Ciarán Mac Murchaidh

Prof.

Contact Details


Professor

AHC.S122

T:+353-1-700 6344

E:ciaran.macmurchaidh@dcu.ie
Profile Photo

An tOllamh Ciarán Mac Murchaidh: Céimí de chuid Ollscoil Mhá Nuad (BA, MA, PhD, HDipEd) agus Ollscoil Phontaifiúil Mhaigh Nuad (BD, DLT) is ea é. Is Príomh-Thaighdeoir (PI) ar thionscadal Ainm é; tá sé ina Chomh-Eagarthóir ar Studia Hibernica, agus ina Eagarthóir Gaeilge ar Eighteenth-Century Ireland/Iris an dá Chultúr.
Prof. 
Ciarán Mac Murchaidh
 is a graduate of Maynooth University (BA, MA, PhD, HDipEd) and the Pontifical University, Maynooth (BD, DLT). He is PrincipaI Investigator on the Ainm project, Joint Editor of Studia Hibernica, and Irish-language Editor of Eighteenth-Century Ireland/Iris an dá Chultúr.

Book

Year Publication
2016 Ciarán Mac Murchaidh (2016) Cruinnscríobh na Gaeilge (An Séú hEagrán). Dublin: Cois Life.
2015 Ciarán Mac Murchaidh & Eugene McNulty (eds) (2015) Hearing Heaney: the sixth Seamus Heaney lectures. : Four Courts.
2013 Ciarán Mac Murchaidh (2013) Cruinnscríobh na Gaeilge. : Cois Life.
2012 Ciarán Mac Murchaidh (2012) Cruinnscríobh na Gaeilge. : Cois Life.
2012 James Kelly & Ciarán Mac Murchaidh (eds) (2012) Irish and English: essays on the Irish linguistic and cultural frontier, 1600-1900 (Hbk). : Four Courts Press.
2008 Ciarán Mac Murchaidh (2008) Filíocht Ghrá na Gaeilge: Love Poems in Irish. : Cois Life.
2006 Ciarán Mac Murchaidh (2006) Cruinnscríobh na Gaeilge. : Cois Life.
2005 Ciarán Mac Murchaidh (2005) Lón Anama: Poems for Prayer from the Irish Tradition. : Cois Life.
2004 Ciarán Mac Murchaidh (2004) Cruinnscríobh na Gaeilge (An Dara hEagrán: Méadaithe agus Leasaithe). : Cois Life.
2004 Ciarán Mac Murchaidh (ed.) (2004) 'Who Needs Irish?': Reflections on the Importance of the Irish Language Today. : Veritas.
2002 Ciarán Mac Murchaidh (2002) Cruinnscríobh na Gaeilge. : Cois Life.
2000 Liam Mac Mathúna, Ciarán Mac Murchaidh & Máirín Nic Eoin (eds) (2000) Teanga, Pobal agus Réigiún: Aistí ar Chultúr na Gaeltachta Inniu. : Coisceim.
2000 Ciarán Mac Murchaidh & Nollaig Ó Muraíle (eds) (2000) Irisleabhar Mhá Nuad 2000: Céad Bliain Slán 1899-1999. : An Sagart.

