Sile Denvir

Dr

Rugadh agus tógadh an Dr. Síle Denvir in Indreabhán i nGaeltacht Chonamara. Tá suim faoi leith aici in amhránaíocht chomhaimseartha na Gaeilge agus d’fhoilsigh Cló Iar-Chonnacht a leabhar Ciarán Ó Fátharta - Amhráin eagrán criticiúil d’amhráin a chum an t-amhránaí Ciarán Ó Fátharta i 2008. Bhain Síle amach céim BA sa Ghaeilge agus sa cheol in Ollscoil na hÉireann Maigh Nuad, MA sa Ghaeilge in Ollscoil na hÉireann Gaillimh, Dioplóma Iarchéime in Oideachas an Cheoil agus MA sa Cheol Traidisiúnta in Ollscoil Luimnigh agus céim PhD ó Ollscoil Luimnigh i 2012. Is cláirseoir agus amhránaí sean-nóis aitheanta í freisin agus is ball í den ghrúpa Líadan. Bíonn sí le cloisteáil agus le feiceáil go minic ar chláir raidió agus teilifíse mar thráchtaire ar chúrsaí ceoil agus amhránaíochta agus tá sí ina láithreoir ar an gclár ‘Sean-Nós’ ar TG4. Tá dlúthdhiosca agus leabhrán darb ainm Caithréim: Ceol agus Amhráin ó  Dhrámaí an Phiarsaigh (CIC: 2016) curtha i dtoll a chéile aici le gairid bunaithe ar thaighde a rinne sí ar an gceol agus ar na hamhráin ar bhain an Piarsach úsáid astu ina chuid drámaí. Ainmníodh an dlúthdhiosca ar ghearrliosta an Irish Times d'album traidisiúnta na bliana 2016. 

Dr. Síle Denvir hails from Indreabhán in the Connemara Gaeltacht. She has a particular interest in Irish-language song in a modern context and in 2008 Cló Iar-Chonnacht published her book Ciarán Ó Fátharta - Amhráin, an edition of songs composed by the Connemara songwriter Ciarán Ó Fátharta. Síle has a BA in Music and Irish from NUI Maynooth, an MA in Irish from NUI Galway, a Graduate Diploma in Music Education and an MA in Traditional Music Performance from the University of Limerick. She also received her PhD doctorate from the University of Limerick in 2012. An accomplished performer, Síle is a sean-nós singer and harpist and is a founding member of the group Líadan. Síle is a regular contributor to various TV and radio programmes and she is the presenter of the programme ‘Sean-Nós’ on TG4. The CD/Booklet Caithréim: Ceol agus Amhráin ó Dhrámaí an Phiarsaigh, based on her most recent research project on music and song from the plays of Pearse, was published by Cló Iar-Chonnacht in May 2016. The CD was shortlisted by the Irish Times in the Best Traditional Album 2016 category. 

Other Journal

Year Publication
2012 Síle Denvir (2012) 'Pobal na nAmhrán: Ó Thinteán go Stáitse' 10 :169-185.
2001 Síle Denvir (2001) 'Gné den úrscéal 'Deoraíocht'' .

Encyclopedia Entry

Year Publication
2013 Síle Denvir (2013) Clannad, Encyclopaedia of Music in Ireland. ENC
2013 Síle Denvir (2013) Phil Coulter, The Encyclopaedia of Music in Ireland. Dublin: ENC
2013 Síle Denvir (2013) Anúna, The Encyclopaedia of Music in Ireland. Dublin: ENC
2013 Síle Denvir (2013) The Corrs, The Encyclopaedia of Music in Ireland. Dublin: ENC
2013 Síle Denvir (2013) Paul Brady, The Encyclopaedia of Music in Ireland. Dublin: ENC
2013 Síle Denvir (2013) Clannad, The Encyclopaedia of Music in Ireland. Dublin: ENC

Television

Year Publication
2018 Síle Denvir (2018) Rannpháirtí ar an gclár 'Sé mo Laoch: Sarah Ghriallais'. TV
2017 Denvir, Síle (2017) Láithreoir ar an gclár beo teilifíse 'Fleadh TV'. TV
2014 Síle Denvir (2014) Láithreoir ar an tsraith teilifíse 'Sean-Nós'. TV
2012 Síle Denvir (2012) Láithreoir ar an tsraith teilifíse 'Sean-Nós'. TV

Book Chapter

Year Publication
2020 Síle Denvir (2020) 'Fíor nó Fiar? Ceist na Barántúlachta in Amhránaíocht Dhúchasach na Gaeilge' In: Indreabhán : Cló Iar-Chonnacht (le teacht).
2020 Síle Denvir (2020) 'Communal Voices: The Songs of Tom a’ tSeoighe and Ciarán Ó Fátharta' In: London : Routledge.
2016 Síle Denvir (2016) 'Caithréim: Ceol agus Amhráin ó Dhrámaí an Phiarsaigh' In: Dublin : Four Courts.

