Sadhbh Devlin | Scríbhneoir Cónaithe Gaeilge 2022

Is í Sadhbh Devlin an Scríbhneoir Cónaithe Gaeilge don bhliain 2022.
Sadhbh

Sadhbh Devlin

I rith an tréimhse seo, beidh sí ag díriú ar dhá phictiúirleabhair nua do pháistí a fhorbairt, chomh maith le cnuasach d’aistí pearsanta a scríobh. Tá plean ag Sadhbh sraith cheardlanna a chur ar fáil d’fhoireann, micléinn agus phobail DCU i rith na bliana freisin, bunaithe ar an litríocht do pháistí agus an neamh-fhicsin cruthaitheach. Tá sí ar fáil le meantóireacht a chur ar fáil freisin. Bí ag faire amach dá clár imeachtaí atá ag teacht go luath. Más spéis leat comhoibriú lei nó más tá spéis agat meántóireacht a fháil, is féidir teagmháil a dhéanamh lei ag: sadhbhdevlin@gmail.com

Beidh Sadhbh ag ceiliúradh DCU Languages Week linn ar an 1 Márta: https://dcu-ie.zoom.us/meeting/register/tJEud-GopjstH9w_dGjYjYz1pPpxvd5…

 

girl

Girl reading

Sadhbh Devlin is the Irish Language Writer in Residence for 2022. During this time, she will be working on developing two new picturebooks and writing a collection of personal essays. Sadhbh plans to engage with DCU staff, students and the wider community through a series of events based on children’s literature and creative non-fiction. Keep an eye out for her programme which is coming soon. She will also be providing mentoring opportunities. If you would like to collaborate with Sadhbh on a particular project, or avail of mentoring sessions, please contact her at: sadhbhdevlin@gmail.com

Sadhbh will be celebrating DCU Languages Week with us on 1 March: https://dcu-ie.zoom.us/meeting/register/tJEud-GopjstH9w_dGjYjYz1pPpxvd5…