Brian O'Raghallaigh

DR

Profile Photo

English version below:

Is ollamh cúnta mé in Fiontar & Scoil na Gaeilge ag Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath. Tá BA (Mod.) sa ríomhtheangeolaíocht agus PhD sa teicneolaíocht urlabhra agam ó Choláiste na Tríonóide. Tá mo chuid taighde dírithe ar an téarmeolaíocht, an ainmeolaíocht agus an mbéaloideaseolaíocht dhigiteach, chomh maith leis an bhfoghraíocht agus an teicneolaíocht teanga. Is mé an Comh-Phríomhthaighdeoir ar an tionscadal Díchódú Oireachtaí Folaithe (202124) arna maoiniú ag an AHRC/IRC. Is mé an Príomhthaighdeoir ar thionscadal Logainm Bunachar Logainmneacha na hÉireann arna maoiniú ag Roinn na Gaeltachta (www.logainm.ie; meitheal.logainm.ie).

Is mé an bainisteoir teicneolaíochta i ngrúpa taighde Gaois (www.gaois.ie; github.com/gaois; docs.gaois.ie). Is mé an comhordaitheoir modúil le haghaidh FN341 (Teangeolaíocht na Gaeilge) agus is comh-chomhordaitheoir modúil mé ar FN568 (Taighde Corpais). Is mise a chruthaigh Bunachar Teangeolaíoch Sloinnte Gaeilge Gaois (www.gaois.ie/ga/surnames). Is mise a scríobh Fuaimeanna na Gaeilge (Cois Life, 2014) agus a chruthaigh www.fuaimeanna.ie arna maoiniú ag Coiste Léann na Gaeilge (RIA). Is bainisteoir táirge Terminologue mé, an t-ardán bainistíochta téarmaíochta néal-bhunaithe (www.terminologue.org).

Tá mé ar choiste stiúrtha tionscadail de chuid Roinn na Gaeltachta agus Ard-Stiúrthóireachta an Aistriúcháin chun tacú le téarmeolaíocht GA in Institiúidí an AE. Tá mé ar choiste bainistíochta agus ar ghrúpa oibre teicniúil Fhoclóir Stairiúil na Gaeilge (FNG) de chuid Acadamh Ríoga na hÉireann (RIA). Is ball mé den Chumann um Ainmeolaíocht sa Bhreatain agus in Éirinn (SNSBI), den Chumann Idirnáisiúnta um Eitneolaíocht agus Béaloideas (SIEF), agus den Chroíghrúpa Sainspéise i dTeicneolaíocht Teanga Gaeilge (CIGILT). Is ball mé de Shainghrúpa Comhairleach (EAG) Thaisclann Dhigiteach na hÉireann (DRI).

Leagan Béarla:

I am an assistant professor in Fiontar & Scoil na Gaeilge at Dublin City University. I hold a BA (Mod.) in computational linguistics and a PhD in speech technology from Trinity College Dublin. My research focuses on digital terminology, onomastics and folkloristics, as well as phonetics and language technology. I am the Co-Principal Investigator of the AHRC-IRC Decoding Hidden Heritages project (202124). I am the Principal Investigator of the Department of the Gaeltacht-funded Logainm Placenames Database of Ireland project (www.logainm.ie; meitheal.logainm.ie).

I am the technology manager of the Gaois research group (www.gaois.ie; github.com/gaois; docs.gaois.ie). I am module coordinator for FN341 (Irish Linguistics) and module co-coordinator of FN568 (Corpus Research). I am the creator of the Gaois Linguistic Database of Irish-language Surnames (www.gaois.ie/en/surnames). I am the author of Fuaimeanna na Gaeilge (Cois Life, 2014) and creator of the RIA-funded www.fuaimeanna.ie. I am the product manager of Terminologue, the cloud-based terminology management platform (www.terminologue.org).

