Jacqueline De Brún

Contact Details


F222

T: Ext. 9045
E: Jacqueline.DeBrun@dcu.ie

Biography

Is ollamh cúnta san oideachas í Jacqueline i Scoil na Teanga, na Litearthachta agus an Oideachas Luath-Óige in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath. Ba Chomhairleoir Oideachais í san Áisaonad i gColáiste Ollscoile Naomh Muire, Béal Feirste, áit a raibh sí páirteach i ndearadh áiseanna don Ghaeloideachas. Bhí ról aici forbairt ghairmiúil a thabhairt ar úsáid na n-áiseanna sin i gcomhthéacs an tumoideachais agus an churaclaim. Is iar-mhúinteoir Gaelscoile í Jacqueline agus taithí aici ar theagasc aoisghrúpaí éagsúla chomh maith le tréimhse caite ar fhreagrachtaí na litearthachta i scoil.

Tá suim ag Jacqueline i léitheoireacht na Gaeilge agus tá taighde déanta aici ar leabhair Ghaeilge do pháistí. Bhí sí ina stiúrthóir ar an chlár léitheoireachta Cleite do na luathbhlianta agus ina bainisteoir tionscadail ar dhearadh clár fónaice don Ghaeilge. Tá Jacqueline i mbun PhD faoi láthair ar léitheoireacht na Gaeilge faoi stiúir an Ollaimh Phádraig Uí Dhuibhir agus an Dr Eithne Kennedy.

Jacqueline de Brún is assistant professor in the School of  Language, Literacy and Early Childhood Education in Dublin City University. She was an Education Adviser in the Áisaonad in St. Mary’s University Belfast where she took part in the provision of resources for immersion schools. She provided professional development on the implementation of resources in the context of the immersion classroom and the curriculum.
Jacqueline is a former primary school teacher in immersion schools and has taught a range of age-groups as well as a period responsible for literacy in a school.

Jacqueline is interested in reading in Irish and has published research on children’s books in Irish. She supervised the publication of Cleite, a reading programme for early years readers, and she was project manager in the production of a phonics programme for Irish. Jacqueline is currently undergoing a PhD on Irish reading under the supervision of Professor Pádraig Ó Duibhir and Dr Eithne Kennedy.

Books

  Year Publication
2018 Cleite, An Clár Luathléitheoireachta, reading programme (200 titles).
Jacqueline de Brún (2018) Cleite, An Clár Luathléitheoireachta, reading programme (200 titles). Béal Feirste: An tÁisaonad. [Details]
2007 Scoil an Chnoic, children's novel.
Jacqueline de Brún (2007) Scoil an Chnoic, children's novel. Baile Átha Cliath: An Gúm. [Details]

Conference Publications

  Year Publication
2007 Leabhair Ghaeilge do Pháistí
Jacqueline de Brún (2007) Leabhair Ghaeilge do Pháistí: Rogha an leabhair, aistriú nó scríobh ó bhun, na scríbhneoirí, na spriocléitheoirí agus an próiseas léitheoireachta . In: COGG eds. Leabhair Ghaeilge do Pháistí Baile Átha Cliath, [Details]

Conference Contributions

  Year Publication
2021 Gaeloideachas,
Jacqueline de Brún (2021) Líofacht na léitheoireachta. [Invited Oral Presentation], Gaeloideachas, Zoom [Details]
2020 Gaeloideachas,
Jacqueline de Brún (2020) Léitheoireacht na Gaeilge. [Invited Oral Presentation], Gaeloideachas, Zoom [Details]
2019 Gaeloideachas,
Jacqueline de Brún (2019) Straitéisí léitheoireachta. [Invited Oral Presentation], Gaeloideachas, Cork [Details]

Multimedia

  Year Publication
2016 Cód na Gaeilge.
Jacqueline de Brún (2016) Cód na Gaeilge. CCEA: Multimedia [Details]
2013 Fuaim, an android application for phonics in Irish.
Jacqueline de Brún (2013) Fuaim, an android application for phonics in Irish. Multimedia [Details]

Guidelines for Practice

  Year Publication
2015 Léitheoireacht Faoi Threoir, NCCA.
Jacqueline de Brún (2015) Léitheoireacht Faoi Threoir, NCCA. NCCA: Guidelines for Practice [Details]
2011 Fónaic na Gaeilge.
Jacqueline de Brún, Seán Mac Corraidh (2011) Fónaic na Gaeilge. Belfast Education an Library Board (now Education Authority): Guidelines for Practice [Details]

