Alma Ní Bhroin

Ms.

Contact Details


Cúntóir Taighde
Campas na Naomh Uile
T:Ext. 6155

E:alma.nibhroin@dcu.ie

AHC S132
T:Ext. 6155

E:alma.nibhroin@dcu.ie
Profile Photo

Is cúntóir taighde ar fhoireann Gaois í Alma atá ag plé leis na tionscadail taighde Dúchas, LEX agus Corpas Náisiúnta na Gaeilge. Tá BA (Idirnáisiúnta) sa Nua-Ghaeilge agus sa Ghearmáinis aici ó Ollscoil Mhá Nuad agus Dioplóma Iarchéime san Oideachas aici ó Ollscoil na hÉireann Gaillimh freisin. Scríobh sí tráchtas M.Litt. dar teideal 'Eagrán de na Scéalta Béaloidis a Bhailigh Úna Ní Chualáin (1871-1929) ó Cholm Ó hIarnáin (1871-1924), Árainn.'

Alma is a research assistant working with the Gaois research group on the Dúchas, LEX and Corpas Náisiúnta na Gaeilge projects. She has a BA (International) in Modern Irish and German from Maynooth University and a Dioplóma Iarchéime san Oideachas from NUI Galway. She wrote an M.Litt. thesis entitled 'Eagrán de na Scéalta Béaloidis a Bhailigh Úna Ní Chualáin (1871-1929) ó Cholm Ó hIarnáin (1871-1924), Árainn.'

Conference Contribution

Year Publication
2014 Alma Ní Bhroin (2014) An Chomhdháil ar Litríocht agus ar Chultúr na Gaeilge Úna Ní Chualáin - bunmhúinteoir agus bailitheoir béaloidis as Inis Meáin Ollscoil na hÉireann Gaillimh, .
Certain data included herein are derived from the © Web of Science (2022) of Clarivate. All rights reserved.

Languages

Language Reading Writing Speaking
Irish Fluent Fluent Fluent
German Functional Functional Functional

Research Interests

Tá suim ag Alma sa chanúineolaíocht, sa bhéaloideas agus sa tsochtheangeolaíocht.

Alma's research interests include dialectology, folklore and sociolinguistics.