Gearóidín Uí Laighléis

Dr.

Contact Details


Ollamh Comhlach


AHC S121
T:Ext. 6089

E:Gearoidin.UiLaighleis@dcu.ie
Profile Photo
  

Is Ollamh Comhlach le Gaeilge mé in Fiontar agus Scoil na Gaeilge, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath agus is Cathaoirleach mé ar an Chlár Comh-Onóracha Baitsiléir Ealaíon i nDámh na nDaonnachtaí DCU. Ba mhór an onóir dom Gradam an Uachtaráin um Fheabhas sa Mhúinteoireacht 2022 a bhaint. Bhain mé PhD amach ó Ollscoil na Banríona, Béal Feirste sa bhliain 2011 agus MA i Léann na Gaeilge ó Ollscoil na hÉireann, Má Nuad sa bhliain 1999. Tá trí  leabhar foilsithe agam, Seosamh Mac Grianna i mBaile Átha Cliath- Léarscáil Litríochta, (2024) Gallán an Ghúim: Caidreamh an Stáit le Scríbhneoirí na Gaeilge a foilsíodh sa bhliain 2017 agus a bhain duais taighde American Conference for Irish Studies agus an leabhar Seán Mac Maoláin agus Ceart na Gaeilge a foilsíodh sa bhliain 2003. Bhain mé an gradam SFHEA amach i mí Mhárta 2022 agus bhain mé scoláireacht foilsitheoireachta ó Acadamh Ríoga na hÉireann (Meán Fómhair 2023 – Nollaig2024) leis an leabhar Breithiúna an Ghúim a chur i gcrích.

Tá spéis ar leith agam i stair foilsitheoireachta an leabhair, go háirithe i gcomhlacht foilsitheoireachta an Stáit, an Gúm, sa tréimhse 1926 – 1950. Cuirfear fáilte roimh iarratasóirí PhD a bhfuil spéis acu sna réimsí seo, go háirithe i stair foilsitheoireachta an leabhair sa Ghaeilge.

I am an Associate Professor in Irish in Fiontar agus Scoil na Gaeilge in DCU and am the Chairperson of the Bachelor of Arts Joint Honours Programme in the Faculty of Humanities, DCU.  I was honored to be awarded Overall Winner of The President's Award for Excellence in Teaching 2022. I was awarded a PhD from Queen’s University in 2011 and an MA from University of Ireland Maynooth in1999. I am the author of three books Seosamh Mac Grianna i mBaile Átha Cliath- Léarscáil Litríochta (2024) Gallán an Ghúim: Caidreamh an Stáit le Scríbhneoirí na Gaeilge which won the American Conference for Irish Studies Prize for Research Book of the Year in the Irish Language in 2017 and Seán Mac Maoláin agus Ceart na Gaeilge which was published in 2003. I am a Director of Ionad Eòghainn MhicLachlainn: the National Centre for Gaelic Translation. I attained the Advance HE Senior Fellowship in March 2022. I have received aPublication Scholarship (September 2023 – December 2023) from the Royal Irish Academy’s Fochoiste na bhFoilseachán to complete my book Breithiúna an Ghúim (May 2024).

My main areas of research are Book Publishing History and modern / contemporary Irish language literature.

 I would be delighted to discuss proposals related to my research interests from prospective PhD students.

  

Book

Year Publication
2024 Gearóidín Uí Laighléis (2024) Seosamh Mac Grianna i mBaile Átha Cliath- Léarscáil Litríochta. Baile Átha Cliath: Coiscéim.
2017 Gearóidín Uí Laighléis (2017) Gallán an Ghúim: Caidreamh an Stáit le Scríbhneoirí na Gaeilge. Baile Atha Cliath: Coiscéim.
2003 Gearóidín Uí Laighléis (2003) Seán Mac Maoláin agus Ceart na Gaeilge. Dublin: Cois Life.