Manual

  Year Publication
2015 Cód na Gaeilge.
Jacqueline de Brún (2015) Cód na Gaeilge. CCEA: Manual [Details]
2014 Fuaimeanna Fónaicí.
Jacqueline de Brún (2014) Fuaimeanna Fónaicí. CCEA: Manual [Details]

Honours and Awards

  Year Title Awarding Body
2009 Glen Dimplex Award, shortlisted Glen Dimplex
2009 Children's novel, 1st prize, Oireachtas na Gaeilge Oireachtas na Gaeilge
2006 Children's novel, 2nd prize, Oireachtas na Gaeilge Oireachtas na Gaeilge

Committees

  Committee Function From / To
Irish Language Broadcasting Fund Public representative member / Ongoing
Bord Gaeloideachas Ball comhthofa / Ongoing

Creative Outputs

  Year Output
2015 Lile Cois Cuain, children's tv series
Author, Recording, RTÉ/Sixteen South
2021 Cloch na Gréine
Author, Fiction, Leabhar Breac
2008 Déan Damhsa Liom, children's tv series
Author, Recording, BBC/Imagine Media
2005 Na Dódaí, children's tv series
Author, Recording, BBC/Imagine Media
2007 Scoil an Chnoic
Author, Fiction, An Gúm

Enterprise Engagement

  Year Engagement Type Organisation Description

2018
Continuous Professional Development/Training Donegal Education Centre Series of CPD sessions with Gaeltacht schools on aspects of literacy

2019
Invited talk/presentation Gaeloideachas Presentation at Gaeloideachas conference

Outreach Activities

  Year Engagement Type Organisation Description

2021
Presentations/Talks to an external audience Gaeloideachas Presentation on fluency in Irish reading for immersion teachers and educators as part of a series by Gaeloideachas

2021
Advisory Work Department of Education Advisory Group for Department of Education on Irish resources for the Primary Language Curriculum for L2 schools

Media

  Title Year Type Authors
I Lár an Aonaigh 2020 Television interview/panel discussion

Research Interests

 • léitheoireacht na Gaeilge
 • an délitearthacht
 • forbairt na léitheoireachta sa tumoideachas
 • leabhair Ghaeilge
 • fónaic na Gaeilge
 • moirféimí na Gaeilge
 • líofacht na léitheoireachta Gaeilge
 • forbairt foclóra
 • an tumoideachas
 • Irish reading
 • biliteracy
 • reading development in immersion schools
 • books in Irish
 • Irish phonics
 • Irish morphemes
 • fluency in Irish reading
 • vocabulary development
 • immersion education

Teaching Interests

Suimeanna teagaisc
 • an tumoideachas
 • léitheoireacht na Gaeilge
 • an délitearthacht
 • líofacht na léitheoireachta
 • fónaic; fóinéimí, moirféimí na Gaeilge
 • an fheasacht fóineolaíochta i scoileanna T1
 • forbairt na leitheoireachta i scoileanna T2
 • teagasc na fónaice i scoileanna T2
 • traschur scileanna sa litearthacht

Teaching interests:
 • immersion education
 • reading in Irish
 • biliteracy
 • fluency in Irish reading
 • phonics; phonemes, morphemes in Irish
 • phonological awareness in immersion settings
 • reading development in Irish in L2 schools
 • Irish phonics in L2 schools
 • the transfer of skills in literacy

Modules Coordinated

  Term (ID)) Title Link Subject
2021 Teagasc na Gaeilge ED3051Teagasc na Gaeilge
2021 Feasacht Teanga EC329Feasacht Teanga
2021 Teagasc na Gaeilge 2 ED9050Teagasc na Gaeilge 2
2021 Oideachas lán-Ghaeilge agus Gaeltachta ED8049Oideachas lán-Ghaeilge agus Gaeltachta
2020 Sealbhú Teanga i suíomh Luaththumoideachais EC227Sealbhú Teanga i suíomh Luaththumoideachais
2021 Teagasc na Gaeilge ED2027Teagasc na Gaeilge
2021 Teagasc na Gaeilge 1 ED9046Teagasc na Gaeilge 1
2021 Teagasc Na Gaeilge ED4054Teagasc Na Gaeilge