Book Chapter

Year Publication
2023 (2023) 'Luke Waddinge's Christmas songs and the Wexford carol tradition' In: Christmas and the Irish. Dublin : Wordwell Books. [Link]
2021 (2021) 'James Gallagher's sermons in translation: the case of the Baltimore edition' In: The historian as detective: Essays in honour of Raymond Gillespie. [Link]
2020 Ciarán Mac Murchaidh (2020) 'Seanmóirí Muighe Nuadhad I-III (1906-08)' In: We remember Maynooth: A college across four centuries. Dublin : Messenger Publications. [Link]
2019 Ciarán Mac Murchaidh (2019) ''Love, marriage and The Midnight Court (1780)'' In: Marriage and the Irish: A miscellany. Dublin : Wordwell. [Link]
2019 (2019) 'The Books of Knockninny' In: Cumann Seachais Bhreifne.
2018 Ciarán Mac Murchaidh (2018) ''The little ones called for bread and there was none that would break it for them.' Some notes on the use of the Bible in the sermons of Bishop James Gallagher' In: Ireland and the Reception of the Bible: Social and Cultural Perspectives. London : T&T Clark. [Link]
2016 (2016) 'You may be young enough to live, but you are old enough to die’: Life and death in the sermons of James Gallagher, William Gahan and Silvester Goonan' In: Four Courts Press. [Link]
2014 Ciarán Mac Murchaidh (2014) ''Aspects of language shift and the decline in Irish in County Cavan in the eighteenth and nineteenth centuries'' In: Jonathan Cherry & Brendan Scott(Eds.). Cavan history & society. Dublin : Geography Publications.
2012 Ciarán Mac Murchaidh (2012) ''The Catholic Church, the Irish mission and the Irish language in the eighteenth century'' In: James Kelly & Ciarán Mac Murchaidh(Eds.). Irish and English: Essays on the Irish linguistic and cultural frontier, 1600-1900. Dublin : Four Courts Press. [Link]
2012 Ciarán Mac Murchaidh (2012) ''Seanmóirí an Easpaig Séamas Ó Gallchóir: eagráin, aistriúcháin agus aidhmeanna'' In: Mac Cárthaigh, Eoin & Uhlich, Jürgen (eds)(Eds.). Féilscríbhinn do Chathal Ó Háinle. Indreabhán : Clo Iar-Chonnacht.
2011 Ciarán Mac Murchaidh (2011) '''My repeated troubles': Dr James Gallagher (bishop of Raphoe 1725-37) and the impact of the Penal Laws'' In: John Bergin, Eoin Magennis, Lesa Ní Mhunghaile & Patrick Walsh(Eds.). New Perspectives on the Penal Laws. Dublin : Eighteenth-Century Ireland.
2010 Ciarán Mac Murchaidh (2010) ''Gréagóir Ó Dúill'' In: Rióna Ní Fhrighil(Eds.). Filíocht chomhaimseartha na Gaeilge. Dublin : Cois Life.
2010 Ciarán Mac Murchaidh (2010) ''An dúlra agus an dúchas: léamha ar thrí liric dúlra le Gréagóir Ó Dúill'' In: Malachy Ó Néill(Eds.). Filí agus filíocht. Derry : Eigse Cholm Cille.
2008 Caoilfhionn Nic Pháidín & Seán Ó Cearnaigh (eds) (2008) 'Current Attitudes to Irish' In: A New View of the Irish Language. Dublin : Cois Life.
2004 Breandán Ó Conaire (ed.) (2004) ''Scéal na Seanmóireachta Gaeilge san 18ú hAois'' In: Aistí ag Iompar Scéil. : An Clochomhar.

Edited Book

Year Publication
2020 Ciarán Mac Murchaidh, Suzanne Forbes & Clíona Ó Gallchoir (Ed.). (2020) Eighteenth-Century Ireland/Iris an dá chultúr. Dublin: Eighteenth-Century Ireland Society,
2020 Ciarán Mac Murchaidh & Will Murphy (Ed.). (2020) Studia Hibernica. Liverpool: Liverpool University Press,
2019 Ciarán Mac Murchaidh, Clíona Ó Gallchoir, Suzanne Forbes (Ed.). (2019) Eighteenth-Century Ireland/Iris an dá chultúr. Dublin: Eighteenth-Century Ireland Society,
2019 Ciarán Mac Murchaidh, William Murphy (Ed.). (2019) Studia Hibernica. Liverpool: Liverpool University Press,
2018 Ciarán Mac Murchaidh, William Murphy (Ed.). (2018) Studia Hibernica. Liverpool: Liverpool University Press,
2018 Ciarán Mac Murchaidh, Clíona Ó Gallchoir, Angela Byrne (Ed.). (2018) Eighteenth-Century Ireland/Iris an dá chultúr. Dublin: Eighteenth-Century Ireland Society,
2017 Ciarán Mac Murchaidh, Clíona Ó Gallchoir, Patrick A. Walsh (Ed.). (2017) Eighteenth-Century Ireland/Iris an dá chultúr. Dublin: Eighteenth-Century Ireland Society,
2016 Ciarán Mac Murchaidh, Clíona Ó Gallchoir, Patrick A. Walsh (Ed.). (2016) Eighteenth-Century Ireland/Iris an dá chultúr. Dublin: Eighteenth-Century Ireland Society,
2015 Ciarán Mac Murchaidh, Clíona Ó Gallchoir, Patrick A. Walsh (Ed.). (2015) Eighteenth-Century Ireland/Iris an dá chultúr. Dublin: Eighteenth-Century Ireland Society,