Published Report

Year Publication
2020 Ó Duibhir, P., Ní Thuairisg, L., Ó Ciardubháin, C., Ó Floinn, C., & Uí Laighléis, G. (2020) Athbhreithniú ar Sceim na gCúntóirí Teanga. An Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, . [Link]

Book Chapter

Year Publication
2022 Gearóidín Uí Laighléis (2022) 'An Gúm agus an Drámaíocht' In: Ó Chleamairí Go Ceamaraí. Baile Átha Cliath : Cló.
2021 Gearóidín Uí Laighléis (2021) 'An Gúm, an Ghruaim agus an Griannach' In: An Scéim An Gúm 1926-2016. Baile Átha Cliath : An Gúm.
2021 Gearóidín Uí Laighléis (2021) 'The Cultural Crossing from Gaelic to Irish' In: Cánan & Cultar / Languages & Culture Rannsachadh na Gaidhlig 10. Aberdeen : Aberdeen University Press. [DOI]
2016 Gearóidín Uí Laighléis (2016) 'Seosamh Mac Grianna agus Allas an Aistriúchain' In: Éigse Loch Laoi. Berlin : Ulster University.
2008 Gearóidín Uí Laighléis (2008) 'An Coiriú Morálta i Saothar Aistrithe Sheáin Tóibín' In: Aistriú Éireann. Belfast : Queen's University Press.
2007 Gearóidín Uí Laighléis (2007) 'An Gúm: The Early Years' In: Celtic Literatures in the Twentieth Century. Moscow : Languages of Slavonic Culture.
2004 Gearóidín Uí Laighléis (2004) 'An Gúm: Scéal agus Scéalaíocht' In: Aistí ag iompar Scéil. Baile Átha Cliath : An Clóchomhar.

Conference Publication

Year Publication
2021 Lowney, R., Uí Laighléis, G., Mac Risteaird, S. & Ní Mhuircheartaigh, É. (2021) CALL and professionalisation: short papers from EUROCALL 2021 (pp. 194-199) Experiences of using Unicam for asynchronous video assessment of the Irish language