I am on the steering committee of the Department of the Gaeltacht and EU Directorate-General for Translation project to support GA terminology in the EU Institutions. I am on the management committee and technical working group of the Royal Irish Academy (RIA) Historical Dictionary of Modern Irish (FNG). I am a member of the Society for Names Studies in Briatain and Ireland (SNSBI), the International Society for Ethnology and Folklore (SIEF), and the Core Interest Group for Irish Language Technology (CIGILT). I am a member of the Digital Repository of Ireland (DRI) Expert Advisory Group (EAG).

Book

Year Publication
2014 John Judge, Teresa Lynn, Monica Ward & Brian Ó Raghallaigh (2014) Proceedings of the First Celtic Language Technology Workshop. Dublin: Association for Computational Linguistics & Dublin City University. [Link]
2014 Brian Ó Raghallaigh (2014) Fuaimeanna na Gaeilge (2ú heagrán). Baile Átha Cliath: Cois Life. [Link]
2013 Brian Ó Raghallaigh (2013) Fuaimeanna na Gaeilge. Baile Átha Cliath: Cois Life. [Link]
2012 Mairéad Nic Lochlainn & Brian Ó Raghallaigh (2012) Placenames Workshop: Management and dissemination of toponymic data online. Dublin: Fiontar. [Link]

Book Chapter

Year Publication
2023 Jonathan Cherry, Brian Ó Raghallaigh, Úna Bhreathnach (2023) 'Reading Ireland’s colonial and postcolonial toponymic landscapes' In: Naming, Identities and Geography: Critical Perspectives in a Globalizing and Standardizing World. Cham : Springer.
2018 Katie Ní Loingsigh & Brian Ó Raghallaigh (2018) 'Harping on a new string: the search for Irish-language idioms' In: Phraséologie et discours. Paris : Honoré Champion.
2014 Pauline Welby, Máire Ní Chiosáin & Brian Ó Raghallaigh (2014) 'La production des consonnes éclipsées chez de jeunes locuteurs de l'irlandais' In: La liaison : approches contemporaines. Berne : Peter Lang.

Peer Reviewed Journal

Year Publication
2022 Katie Ní Loinsigh, Mícheál Ó Meachair, Gearóid Ó Cleircín, Úna Bhreathnach, Brian Ó Raghallaigh (2022) 'Anailís Dhiacronach Chorpasbhunaithe ar Cheantair Theangeolaíocha na hÉireann [A Diachronic Corpus-based Analysis of Ireland’s Linguistic Regions]'. TEANGA, 29 :169-193. [Link] https://doi.org/10.35903/teanga.v29i.2564
2021 Mícheál J. Ó Meachair, Brian Ó Raghallaigh, Úna Bhreathnach, Gearóid Ó Cleircín, Kevin Scannell (2021) 'Tiomsú Corpais don Taighde Foclóireachta: Corpas Foclóireachta na Gaeilge (CFG2020)'. TEANGA, 28 :278-305. [Link]
2021 Brian Ó Raghallaigh, Michal Boleslav Měchura, Aengus Ó Fionnagáin, & Sophie Osborne. (2021) 'Developing the Gaois Linguistic Database of Irish-language Surnames'. Names, 69 (1):10-19. https://doi.org/10.5195/names.2021.2251
2017 Pauline Welby, Máire Ní Chiosáin, Brian Ó Raghallaigh (2017) 'Total eclipse of the heart? The production of eclipsis in two speaking styles of Irish'. Journal of the International Phonetic Association, 47 (2):125-153. https://doi.org/10.1017/S0025100316000311
2014 Ó Cleircín, G., Bale, A., & Ó Raghallaigh, B. (2014) 'Dúchas.ie: ré nua i stair Chnuasach Bhéaloideas Éireann'. Bealoideas, 82 :85-99.
2014 Lopes, N., Grant, R., Ó Raghallaigh, B., Ó Carragáin, E., Collins, S., & Decker, S. (2014) 'Linked Logainm: Enhancing Library Metadata using Linked Data of Irish Place Names'. Communications in Computer and Information Science, 416 :65-76.

