Úna Bhreathnach

Dr.

Contact Details


Ahc S137

T:Ext. 8083

E:Una.Bhreathnach@dcu.ie

Léachtóir/Bainisteoir Eagarthóireachta, Grúpa Taighde Gaois


T:+353 1 7008083

W:https://www.gaois.ie

Member

Profile Photo

Tá sí ina bainisteoir eagarthóireachta ar www.corpas.iewww.tearma.ie, www.logainm.ie, www.duchas.ie, www.gaois.ie agus www.ainm.ie i measc tionscadail taighde agus téarmeolaíochta eile. Príomhthaighdeoir (PI) ar Thionscadal Digitithe Chnuasach Bhéaloideas Éireann (Dúchas) agus ar thionscadal  Chorpas Náisiúnta na Gaeilge. 

Tá BA sa Iodáilis agus sa bhFealsúnacht ó OÉ, Gaillimh aici, chomh maith le MA sa Staidéar Eorpach (UCD). Scríobh sí tráchtas PhD faoin deachleachtas sa bpleanáil téarmaíochta, A Best-Practice Model for Term Planning (2011: http://doras.dcu.ie/16548/), a bhuaigh an International Award for Outstanding Achievement in Theoretical/ Fundamental Research in the Field of Terminology, 2012. Comhúdar ar Téarmaíocht don Aontas Eorpach. Taithí na hÉireann: Tionscadal GA IATE (Cló Iar-Chonnacht, 2013). 

D'fheighmigh sí mar chomheagarthóir ar TEANGA, Iris Chumann na Teangeolaíochta Feidhmí (2017-20) agus tá sí ina leas-uachtarán ar Chumann Eorpach na Téarmeolaíochta (EAFT) agus ina comheagarthóir ar Terminology Science & Research. Ball den Centre for Translation and Textual Studiesde ADAPT, agus den Choiste Logainmneacha.

Tá fáilte aici roimh mhic léinn ar spéis leo taighde PhD nó eile a phlé. Tá mic léinn ag obair faoina stiúr faoi láthair ar chúrsaí béaloidis agus ar ról na mban i stair agus i mbeathaisnéisí na Gaeilge. 

-------

Editorial Manager of www.corpas.iewww.tearma.ie, www.logainm.ie, www.ainm.ie, www.duchas.ie, www.gaois.ie and several other terminology and related projects. Principal Investigator (PI) of the Dúchas.ie National Folklore Digitization Project and of the National Corpus of Irish project. 

She has a BA in Italian and Philosophy from NUI, Galway, and an MA in European Studies from UCD. Her PhD (A Best-Practice Model for Term Planning, 2011) is on terminology planning and won the International Award for Outstanding Achievement in Theoretical/ Fundamental Research in the Field of Terminology, 2012.

Co-Editor, TEANGA, the Journal of the Irish Association for Applied Linguistics (2017-20), co-editor, Terminology Science & Research, and vice-president of the European Association for Terminology (EAFT). Member of the Centre for Translation and Textual Studies, of ADAPT, and of the Placenames Committee.

She welcomes students wishing to discuss PhD or other research. She currently supervises students investigating folklore and the role of women in Irish history and biography. 

Book

Year Publication
2013 Bhreathnach, Úna; Cloke, Fionnuala; Nic Pháidín, Caoilfhionn (2013) Terminology for the European Union. The Irish Experience: The GA IATE Project / Téarmaíocht don Aontas Eorpach: taithí na hÉireann: tionscadal GA IATE. Co. Galway: Cló Iar-Chonnacht. [Link]

Book Chapter

Year Publication
2019 Bhreathnach, Úna (2019) 'An Introduction to the National Folklore Collection and Dúchas.ie' In: Irish Islands, Folk Studies and Folklore: Research Papers in Archaeology, Folklore and History. Galway : The Crows Rock Press.
2023 Jonathan Cherry; Brian Ó Raghallaigh; Úna Bhreathnach (2023) 'Reading Ireland’s Colonial and Postcolonial Toponymic Landscapes' In: Place Naming, Identities and Geography. New York : Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-21510-0

Edited Book

Year Publication
2010 Bhreathnach, Úna; de Barra-Cusack, Fionnuala (Ed.). (2010) Presenting Terminology and Knowledge Engineering Resources Online: Models and Challenges. Dublin: Fiontar, DCU,

