Colin Flynn

Dr

Profile Photo

** Dr Flynn has moved to Trinity College Dublin and can be contacted at colin.flynn@tcd.ie **


Is teangeolaí feidhmeach é an Dr Colin Flynn (Cóilín Ó Floinn) a bhfuil suim ar leith aige sa dátheangachas agus i bhfoghlaim an dara teanga ar scoil agus i gcomhthéacs an oideachais aosaigh araon. Is céimí é de chuid Choláiste na Tríonóide (PhD agus MPhil), an Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath (ATO) agus Ollscoil Nua-Eabhrac (BA).

Tá a chuid taighde dírithe ar ghnéithe éagsúla den tsícitheangeolaíocht agus den tsochtheangeolaíocht; inspreagadh, feasacht chultúrtha, eolas meititheangeolaíochta agus dearcadh i leith mhúnlaí éagsúla na sprioctheanga, ina measc. Tá suim aige fosta sna ceangail atá idir síceolaíocht an fhoghlaimeora agus modhanna múinte teanga i gcomhthéacsanna foghlama éagsúla.

Tá sé ar fáil le bualadh le haon duine a bhfuil suim aige/aici sna réimsí sin thuasluaite agus stiúrthóireacht a dhéanamh ar thionscadail dochtúireachta chuí.


===========================

Dr Colin Flynn (Cóilín Ó Floinn) is an applied linguist with a particular interest in bilingualism in adults and children, and in instructed second language acquisition as an avenue to bilingual competence. He holds degrees from Trinity College Dublin (PhD and MPhil), University College Dublin (HDipEd) and New York University (BA). 

Dr Flynn's research is focused on various aspects of psycholinguistics and sociolinguistics, such as motivation, cultural awareness, metalinguistic knowledge and attitudes towards (target) language varieties. He is also interested in exploring relationships between language learner psychology, language teaching methods and learning contexts.

He is available to supervise research students and would be happy to meet with anyone who is interested in conducting doctoral research in the above-mentioned areas.
Book

Year Publication
2021 Colin J. Flynn (2021) Foghlaim an Dara Teanga: Modhanna agus Tascanna sa Seomra Ranga. Indreabhán: Cló Iar-Chonnacht.
2020 Colin J. Flynn (2020) Adult Minority Language Learning: Motivation, Identity and Target Variety. Bristol: Multilingual Matters.

Peer Reviewed Journal

Year Publication
2023 Batardière, M., Berthaud, S., Ćatibušić, B., & Flynn, C. J. (2023) 'Language teaching and learning in Ireland: 2012–2021'. Language Teaching, 56 (1):41-72. [Link] https://doi.org/10.1017/S0261444822000374
2022 Noel Ó Murchadha, Colin J. Flynn (2022) 'Teachers as new speakers of Irish: Identity, speakerness and ideologies on linguistic variation'. International Journal of Bilingualism, 26 (5):584-600. [Link] https://doi.org/10.1177/13670069221110384
2022 Earls C. W., Riordan, E., Furlong, Á. & Flynn C. (2022) 'The complex and changing face of higher-education language teaching in the Republic of Ireland'. AISHE-J: THE ALL IRELAND JOURNAL OF TEACHING AND LEARNING IN HIGHER EDUCATION, 14 (3):1-19. [Link]
2021 Colin J. Flynn, Pádraig Ó Duibhir, Laoise Ní Thuairisg, Colm Ó Ciardubháin, Gearóidín Uí Laighléis (2021) 'Féiniúlacht agus inspreagadh i gcás cúntóirí teanga i scoileanna Gaeltachta [Identity and motivation among language assistants in Gaeltacht schools]'. TEANGA, 28 :151-175. [Link]
2022 Singleton, D.; Flynn, C.J. (2022) 'Translanguaging: a pedagogical concept that went wandering'. International Multilingual Research Journal, 16 . [Link] [DOI]
2021 David Singleton & Colin J. Flynn (2021) 'Language aptitude, language interaction and age of language learning: One researcher'. LIA Language, Interaction and Acquisition, 12 (2):284-305. [DOI]
2020 Emma Riordan, Clive Earls, Áine Furlong, Colin Flynn, Silvia Benini (2020) 'Higher Education Language Educator Competences (HELECs)'. TEANGA, 27 :193-203. [Link] https://doi.org/10.35903/teanga.v27i.225
2020 Colin Flynn, Stephen Lucek, Úna Bhreathnach (2020) 'Editorial'. TEANGA, 27 :iii-v. https://doi.org/10.35903/teanga.v27i.612
2019 Colin J. Flynn (2019) 'Review of New Speakers of Minority Languages: Linguistic Ideologies & Practices, by Smith-Christmas, C., Ó Murchadha, N., Hornsby, M. & Moriarty, M. (Eds)'. Journal of Multilingual and Multicultural Development, 41 (9):815-817. [Link] [DOI]
2019 Colin Flynn, Stephen Lucek & Úna Bhreathnach (2019) 'Editorial'. TEANGA, 26 :v-vi. [Link]
2018 Noel Ó Murchadha & Colin J. Flynn (2018) 'Educators’ target language varieties for language learners: Orientation toward ‘native’ and ‘nonnative’ norms in a minority language context'. Modern Language Journal, 102 (4):797-813. [Link] [DOI]
2018 Colin J. Flynn (2018) 'Léirmheas ar [Review of] 'Beartas Úr na nGael: Dálaí na Gaeilge san Iar-Nua-Aoiseachas', le Ó Giollagáin. C. agus Ó Curnáin, B. (eag.) agus 'An Meon Folaithe: Idé-eolaíochtaí agus iompar lucht labhartha na Gaeilge in Éirinn agus in Albain', le Ó hIfearnáin, T. agus Walsh, J. (eag.)'. COMHARTaighde, 4 :1-12. [Link] [DOI]
2018 Stephen Lucek, Colin Flynn & Úna Bhreathnach (2018) 'Editorial'. TEANGA, 25 :v-vii. [Link]
2018 Noel Ó Murchadha & Colin J. Flynn (2018) 'Language educators' regard for variation in late modernity: Perceptions of linguistic variation in minority contexts'. Journal of Sociolinguistics, 22 (3):288-311. https://doi.org/10.1111/josl.12286
2016 Colin J. Flynn & John Harris (2016) 'Motivational diversity among adult minority language learners: are current theoretical constructs adequate?'. Journal of Multilingual and Multicultural Development, 37 (4):371-384. [DOI]
2013 Colin J. Flynn (2013) 'Review of Teaching and Researching Motivation (2nd Ed.), by Z. Dörnyei & E. Ushioda'. Language, Culture and Curriculum, 26 (2):208-211. http://dx.doi.org/10.1080/07908318.2013.814399