Conference Publication

Year Publication
2022 Brian Ó Raghallaigh, Andrea Palandri, Críostóir Mac Cárthaigh (2022) Proceedings of the 4th Celtic Language Technology Workshop within LREC2022 Handwritten Text Recognition (HTR) for Irish-Language Folklore Marseille, France, 20/06/2022- 20/06/2022 [Link]
2022 Michal Měchura, Brian Ó Raghallaigh, Úna Bhreathnach, Gearóid Ó Cleircín (2022) Proceedings of the 1st International Conference on Multilingual Digital Terminology Today (MDTT 2022) Dare to be different: how user needs determine termbase design Padova, Italy, 16/06/2022- 17/06/2022 [Link]
2021 Michal Boleslav Měchura & Brian Ó Raghallaigh (2021) Proceedings of the XIX EURALEX international congress: Lexicography for inclusion Introducing Terminologue: a cloud-based, open-source terminology management tool 07/09/2021- 09/09/2021 [Link]
2020 Úna Bhreathnach, Ciarán Mac Murchaidh, Gearóid Ó Cleircín, Brian Ó Raghallaigh (2020) Téamaí agus Tionscadail Taighde: Léachtaí Cholm Cille L Ní hUalach do Dhuine an Léann: Meithleacha Pobail i nGort na Gaeilge Maigh Nuad, 26/04/2019- 27/04/2019
2019 David Braude, Matthew Aylett, Caoimhín Laoide-Kemp, Simone Ashby, Kristen Scott, Brian Ó Raghallaigh, Anna Braudo, Alex Brouwer, Adriana Stan (2019) Interspeech 2019 All Together Now: The Living Audio Dataset Graz, Austria, 15/09/2019- 19/09/2019 http://dx.doi.org/10.21437/Interspeech.2019-2448
2019 Úna Bhreathnach, Cathal Burke, Jeaic Mag Fhinn, Gearóid Ó Cleircín, Brian Ó Raghallaigh (2019) Proceedings of the Third Conference on Biographical Data in a Digital World 2019 A quantitative analysis of biographical data from Ainm, the Irish-language Biographical Database Varna, Bulgaria, 05/09/2019- 06/09/2019 [Link]
2019 Brian Ó Raghallaigh, Kevin Scannell, Meghan Dowling (2019) Celtic Language Technology Workshop (CLTW) Improving full-text search results on dúchas.ie using language technology Dublin, 19/08/2019- [Link]
2016 Katie Ní Loingsigh, Brian Ó Raghallaigh (2016) Proceedings of the XVII EURALEX international congress: Lexicography and Linguistic Diversity Starting from Scratch – The Creation of an Irish-language Idiom Database Tbilisi, 06/09/2016- 10/09/2016 [Link]
2015 Brian Ó Raghallaigh & Gearóid Ó Cleircín (2015) First Conference on Biographical Data in a Digital World 2015 Ainm.ie: Breathing New Life into a Canonical Collection of Irish-language Biographies Amsterdam, 09/04/2015- [Link]
2014 Elaine Uí Dhonnchadha, Kevin Scannell, Ruairí Ó hUiginn, Eilís Ní Mhearraí, Máire Nic Mhaoláin, Brian Ó Raghallaigh, Gregory Toner, Séamus Mac Mathúna, Déirdre D’Auria, Eithne Ní Ghallchobhair & Niall O’Leary (2014) Language Resources and Technologies for Processing and Linking Historical Documents and Archives - Deploying Linked Open Data in Cultural Heritage (LREC: LRT4HDA) Corpas na Gaeilge (1882-1926): Integrating Historical and Modern Irish Texts Reykjavik, 26/05/2014- 31/05/2014 [Link]
2014 Brian Ó Raghallaigh & Michal Boleslav Měchura (2014) First Celtic Language Technology Workshop (CLTW) Developing high-end reusable tools and resources for Irish-language terminology, lexicography, onomastics (toponymy), folkloristics, and more, using modern web and database technologies Dublin, 23/08/2014- 23/08/2014 [Link]
2012 Michal Boleslav Měchura & Brian Ó Raghallaigh (2012) Placenames Workshop: Management and dissemination of toponymic data online The logainm.ie Placenames Database of Ireland: software demonstration Dublin, Ireland, 24/08/2012- 25/08/2012 [Link]
2012 Maria Byrne, Brian Ó Raghallaigh & Mairéad Nic Lochlainn (2012) Placenames Workshop: Management and dissemination of toponymic data online Synchronising the Ordnance Survey Ireland (OSi) and Placenames Branch (logainm.ie) bilingual toponymic datasets Dublin, Ireland, 24/08/2012- 25/08/2012 [Link]
2011 Pauline Welby, Máire Ní Chiosáin & Brian Ó Raghallaigh (2011) 17th International Congress of Phonetic Sciences (ICPhS XVII) A phonetic investigation of Irish eclipsis: preliminary results and challenges Hong Kong, China, 17/08/2011- 21/08/2011 [Link]
2010 Michal Boleslav Měchura & Brian Ó Raghallaigh (2010) Euralex 2010 The Focal.ie National Terminology Database for Irish: software demonstration Leeuwarden, The Netherlands, 06/07/2010- 10/07/2010 [Link]
2006 Ailbhe Ní Chasaide, John Wogan, Brian Ó Raghallaigh, Áine Ní Bhriain, Eric Zoerner, Harald Berthelsen & Christer Gobl (2006) Interspeech 2006 - ICSLP Speech technology for minority languages: the case of Irish (Gaelic) Pittsburgh, United States, 17/09/2006- 21/09/2006
2006 John Wogan, Brian Ó Raghallaigh, Áine Ní Bhriain, Eric Zoerner, Harald Berthelsen, Ailbhe Ní Chasaide & Christer Gobl (2006) 5th SALTMIL Workshop on Minority Languages Developing a Spoken Corpus and a Synthesiser for Irish Genoa, Italy, 22/05/2006- 28/05/2006 [Link]