Conference Contribution

Year Publication
2023 Gearóidín Uí Laighléis (2023) International Congress of Celtic Studies XVII Utrecht 2023 Baile Átha Cliath Sheosaimh Mhic Grianna Utrecht University, Utrecht, Netherlands, .
2023 Gearóidín Uí Laighléis (2023) Comhdháil Lae: Guthanna na mBan ‘Mná na hÉireann: an fíor gur mhair siad beo?’ University College, Cork, 08/03/2023-08/03/2023.
2022 Gearóidín Uí Laighléis (2022) An Chomhdháil ar Litríocht agus ar Chultúr na Gaeilge 2022 Séamus Ó Grianna: Léitheoir Folaigh an Ghúim University of Galway, 30/09/2022-01/10/2022.
2022 Gearóidín Uí Laighléis (2022) The Editor’s influence on Irish Language Literary Translations The Editor’s influence on Irish Language Literary Translations Ionad Eòghainn Mhic Lachlainn (The National Centre for Gaelic Translation) Sir Duncan Rice Library, University of Aberdeen, 26/05/2022-28/05/2022.
2022 Gearóidín Uí Laighléis (2022) Sraith Seimineár Taighde, Fiontar agus Scoil na Gaeilge ’“Máire” agus Bás an Údair’ DCU, 23/11/2022-23/11/2022.
2022 Gearóidín Uí Laighléis (2022) Irish in Outlook: A Hundred Years of Irish Education An Dearcadh Éireannach agus Gaelach: Céad Blia A Great Dearth of Irish Books Trinity College Dublin, 12/05/2022-12/05/2022.
2022 Lowney, R.; Uí Laighléis, G.; Mac Ristearid, S.; Ní Mhuircheartaigh, É. (2022) Irish Learning Technology Association Winter Conference Supporting asynchronous video assessment with Unicam Online, .
2022 Lowney, R., Uí Laighléis G., Mac Risteaird, S. & Ní Mhuircheartaigh, E. (2022) ILTA Winter Conference Unicam & Fiontar agus Scoil na Gaeilge online, 13/01/2022-14/01/2022.
2019 Gearoidin Ui Laighleis (2019) The Neil Munro Society Winter Meeting 2019 Glasgow Arts Centre Glasgow, 15/03/2019-15/03/2019.
2018 Gearóidín Uí Laighléis (2018) Rannsachadh na Gáidhlig 10 The Cultural Crossing from Gaelic to Irish University of Edinburgh, 28/08/2018-30/09/2018.
2017 Gearoidin Ui Laighleis (2017) Comhdháil Drámaíochta agus Teilifíse 2017 ó Chleamairí go Ceamaraí An Gúm agus an Drámaíocht All Hallow Campus DCU, 17/02/2017-18/02/2017.
2016 Gearóidin Uí Laighléis (2016) Siompóisiam ar Shaothar Sheosaimh Mhic Grianna Iúr Cinn Trá Táin Phearsanta Sheosaimh Mhic Grianna Iúr Cinn Trá Contae an Dúin, 17/07/2016-22/07/2016.
2016 Gearóidin Uí Laighléis (2016) “An Gúm 1926-2016” Caidreamh an Ghúim le Mórscríbhneoirí na Gaeilge UCD Baile Átha Cliath, 21/10/2016-21/10/2016.
2015 Gearóidin Uí Laighléis (2015) Comóradh Cuimhneacháin 25 Bliain Rann na Feirste Bealaí Eile Sheosaimh Mhic Grianna Rann na Feirste, Tír Chonaill, 19/07/2015-19/07/2015.
2015 Gearóidín Uí Laighléis (2015) Comhdháil na Gaillimhe Comhdháíl ar Litríocht agus ar Chultúr na Gaeilge Gaelú an Bhéarla Gaillimh, .
2012 Gearóidín Uí Laighléis (2012) Stair agus Oidhreacht Chlann Mhic Grianna Seosamh Mac Grianna agus Allas an Aistriúcháin Belfast, .
2007 Gearóidín Uí Laighléis (2007) Celtic Congress 2007 Breastless Women and Value Added Bonn, Germany, .
2002 Gearóidín Uí Laighléis (2002) Comhdháil Litríocht na Gaeilge Máirtín Ó Cadhain, Saile Ní Chaomhánaigh agus An Gúm NUI Galway, .
2000 Gearóidín Uí Laighléis (2000) blin The Gúm as an Agent of Cultural Change Dublin, .
2000 Gearóidín Uí Laighléis (2000) Joint Faculty of Humanities Conference DCU The Conflict of Cultures and Figurative Speech Dublin, .
1999 Gearóidín Uí Laighléis (1999) Comhdháil Litríocht na Gaeilge Seán Mac Maoláin agus Ceart na Gaeilge NUI Galway, .

Peer Reviewed Journal

Year Publication
2021 Flynn, Colin, J.; Ó Duibhir, Pádraig; Ní Thuairisg, Laoise; Ó Ciardubháin, Colm; Uí Laighléis, Gearóidín (2021) 'Féiniúlacht agus Inspreagadh i gcás Cúntóirí Teanga i Scoileanna Gaeltachta'. TEANGA, 28 :151-175. [Link] https://doi.org/10.35903/teanga.v28i
2003 Gearóidin Uí Laighléis (2003) 'Máirtín Ó Cadhain, Saile Ní Chaomhánaigh agus An Gúm'. BLIANIRIS, .
2001 Gearóidín Uí Laighléis (2001) 'THe Journey of Irish Literature'. The Journal of Irish Studies, .

Radio Presentation

Year Publication
2009 Gearóidín Uí Laighléis (2009) An Gúm. RADIO

Encyclopedia Entry

Year Publication
2003 Gearóidín Uí Laighléis (2003) The Irish Language Revival. ENC
2003 Gearóidín Uí Laighléis (2003) Dubhghlas de hÍde. ENC
2003 Gearóidín Uí Laighléis (2003) An Gúm. ENC
Certain data included herein are derived from the © Web of Science (2024) of Clarivate. All rights reserved.