Peer Reviewed Journal

Year Publication
2022 Katie Ní Loinsigh, Mícheál Ó Meachair, Gearóid Ó Cleircín, Úna Bhreathnach, Brian Ó Raghallaigh (2022) 'Anailís Dhiacronach Chorpasbhunaithe ar Cheantair Theangeolaíocha na hÉireann [A Diachronic Corpus-based Analysis of Ireland’s Linguistic Regions]'. TEANGA, 29 :169-193. [Link] https://doi.org/10.35903/teanga.v29i.2564
2021 Mícheál J. Ó Meachair, Brian Ó Raghallaigh, Úna Bhreathnach, Gearóid Ó Cleircín, Kevin Scannell (2021) 'Tiomsú Corpais don Taighde Foclóireachta: Corpas Foclóireachta na Gaeilge (CFG2020)'. TEANGA, 28 :278-305. [Link]
2020 Bhreathnach, Úna; Lucek, Stephen; Flynn, Colin (2020) 'Editorial'. TEANGA, 27 :iii-v. https://doi.org/10.35903/teanga.v27i.612
2017 Bhreathnach, Ú.; Mag Eacháin, C.; Ó Cleircín, G. (2017) ''Is doiligh olann a bhaint de ghabhar': Tráchtaireacht an mhúinteora ar Imleabhair Bhailiúchán na Scol'. Bealoideas, 85 :122-142. [Link]
2012 Úna Bhreathnach (2012) 'Els models de planificació terminològica i el cas català [Term planning models and the Catalan case]'. Revista de Llengua i Dret (Journal of Language and Law), :92-110.
2008 Úna Bhreathnach, Caoilfhionn Nic Phaidin (2008) 'Téarmaíocht na Gaeilge: turgnamh in vitro'. Taighde agus Teagasc, 6 :1-31.
2007 Úna Bhreathnach (2007) 'www.focal.ie - a new resource for Irish'. Translation Ireland, 17 :11-18.

Other Journal

Year Publication
2022 Úna Bhreathnach (2022) 'Crònica de la X Cimera de l’Associació Europea de Terminologia' Terminàlia, 25 :64-65. [Link]
2019 Bhreathnach, Úna, Flynn, C., & Lucek, S. (2019) 'Editorial' 26 :v-vi. [Link] https://doi.org/10.35903/teanga.v26i0.202
2018 Bhreathnach, Úna, Lucek, Stephen and Flynn, Colin (2018) 'Editorial' 25 :v-vii. [Link] https://doi.org/10.35903/teanga.v25i0.57
2007 Bhreathnach, Úna (2007) 'www.focal.ie - A new resource for Irish' 17 (2) :11-18.

Conference Publication

Year Publication
2023 Bhreathnach, Úna; Kane, Frances (2023) Proceedings of the 27th International Congress of Onomastic Sciences: Onomastics in Interaction Wit . In: Bijak, U., Swoboda, P., & Walkowiak, J. B eds. North and South of the Border: Parallel Place Name Research in Ireland Krakow, https://doi.org/10.4467/K7501.45/22.23.19012
2022 Michal Měchura, Brian Ó Raghallaigh, Úna Bhreathnach, Gearóid Ó Cleircín (2022) Proceedings of the 1st International Conference on Multilingual Digital Terminology Today (MDTT 2022) Dare to be different: how user needs determine termbase design Padova, Italy, 16/06/2022- 17/06/2022 [Link]
2020 Úna Bhreathnach, Ciarán Mac Murchaidh, Gearóid Ó Cleircín, Brian Ó Raghallaigh (2020) Léachtaí Cholm Cille 50 . In: Ó Raghallaigh, Eoghan eds. Ní hUalach Do Dhuine An Léann: Meithleacha Pobail I nGort Na Gaeilge [Link]
2019 Bhreathnach, Úna, Burke, Cathal, Mag Fhinn, Jeaic, Ó Cleircín, Gearóid and Ó Raghallaigh, Brian (2019) Biographical Data in a Digital World 2019 A quantitative analysis of biographical data from Ainm, the Irish-language Biographical Database Varna, Bulgaria, [Link]
2013 Úna Bhreathnach (2013) The Sixth Terminology Summit . In: Jan Hoel eds. A Best-Practice Model for Term Planning (PhD summary) Oslo,
2010 Nic Pháidín, C., Ó Cleircín, G. and Bhreathnach, Ú. (2010) Proceedings of the XIV Euralex International Congress (Leewarden, 6-10 July 2010) . In: A. Dykstra and T. Schoonheim eds. Building on a terminology resource – the Irish experience Leewarden, [Link]
2006 Uí Bhraonáin, D., Nic Pháidín, C. and Bhreathnach, Ú. (2006) Proceedings, XII Euralex International Congress . In: E. Corino, C. Marello, and C. Onesti eds. www.focal.ie terminology project Turin,
2022 Ó Meachair, M.J.; Bhreathnach, Ú.; Ó Cleircín, G. (2022) Proceedings of the 4th Celtic Language Technology Workshop, CLTW 2022 at Language Resources and Evaluation Conference, LREC 2022 Introducing the National Corpus of Irish Project [Link]
2022 Mìchura, M.; Raghallaigh, B.O.; Bhreathnach, Ú.; Cleircín, G.O. (2022) Dare to Be Different: How User Needs Determine Termbase Design [Link]
2019 Bhreathnach, Ú.; Burke, C.; Fhinn, J.M.; Cleircín, G.; Raghallaigh, B. (2019) A Quantitative Analysis of Biographical Data from Ainm, the Irish-language Biographical Database [Link]

