Údarás Ceannais OCBÁC 2019-2020

Cruinnithe an Údaráis Ceannais

Tháinig Údarás Ceannais OCBÁC le chéile sé huaire sa bhliain acadúil 2019/2020 ar na dátaí seo a leanas:

  • An 24 Deireadh Fómhair 2019 - curtha ar ceal
  • An 06 Nollaig 2019
  • An 27 Feabhra 2020
  • An 23 Aibreán 2020
  • An 26 Meitheamh 2020
  • An 10 Meán Fómhair 2020

  Tá taifead tinrimh gach aon bhall den Údarás ar fáil thíos:

 

Ball den Údarás

Taifead Tinrimh

1.

An Dochtúir Martin McAleese (Seansailéir)

5/5

2.

An tOllamh Brian MacCraith (Uachtarán) – tháinig deireadh lena théarma ar an 26 Meitheamh 2020

4/4

3.

An tOllamh Eithne Guilfoyle – (D’éirigh sí as oifig ar an 10 Meán Fómhair 2020)

4/5

4.

An Dochtúir Declan Raftery

5/5

5.

An tUasal Brid Horan (Cathaoirleach an Choiste Iniúchóireachta)

4/5

6.

An tOllamh Dorothy Kenny

5/5

7.

An tOllamh Gary Murphy

4/5

8.

An Dochtúir Caroline McMullan

5/5

9.

An Dochtúir Noel Murphy

5/5

10.

An Dochtúir Jean-Paul Mosnier

5/5

11.

An tUasal Michael Burke

4/5

12.

An tUasal Orla Nic Aodha

5/5

13.

An tUasal Sharon McCooey

3/5

14.

An tUasal Rachel Hussey

5/5

15.

An tUasal John Power (Cathaoirleach Ghrúpa Tráchtála OCBÁC)

5/5

16.

An tUasal Bernie Gray (Cathaoirleach an Choiste um Rioscaí)

3/5

17.

An tUasal Pat Gilroy

3/5

18.

An tUasal Terence O’Rourke (Cathaoirleach an Choiste Comhairleach Airgeadais Straitéisigh)

5/5

19.

An tUasal Lynette Fay (D’éirigh sí as ar an 23 Aibreán 2020)

0/3

20.

An tUasal James Corcoran

3/5

22.

An tUasal Deirdre O’Connor

5/5

23.

An Dochtúir Mary Shine Thompson

5/5

26.

An tUasal Aisling Fagan (D’éirigh sí as ar an 23 Aibreáin 2020)

3/3

28.

An tUasal Kara McCann

4/5

29.

An tUasal Kathy Quinn

5/5

30.

An tUasal Christine Farrell (Ceapadh í ar an 27 Meitheamh 2019) (D’éirigh sí as ar an 23 Aibreáin 2020)

3/3

31.

An tUasal Patrick Rodgers (Ceapadh é ar an 27 Meitheamh 2019) (D’éirigh sé as ar an 06 Nollaig 2019)

0/1

32.

An tUasal Amy Donohoe (Ceapadh í ar an 27 Feabhra 2020) (D’éirigh sí as ar an 23 Aibreáin 2020)

0/2

33.

An tUasal Jimmy Guerin (Ceapadh é ar an 27 Feabhra 2020)

4/4

34.

An tUasal Chloe McMorrow (Ceapadh í ar an 26 Meitheamh 2020)

2/2

35.

An tUasal Fearghal Lynch (Ceapadh é ar an 26 Meitheamh 2020)

2/2

36.

An tUasal Isabel Aust (Ceapadh í ar an 26 Meitheamh 2020)

0/2

37.

An tOllamh Daire Keogh (Ceapadh é ar an 10 Meán Fómhair 2020)

1/1