Conference Contribution

Year Publication
2023 Barbara Hillers, Jamshid Tehrani, Will Lamb, Monica Marion, Críostóir Mac Cárthaigh, Tiber Falzett, Brian Ó Raghallaigh (2023) ICCS Mining the Celtic Folklore Archives: Decoding Hidden Heritages in Gaelic Traditional Narrative Utrecht, 24/07/2023-28/07/2023.
2023 Tiber Falzett, Brian Ó Raghallaigh, Andrea Palandri, Monica Marion, Beatrice Alex, Barbara Hillers, Will Lamb, Jamie Tehrani (2023) SIEF2023 Enhancing access to Scottish and Irish traditional narrative: Decoding Hidden Heritages Brno, 07/06/2023-10/06/2023.
2023 Úna Bhreathnach, Deirdre Ní Chonghaile, Ronan Doherty, Brian Ó Raghallaigh, Justin Ó Gliasáin, Críostoir Mac Cárthaigh, Tiber Falzett (2023) SIEF2023 The folklore of Árainn collected by islanders: Bailiúchán Béaloidis Árann Brno, 07/06/2023-10/06/2023.
2023 Brian Ó Raghallaigh, Tiber Falzett, Will Lamb, Jamshid Tehrani, Beatrice Alex, Barbara Hillers, Críostóir Mac Cárthaigh (2023) ICA-SUV Providing full-text access to Scottish and Irish folklore archives: Decoding Hidden Heritages Dublin, 29/05/2023-31/05/2023.
2022 William Lamb & Brian Ó Raghallaigh (2022) Scottish-Irish Cultural Diplomacy and Cultural Relations: Arts and Humanities in Focus Decoding Hidden Heritages in Gaelic Traditional Narrative with Text-Mining and Phylogenetics Edinburgh, 11/10/2022-11/10/2022.
2022 Jonathan Cherry; Brian Ó Raghallaigh; Úna Bhreathnach (2022) EUROGEO Reading Ireland’s colonial and postcolonial toponymic landscapes Lesvos, Greece, 05/05/2022-06/05/2022.
2021 Brian Ó Raghallaigh (2021) Exploring texts: revealing hidden heritage Logainm – Enhancing the public impact of the Placenames Database of Ireland University College Cork, 25/03/2021-.
2019 Brian Ó Raghallaigh (2019) HEAnet Higher Education workshop, Microsoft DCU – Migrating the Gaois research group to Azure Dublin, 27/03/2019-.
2019 Brian Ó Raghallaigh (2019) Decoding the Past: Critical Editions and their Editors Gaois: Wisdom Gained from Building Websites for the Humanities Long Room Hub, Trinity College Dublin, 01/11/2019-.
2019 Úna Bhreathnach, Ciarán Mac Murchaidh, Gearóid Ó Cleircín, Brian Ó Raghallaigh (2019) Léachtaí Cholm Cille Ní hualach do dhuine an léann: meithleacha pobail i ngort na Gaeilge Ollscoil Mhá Nuad, 27/04/2019-.
2019 Brian Ó Raghallaigh (2019) OSCAIL: creating a dialogue on the archaeological resources in Ireland, Royal Irish Academy Developing the infrastructure for the Placenames Database of Ireland (logainm.ie) Dublin, 22/03/2019-22/03/2019.
2018 Brian Ó Raghallaigh & Michal Boleslav Měchura (2018) EAFT Terminology Summit 2018 Terminologue: an open-source terminology management platform Donostia-San Sebastián, 22/11/2018-23/11/2018.
2018 Brian Ó Raghallaigh & Gearóid Ó Cleircín (2018) Presentation for the European Commission - Directorate-General for Translation (CCE-DG T) Terminology work in Fiontar & Scoil na Gaeilge Brussels, 12/11/2018-12/11/2018.
2018 Úna Bhreathnach, Gearóid Ó Cleircín, Brian Ó Raghallaigh, Hugh Rowland and Christine Herwig (2018) EURALEX XVIII International Congress The GA IATE Project: a discursive and interactive partnership for terminology support Ljubljana, Slovenia, 17/07/2018-21/07/2018.