Conference Contribution

Year Publication
2023 Ó Meachair, Mícheál J.; Bhreathnach, Úna; Ó Raghallaigh, Brian; Ó Cleircín, Gearóid (2023) Corpus Linguistics 2023 Balance and Representativeness in the Compilation of the National Corpus of Irish (CNG) Lancaster, .
2023 Bhreathnach, Úna; Ó Gliasáin, Justin; Doherty, Ronan; Mac Cárthaigh, Críostóir; Ní Chonghaile, Deirdre; Ó Raghallaigh, Brian (2023) TURNING THE WHEEL: ACCESS TO ARCHIVES – TRADITION AND VARIATION (ICA-SUV) Access to an island archive: Bailiúchán Béaloidis Árann Dublin, .
2023 Bhreathnach, Úna; Ó Raghallaigh, Brian (2023) FIAT IFTA MMC Seminar 2023 Transforming and researching the news: the National Corpus of Irish project Dublin, .
2023 Bhreathnach, Úna; Ó Cleircín, Gearóid (2023) Terminology: Domain Loss and Gain Domain (re)conquest in the case of Irish: a qualified success? Brussels, .
2023 Bhreathnach, Úna; Deirdre Ní Chonghaile; Justin Ó Gliasáin; Tiber Falzett; Ronan Doherty; Brian Ó Raghallaigh; Críostóir Mac Cárthaigh; Bairbre Uí Chonaill; Áine Uí Fhlaithearta (2023) SIEF (International Society for Ethnology and Folklore) 2023 The folklore of Árainn collected by islanders: Bailiúchán Béaloidis Árann Brno, .
2022 Mícheál J Ó Meachair; Colm Ó Ciardubháin; Gearóid Ó Cleircín; Úna Bhreathnach (2022) 15th Teaching and Language Corpora (TaLC) Conference The National Corpus of Irish: Supporting Educators and Creators of Educational Materials Limerick, .
2022 Jonathan Cherry; Brian Ó Raghallaigh; Úna Bhreathnach (2022) EUROGEO Reading Ireland’s colonial and postcolonial toponymic landscapes Lesvos, Greece, 05/05/2022-06/05/2022.
2021 Katie Ní Loingsigh, Mícheál Ó Meachair, Gearóid Ó Cleircín, Brian Ó Raghallaigh, Úna Bhreathnach (2021) CL2021 From Galltacht to Gaeltacht: a diachronic corpus-based analysis of references to Ireland’s linguistic regions online, 13/07/2021-16/07/2021.
2021 Mícheál J. Ó Meachair, Gearóid Ó Cleircín, Úna Bhreathnach, Brian Ó Raghallaigh (2021) CL2021 Corpas na Gaeilge Comhaimseartha (CGC): Development, annotation, and current plans online, 13/07/2021-16/07/2021.
2021 Úna Bhreathnach, Frances Kane, Justin Ó Gliasáin (2021) 27th International Congress of Onomastic Sciences (ICOS) North and South of the Border: Parallel place-name research in Ireland online, 22/08/2021-27/08/2021.
2021 Bhreathnach, Úna; Ó Cleircín, Gearóid (2021) VAKKI Symposium 2021 Cocooning, sheltering or nesting? Doing terminology work during a pandemic Vaasa, Finland, 11/02/2021-12/02/2021.
2020 Bhreathnach, Úna (2020) XXXX International VAKKI Symposium - Workplace Communication III A platform for open-source terminology management: Terminologue Vaasa, Finland, 06/02/2020-07/02/2020.
2019 Úna Bhreathnach (2019) Aon Scéal? Story Rory? Irish Folklore & Oral History Blaiseadh de Chnuasach Bhéaloideas Éireann agus Meitheal Dúchas.ie / A Taste of the National Folklore Collection and Meitheal Dúchas.ie Galway, .
2019 Bhreathnach, Úna & Ó Cleircín, Gearóid (2019) Comhdháil ar Litríocht agus ar Chultúr na Gaeilge 2019 Cérbh iad na Gaeil?: Anailís ar bheathaí Ainm.ie Gaillimh, 04/10/2019-05/10/2019.
2019 Úna Bhreathnach (2019) TERMINTRA II International workshop on national term banks Users & interfaces: the new look of Téarma.ie and Terminologue, a free, cloud-based, open-source terminology management tool Copenhagen, 14/06/2019-.
2018 Bhreathnach, Úna & Ó Cleircín, Gearóid (2018) EAFT (European Association for Terminology) Summit Ten years of the GA-IATE terminology project San Sebastian, 22/11/2018-23/11/2018.
