Fáilte

Sraith Seimineár Gréasáin/ Webinar Series: 5, 12, 19 Deireadh Fómhair 2021 7.00pm

Gnéithe den ilteangachas san oideachas 

Aspects of multilingualism in Education

 

5.10.2021        Multilingualism and student identity in Swedish immersion in Finland and in Irish immersion in Ireland, Dr Sanna Pakarinen, Åbo Akademi
Taifeadadh de chaint Sanna leis na sleamhnáin / Recording of Sanna's talk with the slides

12.10.2021      Being and becoming 'a multicultural and multilingual nation': Reflections on language in education policy in Scotland since devolution, Dr Fiona O’Hanlon, University of Edinburgh and Louise Glen, Education Scotland
 

19.10.2021      Multilingual education and the revitalization of Basque: successes and challengesDr Ibon Manterola, University of the Basque Country

Cóip de chur i láthair Ibon / Copy of Ibon's presentation

 

Fáilte chuig suíomh gréasáin SEALBHÚ. Is lárionad muid atá tiomanta do thaighde a dhéanamh ar fhoghlaim agus ar theagasc na Gaeilge. Creidimid go láidir go rachaidh obair SEALBHÚ chun sochair d'fhoghlaimeoirí teanga, múinteoirí, príomhoidí, tuismitheoirí agus lucht déanta beartas trasna an chórais oideachais, ón réamhscolaíocht go dtí an ollscolaíocht.

We in SEALBHÚ firmly believe that the Centre’s work will benefit language learners, teachers, principals, parents and policy-makers across the education system, from preschool to university.

Cad a dhéanaimid?

Is lárionad taighde tras-dáimhe é SEALBHÚ. Tá saineolas agus taithí na mblianta ag ár gcuid taighdeoirí ar thionscadail náisiúnta agus idirnáisiúnta a chur i gcrích. D’imir an taighde seo tionchar ar pholasaithe tábhachtacha oideachais agus pleanála teanga sa bhaile agus i gcéin. Tá sé mar phríomhaidhm ag an Lárionad coimriú agus comhordú a dhéanamh ar thaighde ar an nGaeilge i réimsí na Teangeolaíochta Feidhmí agus na Pleanála Teanga in Éirinn agus bheith ag obair go dlúth lenar gcomhghleacaithe i dtíortha eile a bhfuil na saincheisteanna céanna idir lámha acu.

SEALBHÚ is a cross-faculty research centre. Our researchers have a wealth of expertise and many years of experience completing national and international projects. Their research has had an impact on important education and language planning policies. The Centre has as its main aims to consolidate and co-ordinate Applied Linguistics and Language Planning research in Ireland and to work closely with our partners in other countries who are investigating similar issues.