Údarás Ceannais 2020-2021

 1. Cruinnithe an Údaráis Ceannais

Tháinig Údarás Ceannais OCBÁC le chéile sé huaire le linn 2020/2021 ar na dátaí seo a leanas:

 • an 29ú lá de mhí Dheireadh Fómhair 2020
 • an 04ú de mhí na Nollag 2020
 • An 11ú lá d’Fheabhra 2021
 • an 15ú lá d’Aibreán 2021
 • An 25ú lá de mhí an Mheithimh 2021

 

  Tá taifead tinrimh gach aon bhall den Údarás ar fáil thíos:

 

Ball den Údarás

Taifead Tinrimh

1.

An Dr. Martin McAleese (Seansailéir) (tháinig deireadh lena théarma ar an 28ú lá de mhí Iúil 2021)

5/5

2.

An tOllamh Lisa Looney (ceaptha ar an 29ú lá de mhí Dheireadh Fómhair)

5/5

3.

An Dochtúir Declan Raftery

5/5

4.

Ms. Brid Horan (Cathaoirleach an Choiste Iniúchóireachta) (tháinig deireadh lena téarma ar an 28ú de mhí Iúil 2021)

5/5

5.

An tOllamh Dorothy Kenny (tháinig deireadh lena téarma ar an 28ú de mhí Iúil 2021)

5/5

6.

An tOllamh Gary Murphy (tháinig deireadh lena théarma ar an 28ú de mhí Iúil 2021)

5/5

7.

An Dr Caroline McMullan (tháinig deireadh lena téarma ar an 28ú de mhí Iúil 2021)

5/5

8.

An Dr Noel Murphy (tháinig deireadh lena théarma ar an 28ú de mhí Iúil 2021)

5/5

9.

An Dr Jean-Paul Mosnier (tháinig deireadh lena théarma ar an 28ú de mhí Iúil 2021)

5/5

10.

An Dr Michael Burke (tháinig deireadh lena théarma ar an 28ú de mhí Iúil 2021)

4/5

11.

An tUasal Orla Nic Aodha (tháinig deireadh lena téarma ar an 28ú de mhí Iúil 2021)

4/5

12.

An tUasal Sharon McCooey (tháinig deireadh lena téarma ar an 28ú de mhí Iúil 2021)

2/5

13.

An tUasal Rachel Hussey (Cathaoirleach Comhionannais, Éagsúlachta agus Ionchuimsithe)

5/5

14.

An tUasal John Power (Cathaoirleach Ghrúpa Tráchtála OCBÁC) (tháinig deireadh lena théarma ar an 28ú de mhí Iúil 2021)

5/5

15.

An tUasal Bernie Gray (Cathaoirleach an Choiste um Rioscaí) (tháinig deireadh lena téarma ar an 28ú de mhí Iúil 2021)

5/5

16.

An tUasal Pat Gilroy (tháinig deireadh lena théarma ar an 28ú de mhí Iúil 2021)

4/5

17.

An tUasal Terence O’Rourke (Cathaoirleach an Choiste Comhairleach Airgeadais Straitéisigh) (tháinig deireadh lena téarma ar an 28ú de mhí Iúil 2021)

5/5

18.

An tUasal James Corcoran (tháinig deireadh lena théarma ar an 28ú de mhí Iúil 2021)

5/5

19.

An tUasal Deirdre O’Connor 

4/5

20.

An Dr. Mary Shine Thompson (tháinig deireadh lena téarma ar an 28ú de mhí Iúil 2021)

5/5

21.

An tUasal Kara McCann

4/5

22.

An tUasal Kathy Quinn

4/5

23.

Clr Jimmy Guerin 

4/5

24.

Chloe McMorrow (tháinig deireadh lena téarma ar an 25ú lá de mhí an Mheithimh 2021)

4/4

25.

Fearghal Lyncy (tháinig deireadh lena théarma ar an 25ú lá de mhí an Mheithimh 2021)

4/4

26.

Isabel Aust (tháinig deireadh lena téarma ar an 25ú lá de mhí an Mheithimh 2021)

¼

27.

An tOllamh Daire Keogh

5/5

28.

Zainab Boladale (Ceaptha ar an 29ú de mhí Dheireadh Fómhair 2020)

4/5

29.

Terence Rooney (Ceaptha ar an 25ú de mhí an Mheithimh 2021)

1/1

30.

Kate Goodman (Ceaptha ar an 25ú de mhí an Mheithimh 2021)

1/1

 

 

 

 1. Cruinnithe an Choiste Iniúchóireachta

Tháinig an Coiste Iniúchóireachta le chéile ar na dátaí seo a leanas le linn 2020/2021:

 • an 14ú lá de mhí Dheireadh Fómhair 2020
 • an 26ú de mhí na Samhna 2020
 • an 14ú lá d’Aibreán 2021
 • An 17ú lá de mhí an Mheithimh 2021

 

Ball an Choiste Iniúchóireachta

Taifead Tinrimh

Dáta Éirí As

Dáta Ceaptha

1.

Ms Bríd Horan (Cathaoirleach)

4/4

28ú lá de mhí Iúil 2021

11ú lá de mhí na Nollag 2014

2.

An tUasal Bernie Gray

¾

28ú lá de mhí Iúil 2021

09ú lá de mhí na Nollag 2016

3.

An tUasal Cathal Marley

4/4

-

09ú lá de mhí na Nollag 2016

4.

An tUasal Marion O’Brien

4/4

28ú lá de mhí Iúil 2021

29ú lá de mhí na Samhna 2011

5.

An tUasal Pat Gilroy

2/3

28ú lá de mhí Iúil 2021

an 22ú lá de mhí an Mheithimh 2017

 

 1. Coiste um Riosca an Údaráis Cheannais

Tháinig Coiste um Riosca an Údaráis Cheannais le chéile ar na dátaí seo a leanas le linn 2020/2021:

 

 • an 16ú lá de mhí Dheireadh Fómhair 2020
 • an 12ú de mhí na Samhna 2020
 • an 25ú de mhí na Samhna 2020
 • an 29ú lá d’Eanáir 2021
 • an 26ú lá de mhí an Mhárta 2021
 • An 11ú lá de mhí an Mheithimh 2021

 

Ball Choiste um Riosca an Údaráis Cheannais

Taifead Tinrimh

Dáta Éirí As

Dáta Ceaptha

1.

An tUasal Bernie Gray (Cathaoirleach)

6/6

an 28ú lá de mhí Iúil 2021

an 09 Nollaig 2016

2.

An tUasal Michael Burke

5/6

an 28ú lá de mhí Iúil 2021

an 09 Nollaig 2016

3.

An tUasal Caroline McMullan

6/6

-

an 09 Nollaig 2016

4.

An tUasal Marie Sinnott

6/6

-

an 22 Meitheamh 2017

5.

An tUasal Kathy Quinn

6/6

-

an 12 Deireadh Fómhair 2018

6.

an tUasal Padraig McKeon

6/6

-

an 23 Samhain 2018