2018 Ní Loingsigh, K., Ó Cleircín, G., Bhreathnach, Ú. and Ó Raghallaigh, B. (2018) IVACS One-Day Symposium, Corpus Research in Challenging Contexts Corpas na Gaeilge Comhaimseartha: a monolingual corpus of contemporary written Irish Maynooth, .
2018 Bhreathnach, Ú., Ó Cleircín, G., Ó Raghallaigh, B., Rowland, H., and Herwig, C. (2018) XVIII EURALEX International Congress The GA IATE Project: a discursive and interactive partnership for terminology support Ljubljana, .
2018 Bhreathnach, Úna (2018) DHN2018: Tradition archives meet digital humanities (panel) Meitheal Dúchas.ie: a crowdsourced folklore transcription project Helsinki, .
2017 Ó Ciardubháin, C., Bhreathnach, U., Ó Cléircín, C., Ó Raghallaigh, B., Ní Loingsigh, K. (2017) Comhdháil ar Litríocht agus ar Chultúr na Gaeilge 2017 Ar thóir téarmaí spóirt: ionphlandú téarmaí spóirt sa Ghaeilge Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, 06/10/2017-26/09/2017.
2017 Úna Bhreathnach, Colm Ó Ciardubháin, Gearóid O Cleircín, Brian Ó Raghallaigh (2017) Comhdháil ar Litríocht agus ar Chultúr na Gaeilge 2017 Ar thóir téarmaí spóirt: ionphlandú téarmaí spóirt sa Ghaeilge Galway, .
2017 Bhreathnach, Úna (2017) Global Irish Diaspora Congress The Schools’ Folklore Collection as a resource for local history and genealogical research UCD, Dublin, .
2015 Bale, A., Ó Cleircín, G., Bhreathnach, Ú. and Ó Raghallaigh, B. (2015) 12th SIEF Congress Dúchas: the national folklore collection of Ireland’s digitization project Zagreb, .
2014 Bhreathnach, Úna (2014) Comhdháil ar Litríocht agus ar Chultúr na Gaeilge Dúchas.ie: cur i láthair Galway, .
2012 Bhreathnach, Ú. & Ó Ciardubháin, C. (2012) Comhdháil ar Litríocht agus Cultúr na Gaeilge Ciceanna slánaithe nó buillí fealltacha? Spléachadh ar chruthú téarmaí in vitro i bhfoclóir nua spóirt Roinn na Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, 12/10/2012-12/10/2012.
2012 Bhreathnach, Úna (2012) EAFT-AET 6th Terminology Summit. Terminology - responsibility and awareness. International seminar on national termbanks Users of www.focal.ie and how to best serve their needs Oslo, 10/10/2012-12/10/2012.
2012 Bhreathnach. Úna (2012) Terminology - responsibility and awareness. The sixth EAFT Terminology Summit (Språkrådet, Oslo) A Best-Practice Model for Term Planning (PhD summary) Oslo, 11/10/2012-12/10/2012.
2009 Bhreathnach Ú. (2009) LPLL 2009 Conference - Language Policy and Language Learning: New Paradigms and New Challenges Is there a best-practice model for term planning? Limerick, 18/06/2009-20/06/2009.
2006 Bhreathnach, Ú, Nic Pháidín, C, Uí Bhraonáin, D (2006) Euralex www.focal.ie Terminology project Turin, Italy, 06/09/2006-09/09/2006.
2021 Gearóid Ó Cleircín, Úna Bhreathnach (2021) Outside the frames: New challenges in terminology work Using Terminologue to build a collection of Covid-19 terminology Institute of Croatian Language and Linguistics (online), 12/03/2021-12/03/2021.
2019 Úna Bhreathnach, Ciarán Mac Murchaidh, Gearóid Ó Cleircín, Brian Ó Raghallaigh (2019) Léachtaí Cholm Cille Ní hualach do dhuine an léann: meithleacha pobail i ngort na Gaeilge Ollscoil Mhá Nuad, 27/04/2019-.
2017 Úna Bhreathnach, Gearóid Ó Cleircín & Brian Ó Raghallaigh (2017) ‘Ar an Imeall i Lár an Domhain?’: An tairseachúlacht i litríocht agus i gcultúr na hÉireann agus na hEorpa An sluafhoinsiú – tairseach úr idir an taighdeoir agus an pobal Prague, Czech Republic, 14/09/2017-16/09/2017.
2010 Bhreathnach, Ú., Nic Pháidín, C. & Ó Cleircín, G. (2010) Euralex 2010 Building on a terminology resource: the Irish experience Leeuwarden, Netherlands, 07/07/2010-11/07/2010.