Peer Reviewed Journal

Year Publication
2023 Jamie Murphy & Ciarán Mac Murchaidh (2023) 'Fearann Nua Focal'. Comhar, 83 (6):38-40. [Link]
2021 Jamie Murphy & Ciarán Mac Murchaidh (2021) 'Translated drama under the spotlight: the case of Irish and other languages'. Translation Ireland, 21 (1):51-63. [Link]
2021 (2021) 'An drámaíocht aistrithe faoin spotsolas: cás na Gaeilge agus teangacha eile'. Léann, . [Link]
2021 (2021) 'EAGARFHOCAL'. Eighteenth-Century Ireland: Volume 36, Issue 1, . [Link] [DOI]
2020 (2020) 'Introduction What do we mean when we say public history? Ireland, 2020'. Studia Hibernica: Volume 46, Issue 1, . [Link] [DOI]
2013 (2013) 'James Gallagher's 'Irish Sermons' (1736)'. Treasures of Irish Christianity II, .
2010 (2010) 'Oidhreacht liteartha agus an file Gaeilge: gné de shaothar Ghréagóra Uí Dhúill''. AN TULTACH, .
2009 (2009) ''Text and translation of James Gallagher's 'A Sermon on the Assumption of our Blessed Lady' (1736)''. Archivium Hibernicum, .
2005 (2005) ''Dr James Gallagher, alumnus Kilmorensis: Bishop of Raphoe (1725-37) and Kildare and Leighlin (1737-51)''. BREIFNE, .
2001 (2001) ''Oiliúint na Cléire san 18ú hAois agus an Dochtúir Séamas Ó Gallchóir''. Taighde agus Teagasc, .
2000 (2000) ''Cóta Ildathach an 'Irisleabhair''. IRISLEABHAR MHA NUAD, .
1998 (1998) ''Nótaí Beathaisnéise ar an Dr Séamas Ó Gallchobhair, easpag Ráth Bhoth/Chill Dara (c. 1684-1751)''. IRISLEABHAR MHA NUAD, .
1998 (1998) ''Léachtaí Cholm Cille I-XXVII: Innéacs''. Leachtai Cholm Cille, .
1993 (1993) ''Cóta Ioldathach an Irisleabhair''. Leachtai Cholm Cille, .
1992 (1992) 'Lux et Tenebrae: Solas agus Dorchadas i bhFilíocht Sheáin Uí Ríordáin'. AN TULTACH, .
1990 (1990) ''Some Notes on Mag Uidhir Fhear Manach''. CLOGHER RECORD, .

Other Journal

Year Publication
2022 Ciarán Mac Murchaidh (2022) 'The bagpipe as an instrument of protest: early references and recent trends' Chanter, 36 (3) :16-26. [Link]
2018 Ciarán Mac Murchaidh (2018) 'The Popular Mind in Eighteenth-century Ireland' 4 (1) . https://doi.org/10.18669/ct.2018.09
2017 Ciarán MacMurchaidh (2017) 'Piping reports in the Irish press' Chanter, 31 (1) :32-40. [Link]

