Oíche Airneáin - Scéalta agus Ceol

Apologies we're having a technical problem with our Webforms. To register for this event please email Siobhán Seoighe, Oifigeach Gaeilge DCU: siobhan.seoighe@dcu.ieÁ reachtáil ag Richie Conroy, DCU Scríbhneoir Cónaithe Gaeilge 2021
Deis a bheidh ann bualadh le healaíontóirí ag cleachtadh sna hearnálacha difriúla.
Beidh scríbheoirí, ceoltóiri, filí agus scannánóirí linn i rith na bliana.

Hosted by Richie Conroy, DCU Irish-Language Writer in Residence 2021.
An opportunity to meet artists practicing in the different sectors.
Writers, musicians, poets and filmmakers join us throughout the year. 

Status message

Sorry... This form is currently closed to new submissions.