pronouns

Guide to Pronouns Treoir go Forainm Pearsanta

Pronouns at Work: A Guide

This document provides a brief overview of the context and use of personal pronouns. If you would like to explore the topic in more detail you can engage with the resources provided below and/or contact edi@dcu.ie

1. PRONOUNS

 • Pronouns are words that a person would like others to use when talking about them and form an important element of a person’s sense of identity
 • Commonly used pronouns include “he, him, his”, “she, her, hers” and “they, them, theirs”
 • Pronouns convey a person's gender identity and don't necessarily align with the sex a person was assigned at birth. Pronouns should not be assumed.
 • Proper use of gender identity terms, including pronouns, is an important part of showing courtesy and respect.

2. INCLUSIVE WORKPLACES

 • Normalising the practice of sharing pronouns can help to build a more inclusive environment.
 • Sharing your own pronouns can create an invitation for others to do the same and signals a safe space for people who are transgender or non-binary.
 • Think about your own pronouns and how you would feel if someone didn’t respect them. Understanding the impact of being referred to by the wrong pronouns can help us to be more inclusive
 • Having your pronouns visible or stating your pronouns, signals that you are aware that pronouns can’t be presumed, and in sharing that awareness, you may prompt others to pause before they assume a person’s gender or pronouns.

3. SHARING PRONOUNS

 • Sharing your pronouns is optional and a matter of personal choice
 • Here are some examples of how you can add your pronouns to your email signature, Zoom name, and social media profiles
 • You can also state your pronouns when introducing yourself for the first time.
 • In a physical office space, you can add pronouns to name tags, office doors, name plates etc.

4. FURTHER RESOURCES


Forainm Pearsanta: Treoir 

Tugann an doiciméad seo léargas ginearálta ar comhthéacs agus ar úsáid na bhforainmneacha pearsanta. Má tá tuilleadh eolais uait ar an ábhar seo is féidir teagmháil a dhéanamh le edi@dcu.ie

1. FORAINMNEACHA

 • Is focail iad na forainmneacha gur mhaith le duine a húsáid agus iad ag caint fúthu féin nó nuair atá daoine eile ag labhairt leo. Is gné thábhachtach a bhaineann lean féiniúlacht.
 • Seo iad na forainmneacha is coitianta: “sé, é”, “sí, í” agus “siad / iad”
 • Cuireann na forainmneacha féiniúlacht inscne in iúl agus ní gá go mbeidh siad ag teacht leis an ngnéas a bhí ag an duine nuair a rugadh iad. Níor cheart talamh slán a dhéanamh d’fhorainmneacha duine.
 • Is cuid thábhachtach é úsáid cheart a bhaint as téarmaí féiniúlachta inscne, lena n-áirítear forainmneacha, chun cúirtéis agus meas a léiriú.

2. IONAID OIBRE CUIMSITHEACHA

 • Tríd ár bhforainmneacha a chomhroinnt lena chéile tá muid ag normalú agus ag cruthú timpeallachta níos cuimsithí.
 • Tríd ár bhforainmneacha féin a chomhroinnt cruthaíonn sé seo spás sábháilte do dhaoine eile a gcuid forainmneacha a roinnt go háirithe daoine atá Trasinscneach agus Neamh-dhénártha.
 • Déan machnamh ar do chuid forainmneacha agus samhlaigh cén mothúcháin a mbeidh agat mura raibh meas ag duine orthu. Má tá tuiscint againn ar seo tá muid níos eolaí ar bhealaí gur féidir linn a bheith níos cuimsithí.
 • Má tá do chuid forainmneacha le feiceáil nó má chuireann tú d’fhorainmneacha in iúl, tugann sé seo fios nach féidir tomhais a dhéanamh ar fhorainmneacha duine, agus tríd an bhfeasacht sin a roinnt, d’fhéadfá daoine eile a spreagadh chun machnaimh a dhéanamh ar seo sula mbaineann siad úsáid as forainmneacha nach bhfuil cruinn.

3. AG ROINNT FORANINEACHA

 • Tá sé roghnach agus is cinneadh pearsanta atá ann do chuid forainmneacha a roinnt.
 • Seo roinnt samplaí examples ar bhealaí gur féidir leat do chuid forainmneacha a úsáid ar do ríomhphost, d’ainm ar Zoom agus ar na meán sóisialta
 • Is féidir leat do chuid forainmneacha a chur in iúl agus tú ag cur tú féin in iúl don chéad uair.
 • I spás oifige, is féidir leat do chuid forainmneacha aa chur le clibeanna ainm, ar dhoras na hoifige, srl

4. TUILLEADH ACMHAINNÍ