Fáilte | Welcome
Prof Daire Keogh

I am proud to lead Dublin City University on the next phase of its remarkable journey. DCU is a beacon of excellence in research, innovation, engagement, and opportunity. Now with more than 19,000 students, we are recognised for providing life-changing educational opportunities, backed by world class expertise in teaching and learning. Our mission to ‘transform lives and societies’ is reflected in DCU’s many initiatives to broaden access to higher education, and in our impactful research addressing the challenges facing our world today. DCU ranks among the world's top young universities (QS and THE rankings) and in the world's Top 100 in the Times Higher Education Impact Rankings. 

Professor Dáire Keogh

Is mór an onóir é dom mar Uachtaráin, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath a threorúar an mbóthar go dtí an chéad chéim eile dá turas iontach. Is eiseamláirí feabhais Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath i dtaighde, nuálaíocht, rannpháirtíocht agus dar ndóigh deiseanna a thapú. Anois agus níos mó na 19,000 mac léinn againn, tugtar aitheantas dúinn as deiseanna oideachais atá ag athrú saoil ar gcuid mic léinn, le tacaíocht ó shaineolas den scoth i dteagasc agus i bhfoghlaim. Tá ár misean ‘saol agus sochaithe a athrú’ le feiceáil go smior i go leor tionscnamh éagsúla de chuid DCU. Go háirithe chun rochtain ar ardoideachas a leathnú agus inár dtaighde atá ag tabhairt faoi na dúshláin atá sa saol faoi láthair. Tá DCU ar cheann de na Ollscoileanna óige is fearr sa domhain (QS agus THE).

An tOllamh Dáire Keogh

Who we are

The President is the highest ranking administrative and academic officer of the University. Reporting to the University’s Governing Authority, the President has full responsibility for the strategic planning, operation, management, and policies of DCU.

The President’s Office website contains information on the role and key responsibilities of the President and his staff as well as the structure and membership of DCU's Senior Management team. It also hosts information related to Honorary Conferrings at DCU, as well as the annual DCU President's Awards. You will also find guidance for staff who wish to invite the President to speak at an event, or to officially welcome dignitaries and international delegations to DCU.