Fiontar & Scoil na Gaeilge - Beartas Gaeilge

Policy Owner
Fiontar
Document Type
Policy
Document Approval Date
Version
3.0

  1. Is í an Ghaeilge teanga chumarsáide agus oibre Fiontar & Scoil na Gaeilge agus is í an teanga sin a úsáidfear i ngach cumarsáid le mic léinn.
  1. Déantar an teagasc ar fad in Fiontar & Scoil na Gaeilge trí mheán na Gaeilge.
  1. Úsáidtear an Ghaeilge i gcónaí i nótaí ranga, i léaráidí Powerpoint agus in aon chineál ábhair eile a úsáidtear mar acmhainn teagaisc sa seomra ranga nó sa léachtlann.
  1. Is i nGaeilge a leagtar amach paipéir scrúdaithe agus measúnachtaí de chineálacha eile (an measúnú leanúnach san áireamh) agus ní mór do mhic léinn a leithéid de cháipéis a fhreagairt i nGaeilge ach amháin sa chás go bhfuil malairt socraithe déanta (e.g. modúil a mhúintear do mhic léinn idirnáisiúnta nó a leithéid).
  1. Bítear ag súil go n-úsáidfidh mic léinn ar chláir acadúla na Scoile an Ghaeilge agus iad i ranganna lena chéile i seimineáir, i léachtaí, i ríomhlanna nó aon áit a dtagann siad le chéile.

Policy Name

Polasaí Gaeilge na Scoile (Irish Version)

Unit Owner

Fiontar & Scoil na Gaeilge

Version Reference

Reviewed Version 3.0

Approved by

Head of School

Effective Date

May 14th 2021