Honors and Awards

Date Title Awarding Body
01/05/2022 President's Awards for Excellence in Teaching - Overall Winner President's Awards for Excellence in Teaching DCU
08/03/2023 Scoláireachta Foilsitheoireachta Léann na Gaeilge 2023 Acadamh Ríoga na hÉireann/ Royal Irish Academy
01/03/2022 Advance HE Senior Fellow Advance HE
01/06/2018 Duais Leabhar Taighde na Bliana American Conference for Irish Studies American Conference of irish Studies
01/09/2018 Mná an Mhisnigh Conradh na Gaeilge Craobh an Iúir

Committees

Committee Function From / To
BA Joint Honours Programme Board 01/09/2023 -
Ionad Eòghainn MhicLachlainn: The National Centre for Gaelic Translation. 01/03/2021 -
Faculty Teaching and Learning Committee 28/07/2023 -

Other Activities

Description
D'imir mé ficheall ar son na hÉireann ag Cluichí Fichille an Domhain sna háiteacha seo a leanas: I have represented Ireland in chess at the World Olympiads on several occasions as part of the Irish Womens Team: Elista, Kalmykia 1998: Bled, Slovenia 2002, Majorca, Spain 2004, Dresden, Gemany 2008, Istanbul Turkey 2012, Trompso Norway 2014, Baku Azerbaijan 2016, Batumi Georgia 2018. I represented Ireland at the European Championships Leon, Spain 2001 and at the First World Mind Games in Beijing, China, 2008.

Research Interests

Polasaí Aistriúcháin an Stáit 1921-1945; An tAistriúchán Liteartha; Gaelú an Bhéarla; An Chaint Fhíortha agus an Chinsireacht; Saothar Mháirtín Uí Chadhain; Saothar Sheáin Tóibín; Saothar Sheosaimh Mhic Grianna;   Athbheochan na Gaeilge; An Gúm.

Research Projects

Title Role Description Start date End date
Athbhreithniú ar Scéim na gCúntóirí Teanga (Review of Language Assistants Scheme) Team Member 23/04/2018 30/06/2020
An Examination of the Language Learning Experience of Third Level Learners of Irish - Méabh Sloane DCU JPI 01/09/2022 31/08/2025

Current Postgraduate Students

Student Name Degree Supervision
Neary ,Eilis PhD-track Supervisor
Sloane ,Meabh PhD Supervisor

Teaching Interests

Múinim cúrsaí éagsúla ar leibhéal an BA, an BOid agus an MA i réimsí na Litríochta, i Stair na Litríochta, ar Athbheochan na Gaeilge agus i Staidéar an Aistriúcháin. Cúrsaí a mhúin mé le blianta beaga anuas: Saothar na nGriannach: Teanga Pobal agus Athbheochan; An tAistriúchán Liteartha; Filíocht an 18ú hAois; An Teanga Timpeall Orainn; Gaelú an Bhéarla, An Nuaphrós, An Prós Cruthaitheach agus Saoithiúlacht na Gaeilge. Múinim cúrsaí teanga ar gach leibhéal den chlár BA agus BOid. Go hiondúil cuirim ranganna breise teanga ar fáil dó na mic léinn a bhfuil cuidiú sa bhreis de dhíth orthu. Déanaim stiúrthóireacht ar thráchtais MA. 

Modules Coordinated

Term Title Subject
2023 2024 Nuaphrós na Gaeilge FN312
2023 2024 An Prós Cruthaitheach FN313
2023 2024 Gaeilge 1 FN156
2023 2024 Cruthaitheacht agus Cruthú an Nuaphróis FN551
2022 2023 Athbheochan agus Athnuachan FN310
2022 2023 Nuaphrós na Gaeilge FN312
2022 2023 Cruthaitheacht agus Cruthú an Nuaphróis FN551
2022 2023 Gaeilge 2 FN275
2022 2023 An Prós Cruthaitheach FN313
2022 2023 Prós na Gaeilge 2 FN432