2018 Brian Ó Raghallaigh (2018) Fiontar & Scoil na Gaeilge Research Seminar Foghraíocht athruithe tosaigh na Gaeilge DCU, 11/04/2018-.
2018 Katie Ní Loingsigh, Gearóid Ó Cleircín, Úna Bhreathnach & Brian Ó Raghallaigh (2018) Inter-Varietal Applied Corpus Studies (IVACS) One-Day Symposium 2018: Corpus Research in Challenging Contexts Corpas na Gaeilge Comhaimseartha: a monolingual corpus of contemporary written Irish Maynooth, 24/02/2018-.
2017 Brian Ó Raghallaigh (2017) Oireachtas na Samhna Meitheal Logainm.ie: Mionlogainmneacha na hÉireann Killarney, 02/11/2018-02/11/2018.
2017 Gearóid Ó Cleircín, Úna Bhreathnach, Brian Ó Raghallaigh, Katie Ní Loingsigh & Colm Ó Ciardubháin (2017) Electronic Lexicography In The 21st Century (eLex 2017) Terminology implantation for a lesser-used language – a corpus-based assessment Leiden, the Netherlands, 19/09/2017-21/09/2017.
2017 Úna Bhreathnach, Gearóid Ó Cleircín & Brian Ó Raghallaigh (2017) ‘Ar an Imeall i Lár an Domhain?’: An tairseachúlacht i litríocht agus i gcultúr na hÉireann agus na hEorpa An sluafhoinsiú – tairseach úr idir an taighdeoir agus an pobal Prague, Czech Republic, 14/09/2017-16/09/2017.
2017 Katie Ní Loingsigh, Brian Ó Raghallaigh & Gearóid Ó Cleircín (2017) 9th International Corpus Linguistics Conference (CL2017) The Design and Development of Corpas na Gaeilge Comhaimseartha (Corpus of Contemporary Irish) University of Birmingham, 24/07/2017-28/07/2017.
2017 Brian Ó Raghallaigh (2017) DBpedia Community Meeting 2017 (Language, Data and Knowledge 2017) Logainm.ie data use cases Galway, 21/06/2017-21/06/2017.
2017 Brian Ó Raghallaigh (2017) Comhdháil na nDéise A Background and Context to Logainm.ie Waterford, 15/06/2017-15/06/2017.
2016 Brian Ó Raghallaigh (2016) 2nd Celtic Language Technology Workshop (CLTW2) Scientific Committee Paris, 04/07/2016-04/07/2016.
2016 Brian Ó Raghallaigh, Michal Boleslav Měchura & Katie Ní Loingsigh (2016) SNSBI Twenty-fifth Spring Conference Towards a database of Irish surnames Maynooth, 15/04/2016-17/04/2016.
2016 Brian Ó Raghallaigh (2016) SNSBI Pre-conference workshop: Tools for sharing minor placenames Meitheal Logainm.ie Dublin, 14/04/2016-14/04/2016.
2016 Brian Ó Raghallaigh (2016) SNSBI Pre-conference workshop: Tools for sharing minor placenames Programme Committee Dublin, 14/04/2016-14/04/2016.
2015 Finnegan, A., Ó Raghallaigh, B. & Měchura, M. B. (2015) Church and Settlement in Ireland: landscape, life and legacy The distribution of ecclesiastical elements in Irish placenames/Dáileadh eilimintí eaglasta i logainmneacha na hÉireann Dublin, 27/04/2015-27/04/2015.
2014 Ní Loingsigh, K. & Ó Raghallaigh B. (2014) Europhras Harping on a new string: the search for Irish-language idioms Paris, 10/09/2014-12/09/2014.
2014 Brian Ó Raghallaigh (2014) 1st Celtic Language Technology Workshop (CLTW) Programme Committee & Scientific Committee Dublin, 23/08/2014-23/08/2014.
2014 Ó Raghallaigh, B. (2014) British and Irish Sound Archives (BISA) Conference Producing pronunciation guides for Irish toponyms on logainm.ie Dublin, 16/05/2014-17/05/2014.
2013 Ó Raghallaigh, B., Nic Lochlainn, M. (2013) An Chomhdháil ar Litríocht agus Cultúr na Gaeilge Dúchas.ie: Digitiú Chnuasach Bhéaloideas Éireann Galway, 11/10/2013-12/10/2013.