Conference Contribution

Year Publication
2019 Ciarán Mac Murchaidh (2019) Brian Maguire and the Books of Knockninny The text of the MS tale, 'Me Guidhir Fhearmanach', and its historical context Derrylin, Co Fermanagh, 08/11/2019-09/11/2019.
2014 Ciarán Mac Murchaidh (2014) Grave matters: death and dying in Dublin, 1500-2000 'You may be young enough to live, but you are old enough to die': Life and death in the sermons of James Gallagher, William Gahan and Silvester Goonan Glasnevin Cemetary, Dublin, 12/04/2014-12/04/2014.
2013 Ciarán Mac Murchaidh (2013) William Carleton Summer School 'The Irish language in the Clogher Valley in the nineteenth century' Clogher, Co. Tyrone, 05/08/2013-08/08/2013.
2011 Ciarán Mac Murchaidh (2011) Annual Conference of the Eighteenth Century Ireland Society 'Gallagher's Irish Sermons in print: editions, reprints, pamphlets and translations' Trim, Co. Meath, 01/07/2011-03/07/2011.
2009 Ciarán Mac Murchaidh (2009) Filí agus filíocht i nGaeilge 'Filíocht Ghréagóra Uí Dhúill agus Sheáin Uí Ríordáin' Dungannon, Co Tyrone, 07/11/2009-07/11/2009.
2009 Ciarán Mac Murchaidh (2009) Éigse Uladh: 'Filí agus filíocht' An grá i bhfilíocht Ghréagóra Uí Dhúill Magee College, Derry, 06/03/2009-09/03/2009.
2009 Ciarán Mac Murchaidh (2009) Annual Conference of Eighteenth Century Ireland Society ''My repeated troubles': Bishop James Gallagher (bishop of Raphoe 1725-37) and the impact of the Penal Laws' UCD, 03/09/2009-04/09/2009.
2006 Ciarán Mac Murchaidh (2006) Glór Bhréifne 'Traidisiún na Filíochta Cráifí i gCeantar Bhréifne' Cavan, Ireland, 13/03/2006-20/03/2006.
2005 Ciarán Mac Murchaidh (2005) The Catholic Historical Society of Ireland 'Bishop Gallagher's 'Sermons' (1736): Editions, Reprints, Editors and 'Meddlers'' St. Patrick's College, Drumcondra, 10/09/2005-10/09/2005.
2004 Ciarán Mac Murchaidh (2004) Cumann Seanchais Bhreifne 'Bishop James Gallagher, 'alumnus Kilmorensis': His Life and Sermons' Cavan, Ireland, 17/11/2004-17/11/2004.
2003 Ciarán Mac Murchaidh (2003) Irish Catholics: Belief, Practice and Representation in Ireland and America 'Gallagher's Sermons (1736): Preaching in the Vernacular' University of Notre Dame, IL, USA, 10/04/2003-13/04/2003.
2003 Ciarán Mac Murchaidh (2003) American Conference for Irish Studies 'Gallagher's Sermons (1736): Discourse, Dialogue and Doctrine' University of St Thomas, MN, USA, 05/06/2003-07/06/2003.
2000 Ciarán Mac Murchaidh (2000) Annual Conference of Eighteenth Century Ireland Society 'An tEaspag Séamas Ó Gallchóir (c.1684-1751): beatha agus saothar' St Patrick's College, Drumcondra, 02/05/2000-03/05/2000.
2000 Ciarán Mac Murchaidh (2000) Conference of the Joint Faculty of Humanities DCU 'The formation of Irish clerics in France and their preaching in Ireland in the 18th century' Dublin City University, 11/02/2000-12/02/2000.
2000 Ciarán Mac Murchaidh (2000) Taighde agus Teagasc 'Oiliúint na Cléire san 18ú hAois agus an Dr Séamas Ó Gallchóir' St Mary's University College, Belfast, 25/10/2000-25/10/2000.

Other Publication

Year Publication
2013 (2013) Poetic Pilgrimage.
2012 (2012) Anois Tacht an Eala.
2012 (2012) Aodh Buí Mac Cruitín.
2011 (2011) Treasures of Irish Christianity I.
2011 (2011) Eoghan Rua Ó Súilleabháin.
2011 Schirmer, Gregory A. (ed.) (2011) After the Irish: An Anthology of Poetic Translation.
2010 Ní Mhunghaile, Lesa (2010) Brooke's Reliques of Irish Poetry.
2009 Mac Mathúna, Liam (2009) Béarla sa Ghaeilge - cabhair choigríche: an códmheascadh Gaeilge/Béarla i litríocht na Gaeilge 1600-1900.
2009 Watson, Seosamh (2009) Saoghal Bana-mharaiche: cunntas beul-aithris mu bheatha mhuintir an iasgaich ann am Machair Rois.
2008 Ó Muirí, Pól (2008) Seosamh Mac Grianna: Míreanna Saoil.
2008 Ó Buachalla, Breandán (ed.) (2008) Aogán Ó Rathaille.
2007 Larkin, Emmet (2007) The Pastoral Role of the Roman Catholic Church in pre-Famine Ireland, 1750-1850.
2007 Ó Conchubhair, Brian (ed.) (2007) Gearrscéalta ár Linne.
2006 Cunningham, Berndette (2006) The World of Geoffrey Keating.
2006 Ní Dhuibhne, Éilís (2006) Hurlamaboc.
2004 Breathnach, Diarmuid & Ní Mhurchú, Máire (2004) 1882-1982 Beathaisnéis a Cúig.
2004 Ó Cuív, Brian (2004) Catalogue of Irish Language Manuscripts in the Bodleian Library at Oxford and Oxford College Libraries (Vols 1 & 2).
2004 Mac Murchaidh, Ciarán (2004) 'Seanmóirí Uí Ghallchóir: Téacs agus Cúlra'. NUIM:
2000 Harris, Alan (2000) The Dean's Friend.
1999 Hughes, A.J. (1999) Robert Shipboy MacAdam: His Life and Gaelic Proverb Collection.
1987 Mac Murchaidh, Ciarán (1987) 'Mag Uidhir Fhear Manach'. NUIM:

