Justin Ó Gliasáin

Dr.

Contact Details


Taighdeoir Iardhochtúireachta
T:Ext. 6552

E:justin.ogliasain@dcu.ie
Profile Photo

Tá Justin Ó Gliasáin (Taighdeoir iardhochtúireachta) ag críochnú taighde PhD ar mhionlogainmneacha i gContae Chill Dara i láthair na huaire. Tá bunchéim aige sa Nua-Ghaeilge agus sa Tíreolaíocht agus M.A. sa Nua-Ghaeilge ó Ollscoil Mhá Nuad, chomh maith le Dioplóma Iarchéime i nGaeilge Fheidhmeach agus Aistriúchán ó Institiúid Teicneolaíochta na Gaillimhe-Maigh Eo. Tá spéis aige sa logainmníocht, sa chanúineolaíocht agus sa bhéaloideas.

-------

Justin Ó Gliasáin (Postdoctoral researcher) is currently completing a PhD on minor placenames in County Kildare. He has a degree in Modern Irish and Geography and an M.A. in Modern Irish from Maynooth University as well as a Postgraduate Diploma in Applied Irish Language and Translation from GMIT. He is interested in toponymy, dialectology and folklore.


Conference Publication

Year Publication
2021 Úna Bhreathnach, Frances Kane, Justin Ó Gliasáin (2021) 27th International Congress of Onomastic Sciences (ICOS) North and South of the Border: Parallel place-name research in Ireland Online, 22/08/2021- 27/08/2021

Conference Contribution

Year Publication
2019 Justin Ó Gliasáin (2019) Society for Name Studies in Britain and Ireland, Spring Conference Microtoponyms in the baronies of Offaly East and Offaly West, County Kildare Nottingham, 26/04/2019-28/04/2019.
2018 Justin Ó Gliasáin, Michelle Dunne & Katie Ní Loingsigh (2018) An Chomhdháil ar Litríocht agus ar Chultúr na Gaeilge Ó 'Chaladh Mhaidhc Mháirtín' go 'Zephyr Bog': Meitheal Logainm.ie & Mionlogainmneacha na hÉireann Gaillimh, 05/10/2018-06/10/2018.
2017 Justin Ó Gliasáin (2017) Society for Name Studies in Britain and Ireland, Spring Conference Meitheal Logainm.ie: Crowd-sourcing minor place-names Oxfordshire, 24/03/2017-26/03/2017.

Thesis

Year Publication
2022 Justin Ó Gliasáin (2022) Mionlogainmneacha i mBarúntachtaí Uíbh Fhailí Thoir agus Uíbh Fhailí Thiar, Contae Chill Dara. THES

Online Article

Year Publication
2021 Justin Ó Gliasáin (2021) Scoláirí Logainmníochta. ELEA [Link]
Certain data included herein are derived from the © Web of Science (2022) of Clarivate. All rights reserved.

Professional Associations

Association Function From / To
Society for Name Studies in Britain and Ireland Committee Member -

Employment

Employer Position From / To
DCU Cúntóir Eagarthóireachta Taighde 01/09/2014 - 01/09/2017
Westmeath Field Names Recording Project Cúntóir Taighde (Research Assistant) 01/01/2018 - 01/01/2021

Languages

Language Reading Writing Speaking
Irish Fluent Fluent Fluent
English Fluent Fluent Fluent
Spanish Functional Functional Functional

Modules Coordinated

Term Title Subject
2022 Ainmeolaíocht na Gaeilge FN348