2013 Lopes, N., Grant, R., Ó Raghallaigh, B., Ó Carragáin, E., Collins, S., & Decker, S. (2013) Linking and Contextualizing Publications and Datasets (LCPD 2013) Linked Logainm: Enhancing Library Metadata using Linked Data of Irish Place Names Malta, 26/09/2013-26/09/2013.
2012 Brian Ó Raghallaigh (2012) Placenames workshop: Management and dissemination of toponymic data online Programme Committee Dublin, 24/09/2012-25/09/2012.
2012 Welby P., Ní Chiosáin M., Ó Raghallaigh B. (2012) 7th Celtic Linguistics Conference (CLC7) The production of eclipsed consonants among young speakers of Irish Rennes, France, 22/06/2012-23/06/2012.
2012 Brian Ó Raghallaigh (2012) 7th Celtic Linguistics Conference (CLC7) Programme Committee & Scientific Committee Rennes, 22/06/2012-23/06/2012.
2010 Welby P., Ní Chiosáin M., Ó Raghallaigh B. (2010) 6th Celtic Linguistics Conference (CLC6) An experimental phonetic investigation of Irish initial consonant mutations University College Dublin, Ireland, 10/09/2010-12/09/2010.
2010 Welby P., Ní Chiosáin M., Ó Raghallaigh B. (2010) Phonlex 2010 Une enquête phonétique préliminaire des consonnes initiales mutées de l'irlandais Toulouse, France, 08/09/2010-10/09/2010.
2009 Měchura M. B., Ó Raghallaigh B. (2009) International Conference on Minority Languages (ICML) XII User-Friendliness: the key to promoting a minority language on the Internet Tartu and Võru, Estonia, 28/05/2009-30/05/2009.
2007 Ní Chasaide A., Ó Raghallaigh B. (2007) Mercator Media Seminar Linguistic diversity and the media: strategies and resources for language acquisition Irish text-to-speech synthesis and possible educational applications Cardiff, Wales, 26/01/2007-26/01/2007.
2006 Ó Raghallaigh B. (2006) SLSCS Postgraduate Seminar Corpus Collection and Developing Letter-to-Sound Rules Trinity College Dublin, Ireland, 01/02/2006-01/02/2006.
2006 Ó Raghallaigh B., Berthelsen H. (2006) 10ú Comhdháil do Theangeolaíocht na Gaeilge Sintéis na Gaeilge agus Corpas Urlabhra Glasgow, Scotland, 01/04/2006-01/04/2006.
2006 Wogan J., Ó Raghallaigh B., Ní Bhriain Á., Zoerner E., Berthelsen H., Ní Chasaide A., Gobl C. (2006) Colloquium of British Academic Phoneticians Developing text-to-speech for Irish (Gaelic) Edinburgh, Scotland, 10/04/2006-12/04/2006.
2005 Ó Raghallaigh B., Ní Bhriain Á., Ní Chasaide A., Wogan J. (2005) 9ú Comhdháil do Theangeolaíocht na Gaeilge Anótáil chorpais urlabhra Ghaeilge Dublin, Ireland, 09/04/2005-09/04/2005.
2005 Wogan J., Ó Raghallaigh B., Ní Bhriain Á. (2005) Current Issues in Speech Science Irish TTS synthesis Trinity College Dublin, Ireland, 01/04/2005-01/04/2005.
2005 Ní Bhriain Á., Ó Raghallaigh B. (2005) WISPR Satellite Workshop of the 11th Annual Conference of the North American Association for Celtic Language Teachers (NAACLT) Acmhainní próiseála urlabhra don Ghaeilge agus don Bhreatnais Bangor, Wales, 09/06/2005-12/06/2005.
2004 Ó Raghallaigh B., Ní Bhriain Á., Ní Chasaide A., Wogan J. (2004) 8ú Comhdháil do Theangeolaíocht na Gaeilge Acmhainní próiseála urlabhra don Ghaeilge agus don Bhreatnais (WISPR) Dublin, Ireland, 30/04/2004-01/05/2004.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science (2024) of Clarivate. All rights reserved.

