Alma Ní Bhroin

Ms.

Contact Details


Taighdeoir Iardhochtúireachta
AHC S132
Campas na Naomh Uile
T:Ext. 6155

E:alma.nibhroin@dcu.ie
Profile Photo

Is taighdeoir iardhochtúireachta ar fhoireann Gaois í Alma atá ag plé leis na tionscadail taighde Ainm, Téarma agus LEX. Tá BA (Idirnáisiúnta) sa Nua-Ghaeilge agus sa Ghearmáinis aici ó Ollscoil Mhá Nuad agus Dioplóma Iarchéime san Oideachas aici ó Ollscoil na hÉireann Gaillimh freisin. Scríobh sí tráchtas M.Litt. dar teideal 'Eagrán de na Scéalta Béaloidis a Bhailigh Úna Ní Chualáin (1871-1929) ó Cholm Ó hIarnáin (1871-1924), Árainn.'

Alma is a postdoctoral researcher working with the Gaois research group on the Ainm, Téarma and LEX projects. She has a BA (International) in Modern Irish and German from Maynooth University and a Dioplóma Iarchéime san Oideachas from NUI Galway. She wrote an M.Litt. thesis entitled 'Eagrán de na Scéalta Béaloidis a Bhailigh Úna Ní Chualáin (1871-1929) ó Cholm Ó hIarnáin (1871-1924), Árainn.'

Conference Contribution

Year Publication
2014 Ní Bhroin, Alma (2014) An Chomhdháil ar Litríocht agus ar Chultúr na Gaeilge Úna Ní Chualáin - bunmhúinteoir agus bailitheoir béaloidis as Inis Meáin Ollscoil na hÉireann Gaillimh, .

Thesis

Year Publication
2022 Ní Bhroin, Alma (2022) Eagrán de na Scéalta Béaloidis a Bhailigh Úna Ní Chualáin (1871-1929) ó Cholm Ó hIarnáin (1871-1924), Árainn. THES [Link]

Invited Seminars

Year Publication
2023 Ní Bhroin, Alma (2023) Cuntas ar roinnt gnéithe suimiúla teanga a fheictear sna scéalta béaloidis a bhailigh Úna Ní Chualáin ó Cholm Ó hIarnáin in Árainn, Co. na Gaillimhe. Ollscoil Mhá Nuad: INVS

Biographical item

Year Publication
2023 (2023) Úna Ní Chualáin (1871-1924). BIBLIOI [Link] https://www.ainm.ie/Bio.aspx?ID=5079
2023 (2023) Colm Ó hIarnáin (1871-1924). BIBLIOI [Link] https://www.ainm.ie/Bio.aspx?ID=5082
Certain data included herein are derived from the © Web of Science (2023) of Clarivate. All rights reserved.

Languages

Language Reading Writing Speaking
Irish Fluent Fluent Fluent
German Functional Functional Functional

Research Interests

Tá suim ag Alma sa chanúineolaíocht, sa bhéaloideas agus sa tsochtheangeolaíocht.

Alma's research interests include dialectology, folklore and sociolinguistics.