Thesis

Year Publication
2011 Úna Bhreathnach (2011) A best-practice model for term planning. THES [Link]
Certain data included herein are derived from the © Web of Science (2024) of Clarivate. All rights reserved.

Professional Associations

Association Function From / To
IRAAL (the Irish Association for Applied Linguistics) Member -
SIEF Working Group on Archives Member -
Archives & Records Association Member -
Society for Name Studies in Britain and Ireland (SNSBI) Member -
EAFT (European Association for Terminology) Vice-president -

Honors and Awards

Date Title Awarding Body
01/10/2012 International Award for Outstanding Achievement in Theoretical/Fundamental Research in the Field of Terminology European Association for Terminology

Committees

Committee Function From / To
EAFT (European Association for Terminology) -
IRAAL -
An Coiste Téarmaíochta/Terminology Committee 01/07/2012 - 01/05/2013
An Coimisiún Logainmneacha (Placenames Commission) 12/10/2009 - 12/10/2012
ISO/TC37 Terminology and other language and content resources -
An Coiste Logainmneacha 01/12/2016 - 01/12/2022

Education

Start date Institution Qualification Subject
Fiontar, DCU PhD
Institute of Project Management Certified Project Management Diploma
National University of Ireland Galway B.A. International: Italian and Philosophy
University College Dublin MA European Studies
01/09/2020 UCD Postgraduate Certificate in Archives Management Archives Management
UCD Postgraduate Certificate in Archives Management

Languages

Language Reading Writing Speaking
Spanish Fluent Basic Basic
Italian Fluent Fluent Fluent
German Fluent Functional Functional
Irish Fluent Fluent Fluent
French Fluent Functional Fluent

Other Activities

Description
Co-editor, Terminology Science & Research TSR / Terminologie: Science et Recherche
Co-Editor, Teanga, the Journal of the Irish Association for Applied Linguistics

Enterprise Engagement

Year Engagement Type Client Description
2019- Other ADAPT Academic Collaborator

Outreach Activities

Year Engagement Type Organisation Description
2022 Presentations/Talks to an external audience Translation Service of the Council of the European Union Invited topical seminar to the Translation Service of the Council of the European Union 'Domain gain, IATE, and EU translation: observations from the Irish IATE project'. Available at https://video.consilium.europa.eu/event/en/26064

Research Interests

Téarmeolaíocht, téarmaíocht, pleanáil teanga, sochtheangeolaíocht, an Ghaeilge, na daonnachtaí digiteacha, logainmneacha, taighde corpasbhunaithe
Terminology, language planning, sociolinguistics, Irish language, digital humanities, placenames, corpus-based research

Research Projects

Title Role Description Start date End date
Dúchas - digitization of the National Folklore Collection PI 01/01/2022 31/12/2024
Corpas Náisiúnta na Gaeilge PI 01/01/2022 31/12/2024
Obair phíolótach ar acmhainní corpais PI 01/08/2020 31/12/2021
Ainm - Tionscadal Beathaisnéisí Gaeilge PI 01/01/2019 31/12/2021
Comhaltacht Taighde PhD maidir le lámhscríbhinní de chuid Sheáin Mhic Mhathúna (1876-1949) PI 03/09/2019 31/12/2022
Bailiúchán Béaloidis Árainn PI 01/01/2023 31/12/2022

Current Postgraduate Students

Student Name Degree Supervision
Hickey ,Orlaith PhD Supervisor

Teaching Interests

Téarmeolaíocht, Sochthéarmeolaíocht, Sochtheangeolaíocht, Eagarthóireacht.

Terminology, Socioterminology, Sociolinguistics, Editing.

Modules Coordinated

Term Title Subject
2022 Téarmeolaíocht na Gaeilge FN246
2023 FN568