Seachtain na Gaeilge | Irish Language Week 1 - 17 Márta 2022 #SnaG22

News and Events | Gaeilge

GA: Tá muid ag ceiliúradh Seachtain na Gaeilge go náisiúnta ón 1-17 Márta 2022. An téama atá ann i mbliana ná Traidisiúin Nua. An bhfuil spéis agat traidisiúin nua a thosú? Seo cúpla smaoineamh agus cuid de na himeachtaí atá ar siúil againn san Ollscoil. Gheobhaidh tú nuachtlitir sheachtainiúil faoi imeachtaí Sheachtain na Gaeilge agus acmhainní Gaeillge eile ó seo go dtí deireadh an Fhéile. 

EN: We are celebrating Seachtain na Gaeilge - Irish Language Week - nationally from the 1-17 March 2022. The theme this year is starting a new tradition, with that in mind here are some ideas and events that may be of interest to you. From now until the end of the festival you will get a weekly update on Seachtain na Gaeilge events and Irish language resources. #TraidisiúnNua #SnaG22 

Seachtain na Gaeilge le Energia 


Seachtain 3 | Week 3 

Seoladh Cóisir Guzzler - Dé Máirt 

Launch of Guzzlers Party - Tuesday

EN: Guzzler’s Party is a fun and educational book aimed at primary school children from junior infants to second class. The book follows Alina, an energy savvy schoolgirl, as she teaches Guzzler, the friendly energy monster, all about saving energy and taking climate action, as they prepare to throw an Energy Party.This book has been written by Lucinda Jacob, DCU Library and illustrated by Alan Nolan for SEAI and edited by Dr Orla Kelly from DCU, Institute of Education. Guzzler’s Party was first launched during the national Science Week in November 2021. Now the book’s Irish version is launched as part of the Seachtain na Gaeilge 2022.To celebrate the launch, SEAI is organising a reading of the book and an art session (as Gaeilge) on March 15th at Cregan Library at 11 am with Sadhbh Devlin - DCU Irish Language Writer in residence - hosting. If you are interested in attending please email magdalene.hayden@seai.ie. Please note that numbers of participants are limited.Eagraithe ag | Orgainsed by: #DCULibrary #SEAI


SEALBHÚ: Seimineáir an Earraigh 2022: Dé Máirt, Ar Líne

SEALBHÚ: Springs Seminars 2022 - Tuesday, Online

GA: Seimineáir an Earraigh 2022 - 15, 22, 29 Márta 2022 7.00pm 

Sealbhú na Gaeilge i Scoileanna T2: Inspreagadh agus dúshláin. An tOllamh Muiris Ó Laoire, Ollscoil Teicneolaíochta na Mumhan OTM

EN: Spring Seminars 2022 - 15, 22, 19 March 2022 7.00pm 

Language acquisition in T2 Schools: Inspiration and challenges. An tOllamh Muiris Ó Laoire, Munster Technological University MTUEagraithe ag | Orgainsed by Dr. Pádraig Ó Duibhir  @sealbhu


Tae & Plé: 10.30 Campas Glas Naíon - Dé Céadaoin 

Tae & Plé: 10.30 Glasnevin Campus - Wednesday

GA: 'Tae agus Plé', Deis chomhrá a dhéanamh agus bualadh le chéile. 

1883, Urlár na talún, Campas Glas Naíon, 10.30 Dé Céadaoin, 16.03.22

EN: 'Tae & Plé' an opportunity to use whatever Irish you have.

1883, Ground Floor, Glasnevin Campus,10.30 Wednesday, 16.03.22Eagraithe ag | Orgainsed by @DCUGaeilge


Seimineáir Thaighde: Fiontar & Scoil na Gaeilge Dé Céadaoin Fiontar & Scoil na Gaeilge: Research Seminars Wednesday 

GA: Tá seimineáir thaighde faoi lán seoil ag Fiontar & Scoil na Gaeilge nach mór gach céadaoin7 ag 13.05. 16 Márta: An Dr Mícheál Hoyne, Coláiste na Tríonóide, 'Clóliosta: Clódóireacht sa Ghaeilge 1571-1871'. Má tá tuilleadh eolais is féidir teagmháil a dhéanamh leis an Dr Pádraig Ó Liatháin Ollamh Cúnta, Fiontar & Scoil na Gaeilge by email: padraig.oliathain@dcu.ie EN: Fiontar & Scoil na Gaeilge are running research seminars each Wednesday 13.05.  16 March: An Dr Mícheál Hoyne, Coláiste na Tríonóide, 'Clóliosta: Clódóireacht sa Ghaeilge 1571-1871'. If you need any additional information please contact Dr Pádraig Ó Liatháin, Ollamh Cúnta, Fiontar & Scoil na Gaeilge by email: padraig.oliathain@dcu.ie Eagraithe ag | Organised by: Fiontar Scoil na Gaeilge @FiontarGaeilge  @HumanititesDCU Nasc

 

16-09-2019
An Dioplóma sa Ghaeilge | Diploma In Irish 2019/2020
A group with raised hands at a seminar or conference.