Colin Flynn

Dr

Contact Details


Ahc S237

T: Ext. 6033
E: colin.flynn@dcu.ie

Biography

Is teangeolaí feidhmeach é an Dr Colin Flynn (Cóilín Ó Floinn) a bhfuil suim ar leith aige sa dátheangachas agus i bhfoghlaim an dara teanga ar scoil agus i gcomhthéacs an oideachais aosaigh araon. Tá taighde déanta aige ar inspreagadh, feasacht chultúrtha, eolas meititheangeolaíochta agus dearcadh i leith mhúnlaí éagsúla na sprioctheanga. Tá suim aige fosta sna ceangail atá idir na gnéithe seo de shíceolaíocht an fhoghlaimeora agus modhanna múinte teanga i gcomhthéacsanna foghlama éagsúla.

Tá sé ar fáil le bualadh le haon duine a bhfuil suim aige/aici sna réimsí sin thuasluaite agus stiúrthóireacht a dhéanamh ar thionscadail dochtúireachta chuí.

===========================

Dr Colin Flynn is an applied linguist with a particular interest in bilingualism in adults and children, and in instructed second language acquisition as an avenue to bilingual competence. He has conducted research on motivation, cultural awareness, metalinguistic knowledge and attitudes towards target language varieties. He is also interested in exploring relationships between these psychological variables and language teaching methods and learning contexts.

He is available to supervise research students and would be happy to meet with anyone who is interested in conducting doctoral research in the above-mentioned areas.Books

  Year Publication
2020 Adult Minority Language Learning: Motivation, Identity and Target Variety.
Colin J. Flynn (2020) Adult Minority Language Learning: Motivation, Identity and Target Variety. Clevedon: Multilingual Matters. [Details]

Peer Reviewed Journals

  Year Publication
2019 'Editorial'
Colin Flynn, Stephen Lucek & Úna Bhreathnach (2019) 'Editorial'. Teanga, 26 :v-vi [Details]
2019 'Review of New Speakers of Minority Languages: Linguistic Ideologies & Practices, by Smith-Christmas, C., Ó Murchadha, N., Hornsby, M. & Moriarty, M. (Eds)'
Colin J. Flynn (2019) 'Review of New Speakers of Minority Languages: Linguistic Ideologies & Practices, by Smith-Christmas, C., Ó Murchadha, N., Hornsby, M. & Moriarty, M. (Eds)'. Journal of Multilingual and Multicultural Development, online first [DOI] [Details]
2018 'Educators’ target language varieties for language learners: Orientation toward ‘native’ and ‘nonnative’ norms in a minority language context'
Noel Ó Murchadha & Colin J. Flynn (2018) 'Educators’ target language varieties for language learners: Orientation toward ‘native’ and ‘nonnative’ norms in a minority language context'. Modern Language Journal, 102 (4):797-813 [DOI] [Details]
2018 'Léirmheas ar [Review of] 'Beartas Úr na nGael: Dálaí na Gaeilge san Iar-Nua-Aoiseachas', le Ó Giollagáin. C. agus Ó Curnáin, B. (eag.) agus 'An Meon Folaithe: Idé-eolaíochtaí agus iompar lucht labhartha na Gaeilge in Éirinn agus in Albain', le Ó hIfearnáin, T. agus Walsh, J. (eag.)'
Colin J. Flynn (2018) 'Léirmheas ar [Review of] 'Beartas Úr na nGael: Dálaí na Gaeilge san Iar-Nua-Aoiseachas', le Ó Giollagáin. C. agus Ó Curnáin, B. (eag.) agus 'An Meon Folaithe: Idé-eolaíochtaí agus iompar lucht labhartha na Gaeilge in Éirinn agus in Albain', le Ó hIfearnáin, T. agus Walsh, J. (eag.)'. COMHARTaighde, 4 :1-12 [DOI] [Details]
2018 'Editorial'
Stephen Lucek, Colin Flynn & Úna Bhreathnach (2018) 'Editorial'. Teanga, 25 :v-vii [Details]
2018 'Language educators' regard for variation in late modernity: Perceptions of linguistic variation in minority contexts'
Noel Ó Murchadha & Colin J. Flynn (2018) 'Language educators' regard for variation in late modernity: Perceptions of linguistic variation in minority contexts'. Journal of Sociolinguistics, 22 (3):288-311 [DOI] [Details]
2016 'Motivational diversity among adult minority language learners: are current theoretical constructs adequate?'
Colin J. Flynn & John Harris (2016) 'Motivational diversity among adult minority language learners: are current theoretical constructs adequate?'. Journal of Multilingual and Multicultural Development, 37 (4):371-384 [DOI] [Details]
2013 'Review of Teaching and Researching Motivation (2nd Ed.), by Z. Dörnyei & E. Ushioda'
Colin J. Flynn (2013) 'Review of Teaching and Researching Motivation (2nd Ed.), by Z. Dörnyei & E. Ushioda'. Language, Culture and Curriculum, 26 (2):208-211 [DOI] [Details]