Book Chapter

Year Publication
2019 Cóilín Ó Floinn [Colin Flynn] (2019) 'Mionchuntas 18 [Aistriúchán ar 'Microconto 18' le Renata Sieiro Fernandes]' In: A Donzela Guerreira e Outros Microcontos de Renata Sieiro Fernandes. Campinas, SP : Urutua.
2013 Colin J. Flynn (2013) 'The role of culture in minority language learning: The case of adult learners of Irish' In: Language, Learning and Teaching: Irish Research Perspectives. Oxford : Peter Lang.
2013 Colin Flynn & Deirdre Murphy (2013) 'Common ground between minority and majority languages: The case of identity' In: Multilingual Theory and Practice in Applied Linguistics. London : Scitsiugnil Press.

Published Report

Year Publication
2021 Emma Riordan, Clive Earls, Aine Furlong & Colin Flynn (2021) Higher Education Language Educator Competences: A Framework of Competences for Higher Education Language Educators in Ireland. National Forum for the Enhancement of Teaching and Learning in Higher Education, . [Link]

Other Journal

Year Publication
2023 (2023) 'Foghlaimeoirí fásta i gcomhthéacs mionteangacha / Adult learners in minority language contexts' BAAL News, (122) :15-17. [Link]
2008 Cóilín Ó Floinn (2008) 'Review of the film Seachd: The Inaccessible Pinnacle' Film Ireland, 121 . [Link]