Radio Presentation

Year Publication
2019 Síle Denvir (2019) 'Seosamh Ó hÉanaí and Seán ac’ Dhonncha' on The Rolling Wave, RTÉ Radio 1. RADIO
2018 Síle Denvir (2018) 'Sean-nós' on The Rolling Wave, RTÉ Radio 1. RADIO

Book

Year Publication
2020 Síle Denvir agus Ciarán Ó Fátharta (2020) Tom a' tSeoighe: Amhráin. Indreabhán: Cló Iar-Chonnacht.
2008 Síle Denvir (2008) Ciarán Ó Fátharta - Amhráin. Indreabhán: Cló Iar- Chonnacht.

Booklet

Year Publication
2016 Síle Denvir (2016) Caithréim: Ceol agus Amhráin ó Dhrámaí an Phiarsaigh. Indreabhán: BOOKLET

Recording

Year Publication
2020 Síle Denvir (2020) Amhránaí ar Rogha Raelach: Volume 1. REC
2018 Síle Denvir (2018) Amhránaí ar 'A Winter Wish' le Thomas Johnston. REC
2017 Síle Denvir (2017) Amhránaí ar 'Translate' le Jiggy. Dublin: REC
2016 Síle Denvir (2016) Caithréim: Ceol agus Amhráin ó Dhrámaí an Phiarsaigh. Indreabhán: REC
2016 Síle Denvir (2016) Amhránaí agus tionlacaí ar 'Blood on the Rose/Fuil ar an Rós'. Baile Átha Cliath: REC
2015 Líadan (2015) In Am Trátha: Well-Timed. REC
2011 Síle Denvir (2011) Tionlacaí ar 'Ó Chaon Taobh' le Mairéad Ní Fhlaithearta. REC
2010 Síle Denvir (2010) Tionlacaí ar 'Guaillibh le Chéile'le Doimnic Mac Giolla Bhríde agus Griogair Labhruidh. REC
2009 Síle Denvir (2009) Tionlacaí ar 'Is Duitse a Bheirim Grá' le Síle Ní Fhlaithearta. REC
2009 Líadan (2009) Casadh na Taoide - Turning the Tide. REC
2009 Síle Denvir (2009) Amhránaí ar 'Subhóró – Ceol ón Acadamh'. REC
2009 Síle Denvir, Mairéad Ní Mhaonaigh, Méabh Ní Bheaglaoich (2009) Amhránaí ar an CD Rom 'Amhrán is Fiche don Nollaig'. REC
2006 Líadan (2006) Líadan - Traditional Irish Music and Song. REC

Online Article

Year Publication
2018 Síle Denvir (2018) Amhránaíocht ar an Sean-nós. ELEA Link

Discussion

Year Publication
2019 Síle Denvir (2019) ‘Straitéis do na hEalaíona Teangabhunaithe’, Oireachtas na Gaeilge. DISCUSS
2018 Síle Denvir (2018) ‘The Revival of the Irish Language’, Creative Minds at American Ambassador’s Residence. DISCUSS