Book Chapters

  Year Publication
2019 'Mionchuntas 18 [Aistriúchán ar 'Microconto 18' le Renata Sieiro Fernandes]'
Cóilín Ó Floinn [Colin Flynn] (2019) 'Mionchuntas 18 [Aistriúchán ar 'Microconto 18' le Renata Sieiro Fernandes]' In: A Donzela Guerreira e Outros Microcontos de Renata Sieiro Fernandes. Campinas, SP: Urutua. [Details]
2013 'The role of culture in minority language learning: The case of adult learners of Irish'
Colin J. Flynn (2013) 'The role of culture in minority language learning: The case of adult learners of Irish' In: Fiona Farr & Mairead Moriarty (eds). Language, Learning and Teaching: Irish Research Perspectives. Oxford: Peter Lang. [Details]
2013 'Common ground between minority and majority languages: The case of identity'
Colin Flynn & Deirdre Murphy (2013) 'Common ground between minority and majority languages: The case of identity' In: A. N. Archibald (eds). Multilingual Theory and Practice in Applied Linguistics. London: Scitsiugnil Press. [Details]

Published Reports

  Year Publication
2020 Athbhreithniú ar Scéim na gCúntóirí Teanga.
Pádraig Ó Duibhir, Laoise Ní Thuairisg, Colm Ó Ciardubháin, Cóilín Ó Floinn [Colin Flynn], Gearóidín Uí Laighléis (2020) Athbhreithniú ar Scéim na gCúntóirí Teanga. an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, Baile Átha Cliath. [Details]

Other Journals

  Year Publication
2008 'Review of the film Seachd: The Inaccessible Pinnacle'
Cóilín Ó Floinn (2008) 'Review of the film Seachd: The Inaccessible Pinnacle' Film Ireland, 121 . [Details]