Conference Contribution

Year Publication
2023 Colin J. Flynn (2023) Psychological Perspectives on Second/Foreign Language Learning and Teaching Adult learners of minority languages: Motivations, methods and multilingualism University of Silesia, Szczyrk, Poland, 18/05/2023-20/05/2023.
2022 Colin J. Flynn (2022) Irish Association for Applied Linguistics Annual Conference The role of adult learners in minority language revitalization Munster Technological University, Tralee, Ireland, 30/09/2022-01/10/2022.
2022 Colin J. Flynn / Cóilín Ó Floinn (2022) The 2022 Barra Ó Donnabháin Lecture / Léacht Bharra Uí Dhonnabháin 2022 Adult Learners and their Role in Minority Language Revitalization / Foghlaimeoirí Fásta agus a Ról in Athneartú Mionteangacha New York University, 28/04/2022-28/04/2022. https://www.youtube.com/watch?v=0Yeatr4bT9w
2022 Colin J. Flynn (2022) Issues in Applied Linguistics Translanguaging: Many things to many people, and everything for some Mary Immaculate College, 16/02/2022-16/02/2022.
2022 Colin J. Flynn (2022) Cultúr na Céadaoine Adult learners of Irish and their (perceived) role in language revitalization University College Dublin, 09/02/2022-09/02/2022.
2021 Colin J. Flynn; & David Singleton (2021) Irish Association for Applied Linguistics Annual Conference Translanguaging: a pedagogical concept that went wandering University College Dublin, Dublin Ireland, 25/11/2021-26/11/2021.
2021 Emma Riordan, Clive Earls, Áine Furlong, Colin Flynn, Silvia Benini (2021) 2021 IRAAL Annual Conference: Applying Linguistics in the 21st Century Higher Education Language Educator Competences: Towards a professionalisation of language teaching in Higher Education University College Dublin, Ireland, 25/11/2021-25/11/2021.
2021 Colin J. Flynn (2021) Lá Teagaisc agus Foghlama Forbairtí (nua) sa taighde ar fhoghlaim (mion)teangacha Dublin City University, 30/11/2021-30/11/2021.
2021 Colin J. Flynn (2021) International Symposium on Bilingualism 13 Promoting active adult bilingualism in a minority language context University of Warsaw, 10/07/2021-14/07/2021.
2021 Colin J. Flynn. Pádraig Ó Duibhir, Laoise Ní Thuairisg, Colm Ó Ciardubháin & Gearóidín Uí Laighléis (2021) American Association of Applied Linguistics The Role of Language Assistants in Minority Language Maintenance Education Programs Virtual, 19/03/2021-23/04/2021.
2021 Colin J. Flynn (2021) Online Symposium on Language Learning and Teaching Across Cultures Pedagogical concepts for language learning and teaching across cultures Russian State University of Justice (Kazan branch) / Moscow State Linguistic University, 18/03/2021-18/03/2021.
2019 Colin J. Flynn & Noel P. Ó Murchadha (2019) 2019 IRAAL Annual Conference: ‘Threatening’ Languages in a Global World Educators’ language ideologies and target language varieties for the next generation National University of Ireland, Galway, Ireland, 30/11/2019-30/11/2019.
2019 Colin J. Flynn (2019) Fóram ar Bheartas Teanga agus Oideachais na Gaeilge agus na Gaeltachta [Forum on Language and Education Policy for the Irish Langauge and the Gaeltacht] Foghlaimeoirí fásta na Gaeilge agus a ról (braite) in athneartú na teanga Trinity College Dublin, Ireland, 29/03/2019-.
2018 Colin J. Flynn & Noel Ó Murchadha (2018) 2018 IRAAL Annual Conference: Applied Linguistics and Language Strategies: Practices and Policies LX speakers as teachers and language norm authorities in the minority language classroom Dublin City University, Ireland, 24/11/2018-24/11/2018.
2018 Colin J. Flynn (2018) Forum on Language Learning Motivation L2 motivation in minority language contexts: Some insights from new and not so new research All Hallows Campus, DCU, 23/11/2018-.
2018 Noel P. Ó Murchadha & Colin J. Flynn (2018) Sociolinguistic Symposium 22 New speakers as language norm authorities Auckland, New Zealand, 26/06/2018-30/06/2018.
2017 Noel Ó Murchadha & Colin Flynn (2017) COST Action IS1306 New Speakers in a Multilingual Europe Final Whole Action Conference New speaker competence and varieties: the Irish context University of Coimbra, Portugal, 14/09/2017-16/09/2017.
2017 Noel P. Ó Murchadha & Colin J. Flynn (2017) International Symposium on Bilingualism 11 Target language varieties and ‘new speakers’ of minority languages University of Limerick, Ireland, 11/06/2017-15/06/2017.
2016 Colin J. Flynn, Noel P. Ó Murchadha, Ane Ortega (2016) Sociolinguistics Symposium 21 Language policy, speakers' ideologies and new speaker linguistic identity: The case of Irish and Basque University of Murcia, Spain, 15/06/2016-18/06/2016.
2016 Colin J. Flynn, Noel P. Ó Murchadha (2016) Irish Association for Applied Linguistics Annual Conference Perceptions of Irish language variety appropriateness among student teachers Trinity College Dublin, Ireland, 19/11/2016-19/11/2016.
2016 Ó Murchadha, N. P. & Flynn, C. J. (2016) Celtic Sociolinguistics Symposium II Student teachers’ engagement with target language varieties for Irish Trinity College Dublin, 14/10/2016-16/10/2016.
2015 Colin J. Flynn (2015) Irish Association for Applied Linguistics 40th Anniversary Conference Motivation and target speech model selection in Irish language learning Trinity College Dublin, Ireland, 25/11/2015-25/11/2015.
2014 Colin J. Flynn (2014) 2nd International Symposium on New Speakers in a Multilingual Europe: Opportunities and Challenges Becoming a new speaker: Moving from the classroom to the speech community Universitat Oberta de Catalunya, Barcelona, Spain, 20/11/2014-22/11/2014.
2013 Cóilín Ó Floinn (2013) Éigse Cholm Cille Múineadh na Gaeilge do Mheiriceánaigh: Roinnt léargas nua [Teaching Irish to Americans: Some new insights] University of Ulster, Derry, Northern Ireland, 01/03/2013-02/03/2013.
2013 Colin J. Flynn (2013) Speaking in a foreign language: Psycholinguistic and sociolinguistic perspectives Attitudes towards target speech models among L2 learners of a minority language Institute of Modern Languages, State School of Higher Professional Education, Konin, Poland, 13/05/2013-15/05/2013.
2013 Colin J. Flynn (2013) 46th Annual Meeting of the British Association for Applied Linguistics The role of attitudes towards native and non-native varieties in the learning of Irish Heriot-Watt University, Edinburgh, UK, 05/09/2013-07/09/2013.
2013 Colin J. Flynn (2013) 5th AILA-Europe Junior Researcher Meeting in Applied Linguistics Attitudes and orientations towards varieties of the Irish language among adult learners Trinity College Dublin, Ireland, 18/06/2013-20/06/2013.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science (2023) of Clarivate. All rights reserved.