Conference Publication

Year Publication
2021 (2021) Annual Conference: Eighteenth-Century Ireland Society ‘Rescuing Christ’s sheep from the lyon’s jaws’: – Faith, language and the sermon in early eighteenth-century Ireland
Certain data included herein are derived from the © Web of Science (2024) of Clarivate. All rights reserved.

Professional Associations

Association Function From / To
Catholic Historical Society of Ireland Ball/Member 01/09/1990 -
Eighteenth-Century Ireland Society Irish Language Editor 01/01/2004 -
Cumann Seanchais Chlochair Ball/Member 01/01/1985 -
Cumann Seanchais Bhreifne Ball/Member 01/01/2004 -
The Economic and Social History Society of Ireland Ball/Member 01/01/2001 -

Honors and Awards

Date Title Awarding Body
01/10/2009 Gradam Uí Shúilleabháin Oireachtas na Gaeilge

Committees

Committee Function From / To
Coiste Léann na Gaeilge, RIA 01/09/2014 - 31/08/2022
EIGHTEENTH-CENTURY IRELAND SOCIETY 01/09/2014 -
STUDIA HIBERNICA 01/01/2008 -

Employment

Employer Position From / To
NUI, Maynooth Part-time tutor and lecturer - 17/04/1998
Co Dublin VEC Secondary Teacher - 16/01/1998

Education

Start date Institution Qualification Subject
NUI, Maynooth B.A.
NUI, Maynooth Ph.D.
An Roinn Oideachais & Eolaíochta Ceard-Teastas Gaeilge
Pontifical University, Maynooth Diploma in Speech & Communication
Pontifical University, Maynooth Diploma in Pastoral Studies
NUI, Maynooth H.Dip.in Ed.
Pontifical University, Maynooth Bachelor of Divinity
NUI, Maynooth M.A.

Languages

Language Reading Writing Speaking
German Functional Functional Functional
Latin Basic Basic Basic
Irish Fluent Fluent Fluent

Reviews

Journal Role
Studia Hibernica Editor
Eighteenth-Century Ireland Editor

Research Interests

Tá suim ag an Ollamh Mac Murchaidh i gcás na teanga san 18ú haois, seanmóireacht agus litríocht chráifeach na Gaeilge, Béarla na hÉireann, agus an t-aistriúchán i gcoitinne. Bíonn fáilte aige roimh fhiosrúcháin ó mhic léinn a bhfuil suim acu sa taighde ar aon ghné díobh sin. Prof. Mac Murchaidh is interested in the Irish language in the 18th century, preaching and devotional literature in Irish, Hiberno-English, and in translation more broadly. He welcomes queries from students interested in pursuing research in any of those areas.

Current Postgraduate Students

Student Name Degree Supervision
Yazjeen ,Mohamed PhD-track Supervisor
Moran ,Craig PhD-track Supervisor
Gorman ,Rody PhD Supervisor

Teaching Interests

Tá suim ag an Ollamh Mac Murchaidh i ngnéithe éagsúla de theanga agus litríocht na Gaeilge: cruinneas gramadaí, aistriúchán ginearálta, aistriúchán dlí & reachtaíochta, Béarla na hÉireann, agus litríocht chráifeach na Gaeilge.
Prof. Mac Murchaidh is interested in various aspects of Irish language and literature: grammar and language, general and legal translation, Hiberno-English, and devotional literature in Irish.