header
School of Language, Literacy & Early Childhood Education

Pearse
Ahern

Primary Department
School of Language, Literacy & Early Childhood Education
Role
Academic Staff
Phone number:
01 700
9251
Campus
St Patrick's Campus
Room Number
F204

Academic biography

Tugaim léachtaí ar chúrsaí a bhaineann le sealbhú dara teanga le béim faoi leith ar fhoghlaim na Gaeilge in iar-bhunscoileanna. Sular thosaigh mé ag obair in Institiúid an Oideachais d’oibrigh mé mar theagascóir in Fiontar & Scoil na Gaeilge (DCU) (2022/23). Roimhe sin caith mé cúig bliana déag ag obair mar mhúinteoir le Gaeilge agus mata in iar bhunscoileanna.

Bhain mé máistreacht (MTeach) amach san oideachas in 2018. Bhí mó tráchtas anseo bunaithe ar Thaighde Ghníomhach agus plé sé leis an gcomharfhoghlaim mar bhunús chun an teanga ó bhéal a chur chun cinn i measc dhaltaí na hidirbhliana i scoil T2. Ansin in éineacht le Megan O Connor scríobh mé sraith leabhar don

tSraith Shóisearach darb ainm Croí na Gaeilge (2021 & 2022). Mar aon leis sin dhear an bheirt againn treoir staidéir don tSraith Shóisearach leis an gcomhlacht oideachais 4Schools (2023). Roimhe sin dhear mé acmhainní dátheangacha oideachasúla don ESB (2016) darb ainm Inside Aghada. Tá na hacmhainní seo feiliúnach don teagascóir atá ag iarraidh an eolaíocht a cheangail leis an nGaeilge chun ceachtanna FCÁT a bhunú ina sheomra ranga.

Faoi láthair táim i mbun taighde do mo PhD agus mé ag tabhairt faoi Thaighde Dearadh-bhunaithe atá ag plé leis na braistintí atá ag múinteoirí agus ag daltaí maidir leis an Teagasc agus an Fhoghlaim Thasc-bhunaithe. Tá an modh teagaisc seo luaite go minic i Sonraíochtaí Gaeilge na Sraithe Sóisearaí mar aon leis an Dréacht Dréachtsonraíochtaí Curaclaim Gaeilge na hArdteistiméireachta

I am interested in looking at the best approaches for teaching Irish as a second language and at ways to engage students in the digital age. I am also interested in exploring the full power of the CEFR to assist teachers who want to incorporate plurilingualism into minority language teaching.  My experience has taught me that the students' perspective is in the first instance heavily influenced by the assessments which drive the module. For this reason, I hold firm to a core-working assumption that good teaching can only occur when it is supported by high-quality assessment. The design of which must incorporate diagnostic, dynamic, and formative elements.  I believe that this journey is best served by researchers who collaborate with practitioners in the design and development of 

Research interests

Instructed Second Langauge Acquisition

Task-Based Language Teaching

Content and Language Integrated Learning

Assessment of Second Language Oral Proficiency