☰       Department Menu

Oifig Na Gaeilge

Eolas & Acmhainní

Cúrsaí atá ar fáil i DCU

Tá cúrsaí éagsúla ar fáil trí Ghaeilge nó le heilimintí láidir den Ghaeilge ar fáil i DCU.

Bun chéimeanna

Baitsiléir Ealaíon (Céim onóracha dhá ábhar) DC009 
BA Gnó agus Gaeilge (Fiontar) DC118
BA Gaeilge agus Iriseoireacht (Fiontar) DC239
Baitsiléir Oideachais (Bun mhúinteoireacht) DC002

Postgraduate Courses

MSc i nGnó agus i dTeicneolaíocht an Eolais (Fiontar) DC627
MA sa Ghaeilge - Sochaí agus Teanga (Fiontar) DC628
Máistir Gairmiúil san Oideachas (Bun mhúinteoireacht)

Tá tuilleadh eolais ar fáil anseo:
Fiontar 

Faculty of Humanities and Social Sciences

Foclóirí agus Téarmaíocht

www.focal.ie 

www.tearma.ie

www.focloir.ie

www.acmhainn.ie