Professional Associations

Association Function From / To
SIEF Working Group on Archives Member -
Society for Name Studies in Britain and Ireland (SNSBI) Member -
Core Interest Group for Irish Language Technology (CIGILT) Member -

Committees

Committee Function From / To
Coiste Eagarthóireachta Fhoclóir na Nua-Ghaeilge 13/05/2016 -
Coiste Bainistíochta Fhoclóir na Nua-Ghaeilge 01/11/2011 -
Meitheal LeabhairCOMHAR 18/01/2011 - 21/03/2013

Education

Start date Institution Qualification Subject
Trinity College Dublin Ph.D.
Trinity College Dublin B.A. (Mod.)

Languages

Language Reading Writing Speaking
Irish Fluent Fluent Fluent
Scottish Gaelic Functional Basic Basic
French Functional Basic Basic

Research Interests

téarmeolaíocht, ainmeolaíocht, frásaíocht, béaloideaseolaíocht, acmhainní gréasáin, bunachair léacsacha, daonnachtaí digiteacha, foghraíocht, fóineolaíocht, teicneolaíocht teanga

terminology, onomastics, phraseology, folkloristics, web resources, lexical databases, digital humanities, phonetics, phonology, language technology

Modules Coordinated

Term Title Subject
2022 Teangeolaíocht na Gaeilge FN341
2023 Taighde Corpais FN568