Seán Mac Risteaird

Dr

Iarscoláire de chuid Choláiste Pobail Ráth Chairn é Seán Mac Risteaird. Bhain sé a chuid cáilíochtaí acadúla amach in Ollscoil Mhá Nuad. Dhírigh a thionscnamh Ph.D. ar na scríbhneoirí comhaimseartha Micheál Ó Conghaile agus Cathal Ó Searcaigh agus an léamh curtha i gcomhthéacs theoirc na haiteachta mar uirlis léirmheastóireachta. Chaith sé tréimhsí ag teagasc in Ollscoil Mhá Nuad, in St Thomas University (Fredericton, Ceanada) agus i gColáiste Hibernia ar an Máistreacht Ghairmiúil san Oideachas (Bunmhúinteoireacht) agus tá suim ar leith aige in oiliúint ábhair oidí. D’oibrigh sé mar Oifigeach Forbartha don tsraith scrúdaithe Teastas Eorpach na Gaeilge (TEG) idir 2017-2019 in Ollscoil Mhá Nuad. Tá spéis mhór aige i léinn na haiteachta (queer studies), i gcúrsaí inscne, agus sa chritic chultúrtha agus liteartha. Is ball é Seán de lárionad SEALBHÚ, Lárionad Taighde DCU um Fhoghlaim agus Teagasc na Gaeilge. Bronnadh FHEA de chuid Advance HE ar Sheán in 2021. 

A past pupil of Coláiste Pobail Ráth Chairn, Seán completed his academic qualifications in Maynooth University. His Ph.D. project focused on the contemporary Irish writers Micheál Ó Conghaile and Cathal Ó Searcaigh where he deployed queer theory as a mode of literary criticism. Seán taught in various third level institutions including Maynooth University, St Thomas University (Fredericton, Canada) and on the Professional Masters in Education (Primary Education) in Hibernia College and thus has a keen interest in teacher education. Seán then went on and worked as a Development Officer for Teastas Eorpach na Gaeilge (TEG) between 2017-2019 in Maynooth University. His research interests include queer studies, in gender, and in cultural and literary criticism and theory. Seán is a member of SEALBHÚ, the cross-faculty research centre for the learning and teaching of Irish. Seán was awarded FHEA status of Advance HE in 2021.

Other Journal

Year Publication
2021 Seán Mac Risteaird (2021) 'Ag Breacadh Leis: Breac le Breathnach' .
2020 Seán Mac Risteaird (2020) 'Leabhar a bhrisfidh do chroí: Léirmheas ar úrscéal nua Uí Chonghaile' 80 (3) .
2020 Seán Mac Risteaird (2020) ''Níl ionamsa ach bloasc': Léirithe liteartha ar an bhforéigean inscneach agus ar an mí-úsáid chollaíocht sa Ghaeilge' .
2018 Seán Mac Risteaird (2018) 'An Teacht Amach Aniar: Collaíocht, Corp agus Rúin i Saothair Liteartha Mhichíl Uí Chonghaile' .
2014 Seán Mac Risteaird (2014) 'Amuigh Faoin Aer: Trócaire na Collaíochta sa Raon Poiblí i nGearrscéalta Mhichíl Uí Chonghaile' .
2011 Seán Mac Risteaird (2011) 'Nóta an Eile ar 'A Mhic Bhig na gCleas' agus Athbheochan Litríochta na Gaeilge' .

Invited papers

Year Publication
2020 Seán Mac Risteaird (2020) Ceiliúradh Bróid agus Cúis Bhróid: An Grá Aerach i Litríocht Chomhaimseartha na Gaeilge. INVP
2019 Seán Mac Risteaird (2019) Na Queeranaí a joineáil: An Chrúsáil Chollaíoch i ngearrscéalta agus in Sna Fir Mhichíl Uí Chonghaile. INVP

Peer Reviewed Journal

Year Publication
2020 Seán Mac Risteaird (2020) 'Drámadóir Chonamara: Cúigear Chonamara, Jude, agus Go dTaga do Ríocht Uí Chonghaile'. Comhar, 80 (10).
2020 Seán Mac Risteaird (2020) 'Léirmheas ar O’Dwyer, Fergus, “Linguistic Variation and Social Practices of Normative Masculinity: Authority and Multifunctional Humour in a Dublin Sports Club” (2020), Routledge Studies in Sociolinguistics, Nua Eabhrac'. TEANGA, 27 .
2020 Seán Mac Risteaird (2020) 'Coming Out, Queer Sex, and Heteronormativity in two Irish-language Novels'. Studi irlandesi. A Journal of Irish Studies, 10 (10):63-75. Link

Thesis

Year Publication
2016 Seán Mac Risteaird (2016) An Spás istigh agus an Spás amuigh: Aitiú Spáis i Saothair Liteartha Mhichíl Uí Chonghaile agus Chathail Uí Shearcaigh. THES

Book Chapter

Year Publication
2014 Seán Mac Risteaird agus Rónan Doherty (2014) 'Hurlamoboc na déaglitríochta: Féiniúlachtaí gnéis sa seomra ranga' In: Baile Átha Cliath : Leabhair Comhar.

Conference Contribution

Year Publication
2016 Seán Mac Risteaird (2016) Tiocfaidh ar nGrá: LGBT Social Movements in Ireland From a Wilde Time to Panti’s Bliss Hibernia College Research Seminar Hibernia College, .
2014 Seán Mac Risteaird (2014) Léiriú mhianta an tsagairt sa litríocht chomhaimseartha Comhdháil ar Litríocht agus ar Chultúr na Gaeilge Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, .
2013 Seán Mac Risteaird (2013) ‘Duine Acu Siúd': Féiniúlacht(aí) na Collaíochta agus Déaglitríocht na Gaeilge Mionteanga, Mórscéalta: An Tríú Comhdháil ar Litríocht agus ar Chultúr na nÓg 2013, .
2011 Seán Mac Risteaird (2011) With Mercy: Scenes of Queer Sites and Sights in Micheál Ó Conghaile’s Short Stories Hybrid Irelands: At Culture’s Edge Notre Dame, IN, .
2009 Seán Mac Risteaird (2009) ‘The Other Voice: Pádraig Pearse and Queering Irish Queering Ireland UCC, .
2021 Seán Mac Risteaird (2021) Dána: Sraith Seimineár Ar Léann na Collaíochta agus na Gnéasúlachta sa Ghaeilge Seimineár ar Léann na Collaíochta agus na Gnéasúlachta sa Ghaeilge Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, .
Certain data included herein are derived from the © Web of Science (2021) of Clarivate. All rights reserved.

Honors and Awards

Date Title Awarding Body
01/08/2021 FHEA (Fellow of the Higher Education Academy) Advance HE
01/01/2012 Fondúireacht Ollscoil Éireann Cheanada (ICUF) ICUF
01/01/2009 Scoláireacht John & Pat Hume Ollscoil Mhá Nuad
01/01/2009 Kairos Prize for Media Production Ollscoil Mhá Nuad
01/01/2007 Duais na Gaeilge: Dara hÁit Ollscoil Mhá Nuad
01/01/2006 Duais na Gaeilge: Dara hÁit Ollscoil Mhá Nuad

Committees

Committee Function From / To
Conradh na Gaeilge -
American Conference for Irish Studies -