Conference Contributions

  Year Publication
2020 American Association for Applied Linguistics (Conference canceled),
Colin J. Flynn, Pádraig Ó Duibhir, Laoise Ní Thuairisg, Colm Ó Ciardubháin, Gearóidín Uí Laighléis (2020) The Role of Language Assistants in Minority Language Maintenance Education Programs. [Oral Presentation], American Association for Applied Linguistics (Conference canceled), Dener, CO., USA , 27-MAR-20 - 31-MAR-20 [Details]
2018 Soiolinguistic Symposium 22,
Noel P. Ó Murchadha & Colin J. Flynn (2018) New speakers as language norm authorities. [Oral Presentation], Soiolinguistic Symposium 22, Auckland, New Zealand , 26-JUN-18 - 30-JUN-18 [Details]
2016 Sociolinguistics Symposium 21,
Colin J. Flynn, Noel P. Ó Murchadha, Ane Ortega (2016) Language policy, speakers' ideologies and new speaker linguistic identity: The case of Irish and Basque. [Oral Presentation], Sociolinguistics Symposium 21, University of Murcia, Spain , 15-JUN-16 - 18-JUN-16 [Details]
2016 Irish Association for Applied Linguistics Annual Conference,
Colin J. Flynn, Noel P. Ó Murchadha (2016) Perceptions of Irish language variety appropriateness among student teachers. [Oral Presentation], Irish Association for Applied Linguistics Annual Conference, Trinity College Dublin, Ireland , 19-NOV-16 - 19-NOV-16 [Details]
2015 Irish Association for Applied Linguistics 40th Anniversary Conference,
Colin J. Flynn (2015) Motivation and target speech model selection in Irish language learning. [Oral Presentation], Irish Association for Applied Linguistics 40th Anniversary Conference, Trinity College Dublin, Ireland , 25-NOV-15 - 25-NOV-15 [Details]
2014 2nd International Symposium on New Speakers in a Multilingual Europe: Opportunities and Challenges,
Colin J. Flynn (2014) Becoming a new speaker: Moving from the classroom to the speech community. [Conference Organising Committee Chairperson], 2nd International Symposium on New Speakers in a Multilingual Europe: Opportunities and Challenges, Universitat Oberta de Catalunya, Barcelona, Spain , 20-NOV-14 - 22-NOV-14 [Details]
2013 Éigse Cholm Cille,
Cóilín Ó Floinn (2013) Múineadh na Gaeilge do Mheiriceánaigh: Roinnt léargas nua [Teaching Irish to Americans: Some new insights]. [Invited Oral Presentation], Éigse Cholm Cille, University of Ulster, Derry, Northern Ireland , 01-MAR-13 - 02-MAR-13 [Details]
2013 Speaking in a foreign language: Psycholinguistic and sociolinguistic perspectives,
Colin J. Flynn (2013) Attitudes towards target speech models among L2 learners of a minority language. [Oral Presentation], Speaking in a foreign language: Psycholinguistic and sociolinguistic perspectives, Institute of Modern Languages, State School of Higher Professional Education, Konin, Poland , 13-MAY-13 - 15-MAY-13 [Details]
2013 46th Annual Meeting of the British Association for Applied Linguistics,
Colin J. Flynn (2013) The role of attitudes towards native and non-native varieties in the learning of Irish. [Oral Presentation], 46th Annual Meeting of the British Association for Applied Linguistics, Heriot-Watt University, Edinburgh, UK , 05-SEP-13 - 07-SEP-13 [Details]
2013 5th AILA-Europe Junior Researcher Meeting in Applied Linguistics,
Colin J. Flynn (2013) Attitudes and orientations towards varieties of the Irish language among adult learners. [Oral Presentation], 5th AILA-Europe Junior Researcher Meeting in Applied Linguistics, Trinity College Dublin, Ireland , 18-JUN-13 - 20-JUN-13 [Details]

Honours and Awards

  Year Title Awarding Body
2014 Stiofán Ó hAnnracháin Postdoctoral Research Fellow Stiofán Ó hAnnracháin Trust

Professional Associations

  Association Function From / To
Irish Association for Applied Linguistics Member, and previously Treasurer (2015-2017) /
American Association for Applied Linguistics Member /
International Association of Language and Social Psychology Member /

Other Activities

  Description

Member of the DCU Applied Linguistics Research Group https://www.dcu.ie/salis/Applied-Linguistics-Research-Group.shtml-1

Research Interests

Tá suim agam sna hábhair seo a leanas / I'm interested in the following broad areas of research

Síceolaíocht foghlama teanga [Psychology of language learning]
An dátheangachas [Bilingualism]
Teagasc agus foghlaim teangacha breise [Teaching and learning additional languages]

Research Projects

  Title Funder From - To Role Award
Higher Education Language Educator Competences The National Forum for the Enhancement of Teaching and Learning in Higher Education 01-APR-19 - 31-OCT-20 Team member 142,392.73
Athbhreithniú ar Scéim na gCúntóirí Teanga (Review of Language Assistants Scheme) An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta (Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht) 23-APR-18 - Team member 45,373.00

Current Postgraduate Students

  Student Degree Type Supervision Type
Mac Lochlainn , Conchur PhD Supervisor

External Collaborators

  Name Organisation / Institute Country
Noel Ó Murchadha Trinity College Dublin IRELAND

Teaching Interests

An teangeolaíocht fheidhmeach, an dátheangachas, síceolaíocht foghlama teanga, Gaeilge
(Applied linguistics, bilingualism, psychology of language learning, Irish language)

Modules Coordinated

  Term (ID)) Title Link Subject
2021 An tSochtheangeolaíocht FN311An tSochtheangeolaíocht
2021 Gaeilge 4 FN431Gaeilge 4
2021 Ceannaireacht Abhair: Gaeilge FN430Ceannaireacht Abhair: Gaeilge
2021 Meáin Chumarsáide na Gaeilge FN153Meáin Chumarsáide na Gaeilge