Professional Associations

Association Function From / To
Irish Association for Applied Linguistics Member, and previously Treasurer (2015-2017) -
American Association for Applied Linguistics Member -
International Association of Language and Social Psychology Member -
American Psychological Association Member -

Honors and Awards

Date Title Awarding Body
01/01/2014 Stiofán Ó hAnnracháin Postdoctoral Research Fellow Stiofán Ó hAnnracháin Trust

Committees

Committee Function From / To
RIA - Coiste Léann na Gaeilge agus an Léinn Cheiltigh 31/08/2022 -

Education

Start date Institution Qualification Subject
New York University Bachelor of Arts
Trinity College Dublin Master of Philosophy
Trinity College Dublin Doctor of Philosophy
University College Dublin Higher Diploma in Education

Languages

Language Reading Writing Speaking
Irish Fluent Fluent Fluent
English Fluent Fluent Fluent
Portuguese Functional Functional Functional
Scottish Gaelic Functional Basic Functional

Reviews

Journal Role
International Journal of Bilingual Education and Bilingualism Reviewer
Applied Linguistics Review Reviewer
Journal of Experimental Psychology: General Reviewer
Diaspora, Indigenous, and Minority Education Reviewer
Journal of Language and Social Psychology Reviewer
Journal of Multilingual and Multicultural Development Reviewer
Léann Teanga: An Reiviú Reviewer
Intercultural Education Reviewer
Language Learning Journal Reviewer
TEANGA Editor-in-Chief
Modern Language Journal Reviewer

Other Activities

Description
Member of the DCU Applied Linguistics Research Group https://www.dcu.ie/salis/Applied-Linguistics-Research-Group.shtml-1

Research Interests

Tá suim agam sna hábhair seo a leanas / I'm interested in the following broad areas of research

Síceolaíocht na foghlama teanga [Psychology of language learning]
An dátheangachas [Bilingualism]
Teagasc agus foghlaim teangacha breise [Teaching and learning additional languages]

Research Projects

Title Role Description Start date End date
Higher Education Language Educator Competences Team member 01/04/2019 31/10/2020
Athbhreithniú ar Scéim na gCúntóirí Teanga (Review of Language Assistants Scheme) Team member 23/04/2018
An Examination of the Language Learning Experience of Third Level Learners of Irish - Méabh Sloane DCU PI 01/09/2022 31/08/2025

Current Postgraduate Students

Student Name Degree Supervision
De Poire ,Dara PhD Supervisor
Ó Sniadhaigh ,Pól PhD-track Supervisor

External Collaborators

Type Name Company Role
External Dr Noel Ó Murchadha Trinity College Dublin Academic

Teaching Interests

An teangeolaíocht fheidhmeach, an dátheangachas, síceolaíocht foghlama teanga, Gaeilge
(Applied linguistics, bilingualism, psychology of language learning, Irish language)

Modules Coordinated

Term Title Subject
2022 An tSochtheangeolaíocht FN311
2022 Gaeilge 4 FN431
2022 Ceannaireacht Abhair: Gaeilge FN430