Richie Conroy
Richie Conroy

Scríbhneoir Cónaithe Gaeilge DCU 2021

Is mian le hOllscoil Chathair Bhaile Átha Cliath a fhógairt go bhfuiltear tar éis an scríbhneoir, Richie Conroy, a cheapadh mar Scríbhneoir Cónaithe Gaeilge don bhliain 2021. Post é seo atá á chómhaoiniú ag an gComhairle Ealaíon agus ag DCU.

Is gearrscéalaí, úrscéalaí agus scriptscríbhneoir é Richie Conroy. Tá idir shraitheanna teilifíse agus fhadscannáin scríofa aige, Two by Two: Overboard, Malory Towers agus Fran: Assistant Manager ina measc.

Dfhoilsigh LeabhairCOMHAR chéad úrscéal Richie, Dialann Emily Porter: An Jailtacht, sa bhliain 2018. Bhuaigh an dara leabhar sa tsraith, Dialann Emily Porter: thíos seal, thuas seal, duais i gComórtais Liteartha an Oireachtais le déanaí. Foilsíodh gearrscéalta leis sa leabhar Saibhreas (Mentor Press) agus sna hirisí liteartha, Feasta agus Comhar.

Is féidir leat Richie a leanúint ar TwitterInstagram.

DCU Irish language writer in residence 2021

Dublin City University is delighted to announce the appointment of writer, Richie Conroy, as Irish-Language Writer-in-Residence for 2021. The position is funded jointly by The Arts Council and DCU.

Richie Conry is a writer of short stories, a novelist and a scriptwriter. He has produced film and television scripts such as Two by Two: Overboard, Malory Towers, agus Fran: Assistant Manager.

Richie’s first novel, Dialann Emily Porter: An Jailtacht, was published by LeabhairCOMHAR in 2018 and the second book in the series, Dialann Emily Porter: thíos seal, thuas seal, was one of the prizewinners in this year’s Oireachtas na Gaeilge Literary Competition. His short stories have been published in the collection, Saibhreas (Mentor Press), and in the literary magazines, Feasta and Comhar.

You can follow Richie on Twitter or Instagram.