Conference Contribution

Year Publication
2020 Síle Denvir (2020) Seimineár Taighde an Fhómhair ‘Tá ceol ag an gcrann is ag na láinnéir’: Saol agus Saothar Tom a’ tSeoighe Ollscoil Mhá Nuad, 12/12/2019-.
2020 Síle Denvir (2020) An 5ú Siompóisiam Débhliantúil ar Litríocht na Gaeilge Ceol, Amhránaíocht, Sean-Nós agus Ceiliúradh ar Shaothar Mháirtín Uí Chadhain Ó Shean go Nua: Leanúnachas agus Claochlú in Amhránaíocht Dhúchasach na Gaeilge Lehman College, Nua Eabhrac, 22/02/2020-22/11/2020.
2018 Síle Denvir (2018) Tower Seminar Series Sean-nós Singing - Continuity and Creativity University of Limerick, .
2016 Síle Denvir (2016) The International Council for Traditional Music Ireland 2016 Organising Committee St. Patrick's College, 27/02/2017-28/03/2017.
2018 Síle Denvir (2018) Voicing Cultures, Cultural Voices - 13th Annual Conference of the ICTM Ireland Communal Voices - The Songs of Tom a’ tSeoighe and Ciarán Ó Fátharta University of Limerick, .
2017 Síle Denvir (2017) ‘Ar an Imeall i Lár an Domhain?’: An tairseachúlacht i litríocht agus i gcultúr na hÉireann agus na hEorpa Glór an Amhránaí: an t-ealaíontóir i mbun na ceirde Prág, Poblacht na Seice, 13/09/2017-17/09/2017.
2019 Síle Denvir, Iarla Ó Lionáird, Sailí Ní Dhroighneáin (2019) Annual Conference of the Anthropological Association of Ireland Talamh Nua: Sean-nós Singing in Contemporary Contexts (roundtable discussion) Ollscoil Mhá Mhá Nuad, .
2020 Síle Denvir (2020) CUNY Graduate Center Lecture Series Fuaimrian: An illustrated lecture of music and song based on the works of Patrick Pearse New York, 24/02/2020-24/11/2020.
2017 Síle Denvir, Peter Browne, Des Geraghty (2017) Scoil Gheimhridh Merriman An Ghaeilge i mBaile Átha Cliath Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, 03/03/2017-05/03/2017.
2016 Síle Denvir (2016) Scoil Gheimridh Merriman Caithréim: Ceol agus Amhráin ó Dhrámaí an Phiarsaigh Coláiste Phádraig, Droim Conrach, 29/01/2016-31/01/2016.
2016 Síle Denvir (2016) The International Council for Traditional Music Ireland Annual Conference Music and Song from the Plays of Patrick Pearse St. Patrick's College, Drumcondra, 27/02/2016-28/02/2016.
2015 Síle Denvir (2015) Dhá Leagan Déag: Comhdháil faoin Amhránaíocht ar an Sean-nós Fíor nó Fiar? Ceist na Barántúlachta in Amhránaíocht Dhúchasach na Gaeilge Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, .
2015 Síle Denvir (2015) Traditional Song Symposium Sean-nós Singing and Authenticity Irish World Academy of Music and Dance, University of Limerick, .
2015 Síle Denvir (2015) Scoil Cheoil an Earraigh Mairfidh Gaol is Ceol Ionad an Bhlascaoid Mhóir, Dún Chaoin, 18/02/2015-22/02/2015.
2015 Síle Denvir (2015) The International Council for Traditional Music Ireland Annual Conference A Track Well-Travelled: The Gaelic Songs Of Ireland And Scotland Dundalk Institute of Technology, .
2014 Síle Denvir (2014) Scoil Gheimridh Merriman Gaol Gairid: Ceol agus Amhráin na nGael Luimneach, 31/01/2014-02/02/2014.
2012 Síle Denvir (2012) North Atlantic Fiddle Convention A Song’s Journey Ulster University, Derry, .
2012 Síle Denvir (2012) Irish World Academy of Music and Dance Seminar Series Tá mé i mo shuí ó d’éirigh an ghealach aréir Ollscoil Luimnigh, .
2012 Síle Denvir (2012) Comhdháil Litríochta agus Cultúir Aistear Amhráin Scoil na Gaeilge, Ollscoil na hÉireann Gaillimh, .
2009 Síle Denvir (2009) Scoil Samhraidh Willie Clancy Tradition and Innovation in the Gaelic Song Tradition of Ireland and Scotland’ Sráid na Cathrach, .
2007 Síle Denvir (2007) Irish World Academy of Music and Dance Seminar Series Pobal na nAmhrán: Ó Thinteán go Stáitse Ollscoil Luimnigh, .
2006 Síle Denvir (2006) Department of Music Research Seminar Series The re-structuring, re-interpretation and performance of traditional Irish language and Scottish Gaelic song University College Cork, .
2006 Síle Denvir (2006) Irish World Academy of Music and Dance Seminar Series Globalisation, Authenticity and Language in Traditional Song University of Limerick, .
Certain data included herein are derived from the © Web of Science (2021) of Clarivate. All rights reserved.

Honors and Awards

Date Title Awarding Body
01/01/2005 Scoláireacht taighde Iomairt Cholm Cille

Committees

Committee Function From / To
ITMA 01/09/2019 -
Coiste na Gaeilge 01/09/2014 - 01/09/2016

Creative Outputs

Year Title Type
2019 Man of Aran - Live Soundtrack (by Úna Monaghan, Ceri Owen and Síle Denvir) Composition
2017 'Sean-nós na nÓg’, Play
2018 ‘Fill Arís’ composed by Mícheál Ó Suilleabháin, performed by Síle Denvir, Iarla Ó Lionáird, Lillis Ó Laoire and The RTÉ National Symphony Orchestra Recording
2019 Continuum Exhibition
2018 Tairseach Toinne Composition
2017 Ceathair Exhibition
2016 Aisling Gheal: Tionscadal Chaitlín Maude Composition
2015 Teanga an Ghrá: 1,000 bliain de ghrá Gaelach Exhibition

Media

Title Year Type Authors
Fleadh TV 2017 Television interview/panel discussion Denvir, Síle
Sean-Nós 2014 Television interview/panel discussion Síle Denvir
Coppers and Brass: Seán Ó Riada 2013 Documentary Denvir, Síle
Sean-Nós 2012 Television interview/panel discussion Síle Denvir

Research Interests

Amhráin nuachumtha na Gaeilge; Caitheamh aimsire agus siamsaíocht in Éirinn roimh an 20ú haois; Stair na hamhránaíochta traidisiúnta Gaeilge; Stair an cheoil thraidisiúnta Ghaelaigh; Athmhúnlú agus athstruchtúrú na n-amhrán agus an cheoil; Traidisiún agus nuálaíocht sna hamhráin dhúchasacha; Amhráin agus ceol na hAlba; Ceol na seanchláirseoirí.

Modules Coordinated

Term Title Subject
2022 Gaeilge FN156
2022 Gaeilge mar Bhunabhar FN155
2022 An Nuafhilíocht agus na hAmhráin FN151
2022 Filíocht na Gaeilge FN157
2022 Filíocht agus Béaloideas FN217
2022 An Béaloideas FN257
2022 Gaeilge FN564